อย่าถามว่า==ทำไมต้องดิ้นรน==ถ้าเคยจนจะเข้าใจ===ไม่อยากจน ทักนะคะ==ไอดีไลน์ : pornrapat_p (เน้นวางเลขในกลุ่มนะคะสนใจทักเลยไม่ต้องรอ)

NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา 1030 53
อย่าถามว่า==ทำไมต้องดิ้นรน==ถ้าเคยจนจะเข้าใจ===ไม่อยากจน ทักนะคะ==ไอดีไลน์ : pornrapat_p (เน้นวางเลขในกลุ่มนะคะสนใจทักเลยไม่ต้องรอ)
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 2 ==ปักหลักสิบบน

05.15=123456=736-64/
05.30=890123=306-99/
05.45=456789=077-38/
06.00=123456=918-75/
06.15=012345=954-06/
06.30=012345=805-60/
06.45=901234=101-94/
07.00=234567=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 7.00 136 03/ปักสิบน 33333333333333333333333333333333
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
อย่าถามว่า==ทำไมต้องดิ้นรน==ถ้าเคยจนจะเข้าใจ
===ไม่อยากจน ทักนะคะ==
ไอดีไลน์ : pornrapat_p (เน้นวางเลขในกลุ่มนะคะสนใจทักเลยไม่ต้องรอ)
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 54. ==วิ่งบน

05.15=34=736-64/บ
05.30=34=306-99/บ
05.45=67=077-38//บบ
06.00=01=918-75/บ
06.15=34=954-06/บ
06.30=78=805-60/บ
06.45=12=101-94//บบ
07.00=45=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 2 ==ปักหลักสิบบน

05.15=123456=736-64/
05.30=890123=306-99/
05.45=456789=077-38/
06.00=123456=918-75/
06.15=012345=954-06/
06.30=012345=805-60/
06.45=901234=101-94/
07.00=234567=136-03/
07.15=234567=519-30●
07.30=678901=704-78/
07.45=890123=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 7:45 103 53/ปักสิบบน 0000000000000000000000
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 54. ==วิ่งบน

05.15=34=736-64/บ
05.30=34=306-99/บ
05.45=67=077-38//บบ
06.00=01=918-75/บ
06.15=34=954-06/บ
06.30=78=805-60/บ
06.45=12=101-94//บบ
07.00=45=136-03●
07.15=56=519-30/บ
07.30=78=704-78/บ
07.45=89=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 2 ==ปักหลักสิบบน

05.15=123456=736-64/
05.30=890123=306-99/
05.45=456789=077-38/
06.00=123456=918-75/
06.15=012345=954-06/
06.30=012345=805-60/
06.45=901234=101-94/
07.00=234567=136-03/
07.15=234567=519-30●
07.30=678901=704-78/
07.45=890123=103-53/
08.00=234567=653-57/
08.15=789012=802-21/
08.30=901234=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 8.30 914 95/ปักสิบบน 1111111111111111111111111111111111
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
อย่าถามว่า==ทำไมต้องดิ้นรน==ถ้าเคยจนจะเข้าใจ
===ไม่อยากจน ทักนะคะ==
ไอดีไลน์ : pornrapat_p (เน้นวางเลขในกลุ่มนะคะสนใจทักเลยไม่ต้องรอ)
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 54. ==วิ่งบน

05.15=34=736-64/บ
05.30=34=306-99/บ
05.45=67=077-38//บบ
06.00=01=918-75/บ
06.15=34=954-06/บ
06.30=78=805-60/บ
06.45=12=101-94//บบ
07.00=45=136-03●
07.15=56=519-30/บ
07.30=78=704-78/บ
07.45=89=103-53●
08.00=23=653-57/บ
08.15=78=802-21/บ
08.30=23=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
= สูตร 26. ปักสิบบน =
10.00=678901=690-19/
10.15=567890=551-02/
10.30=678901=037-86●
10.45=234567=472-29/
11.00=789012=787-22/
11.15=234567=162-53/
11.30=789012=013-93/
11.45=890123=892-32/
12.00=789012=212-39/
12.15=789012=702-47/
12.30=789012=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  

ปิงปอง 12.30 2019-06-08 บน:584 ล่าง:62/ปักสิบบน 8888888888888888888888888888888
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
อย่าถามว่า==ทำไมต้องดิ้นรน==ถ้าเคยจนจะเข้าใจ
===ไม่อยากจน ทักนะคะ==
ไอดีไลน์ : pornrapat_p (เน้นวางเลขในกลุ่มนะคะสนใจทักเลยไม่ต้องรอ)
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
อย่าถามว่า==ทำไมต้องดิ้นรน==ถ้าเคยจนจะเข้าใจ
===ไม่อยากจน ทักนะคะ==
ไอดีไลน์ : pornrapat_p (เน้นวางเลขในกลุ่มนะคะสนใจทักเลยไม่ต้องรอ)
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 26 ==ปักหลักสิบบน

10.00=890123=690-19/
10.15=567890=551-02/
10.30=678901=037-86●
10.45=234567=472-29/
11.00=789012=787-22/
11.15=234567=162-53/
11.30=789012=013-93/
11.45=890123=892-32/
12.00=789012=212-39/
12.15=789012=702-47/
12.30=789012=584-62/
12.45=901234=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
ปิงปอง รอบ 12.45
เด่น : 4-6 ฟัน 44444444

วิน : 12468

เจาะ :
41/42/46/48
68/12/16/18

สามตัว : 641/642/648/248/
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 12:45 2019-06-08 บน:407 ล่าง:23/ฟัน 444444444444444444444444444444
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 26 ==ปักหลักสิบบน

10.00=890123=690-19/
10.15=567890=551-02/
10.30=678901=037-86●
10.45=234567=472-29/
11.00=789012=787-22/
11.15=234567=162-53/
11.30=789012=013-93/
11.45=890123=892-32/
12.00=789012=212-39/
12.15=789012=702-47/
12.30=789012=584-62/
12.45=901234=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 12:45 2019-06-08 บน:407 ล่าง:23/ปักสิบบน 0000000000000000000000000000000
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 26 ==ปักหลักสิบบน

10.00=890123=690-19/
10.15=567890=551-02/
10.30=678901=037-86●
10.45=234567=472-29/
11.00=789012=787-22/
11.15=234567=162-53/
11.30=789012=013-93/
11.45=890123=892-32/
12.00=789012=212-39/
12.15=789012=702-47/
12.30=789012=584-62/
12.45=901234=407-23/
13.00=234567=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 13.00 331 78/ปักสิบบน 3333333333333333333333333333333333333333
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544

ปิงปอง รอบ 13.00
เด่น : 3-4 ฟัน 44444444

วิน : 03478

เจาะ :
40/43/47/48
31/37/38/32

สามตัว : 432/438/347/038
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 13.00 331 78/33333333333333333333333333333333333333
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
อย่าถามว่า==ทำไมต้องดิ้นรน==ถ้าเคยจนจะเข้าใจ
===ไม่อยากจน ทักนะคะ==
ไอดีไลน์ : pornrapat_p (เน้นวางเลขในกลุ่มนะคะสนใจทักเลยไม่ต้องรอ)
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 26 ==ปักหลักสิบบน

10.00=890123=690-19/
10.15=567890=551-02/
10.30=678901=037-86●
10.45=234567=472-29/
11.00=789012=787-22/
11.15=234567=162-53/
11.30=789012=013-93/
11.45=890123=892-32/
12.00=789012=212-39/
12.15=789012=702-47/
12.30=789012=584-62/
12.45=901234=407-23/
13.00=234567=331-78/
13.15=678901=269-49/
13.30=456789=018-09--
13.45=345678=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544

ปิงปอง รอบ 15.00
เด่น : 1-7 ฟัน 11111111

วิน : 01257

เจาะ :
10/12/15/17
70/72/75/78

สามตัว : 120/125/015/017
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 15.00 298 02/วิน 02
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
ปิงปอง รอบ 16.00
เด่น : 0-2 ฟัน 22222222

วิน : 02468

เจาะ :
20/24/26/28
04/06/08/09

สามตัว : 024/026/028/468
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 16.00 070 32 กรีสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส เด้งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 00000000000000000===222222222222222
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544

ปิงปอง รอบ 17.00
เด่น : 0-3 ฟัน 33333333

วิน : 01238

เจาะ :
30/31/32/38
01/02/08/07

สามตัว : 031/032/038/047
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 17.00 943 44/33333333333333333333333333333333333333
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
ปิงปอง รอบ 18.15
เด่น : 1-2 ฟัน 11111111

วิน : 01257

เจาะ :
10/12/15/17
25/27/57/28

สามตัว : 120/125/127/157
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 18:15 2019-06-08 บน:541 ล่าง:06/ฟัน 111111111111111111111111111
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
อย่าถามว่า==ทำไมต้องดิ้นรน==ถ้าเคยจนจะเข้าใจ
===ไม่อยากจน ทักนะคะ==
ไอดีไลน์ : pornrapat_p (เน้นวางเลขในกลุ่มนะคะสนใจทักเลยไม่ต้องรอ)
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544

ปิงปอง รอบ 09.30
เด่น : 0-1 ฟัน 11111111

วิน : 01257

เจาะ :
10/12/15/17
02/05/07/09

สามตัว : 120/125/015/017
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 9.30 044 38/00000000000
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 98. ==วิ่งบน

07.45=56=857-45/บ
08.00=90=891-32/บ
08.15=78=907-41/บ
08.30=45=340-84/บ
08.45=12=226-37//บบ
09.00=56=569-15//บบ
09.15=23=481-60●
09.30=67=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
ปิงปอง รอบ 09.45
เด่น : 3-4 ฟัน 33333333

วิน : 23478

เจาะ :
32/34/37/38
42/47/48/41

สามตัว : 432/438/347/478
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 9:45 828 13/ฟัน 3333333333333333333333 วิน 28
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 98. ==วิ่งบน

07.45=56=857-45/บ
08.00=90=891-32/บ
08.15=78=907-41/บ
08.30=45=340-84/บ
08.45=12=226-37//บบ
09.00=56=569-15//บบ
09.15=23=481-60●
09.30=67=044-38●
09.45=56=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
ตอบกลับ
อย่าถามว่า==ทำไมต้องดิ้นรน==ถ้าเคยจนจะเข้าใจ
===ไม่อยากจน ทักนะคะ==
ไอดีไลน์ : pornrapat_p (เน้นวางเลขในกลุ่มนะคะสนใจทักเลยไม่ต้องรอ)
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
ปิงปอง รอบ 12.30
เด่น : 0-1 ฟัน 1111111

วิน : 01468

เจาะ :
10/14/16/18
01/04/08/09

สามตัว : 014/016/018/468
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 12.30 753 11/ฟัน 1111111111111111111111111111111
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544

ปิงปอง รอบ 16.45
เด่น : 3-9 ฟัน 33333333

วิน : 34589

เจาะ :
34/35/38/39
94/97/98/90

สามตัว : 934/935/938/589
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 16:45 659 20//9999999999999999999999999===59 วิน
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544

ปิงปอง รอบ 19.15
เด่น : 0-1 ฟัน 1111111

วิน : 01468

เจาะ :
10/14/16/18
01/04/08/09

สามตัว : 014/016/018/468
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 19:15 497 17/ฟัน 1111111111111111111111111111111111
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
สูตร 19. ==วิ่งบน

17.00=01=008-63/บ
17.15=89=801-28/บ
17.30=89=867-54/บ
17.45=45=246-02/บ
18.00=23=493-88/บ
18.15=78=762-98/บ
18.30=45=844-42//บบ
18.45=23=931-07/บ
19.00=12=971-08/บ
19.15=56=-●
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
ปิงปอง รอบ 19.30
เด่น : 1-2 ฟัน 11111111

วิน : 01257

เจาะ :
10/12/15/17
25/27/57/28

สามตัว : 120/125/127/157
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544  
ปิงปอง 19.30 109 67/11111111111111111111111111111111111111
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544
ปิงปอง รอบ 20.15
เด่น : 3-8 ฟัน 33333333

วิน : 12348

เจาะ :
31/32/38/47
82/83/81/89

สามตัว : 132/138/147/238
NT2544
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย NT2544

ปิงปอง รอบ 21.15
เด่น : 2-8 ฟัน 22222222

วิน : 24689

เจาะ :
24/26/28/29
84/86/89/87

สามตัว : 284/286/289/689

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Bbenzja
Bbenzja เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
supreeda88
supreeda88 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ice123456
Ice123456 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
ufazby23655
ufazby23655 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Yup0957376729
Yup0957376729 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Dook885
Dook885 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
A4289
A4289 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
d7516
d7516 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Warin2547
Warin2547 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
S0659956035
S0659956035 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง