เปลี่ยน aff namchim07 เข้าบ้านฟรี

บ้านนำโชคพาถอน
aff:namchim07 เปลี่ยนปุ๊บเข้าบ้านปั๊บ
id line; namchok07

————77———-

เน้นบน/วิ่งล่าง พิกัดรูดบน-ล่าง

05.15- -9- -891/92- -//เด้งทุบ9บ9ล
05.30- -0/1- -588/83- -*****
05.45- -5/6- -226/71- -/ทุบ6
06.00- -4/9- -513/01- - *****
06.15- -4- - -597/53- -*******
06.30- -6/5- -063/10- -/ทุบ6
06.45- -7/8- -77777777

เจาะ 17/18/78/47
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Namchim07
บ้านนำโชคพาถอน
aff:namchim07 เปลี่ยนปุ๊บเข้าบ้านปั๊บ
id line; namchok07

————77———-

เน้นบน/กันล่าง พิกัดรูดบล

05.15- -9- -891/92- -//เด้งทุบ9บ9ล
05.30- -0/1- -588/83- -*****
05.45- -5/6- -226/71- -/ทุบ6
06.00- -4/9- -513/01- - *****
06.15- -4- - -597/53- -*******
06.30- -6/5- -063/10- -/ทุบ6
06.45- -7/8- -907/02- -/ทุบ7
07.00- -6/2- -66666666

เจาะ 26/36/68/28
Namchim07
บ้านนำโชคพาถอน
aff:namchim07 เปลี่ยนปุ๊บเข้าบ้านปั๊บ
id line; namchok07

————77———-

เน้นบน/กันล่าง พิกัดรูดบล

05.15- -9- -891/92- -//เด้งทุบ9บ9ล
05.30- -0/1- -588/83- -*****
05.45- -5/6- -226/71- -/ทุบ6
06.00- -4/9- -513/01- - *****
06.15- -4- - -597/53- -*******
06.30- -6/5- -063/10- -/ทุบ6
06.45- -7/8- -907/02- -/ทุบ7
07.00- -6/2- -791/08- -******
07.15- -6/8- -88888888

เจาะ 68/16/78/61
Namchim07
บ้านนำโชคพาถอน
aff:namchim07 เปลี่ยนปุ๊บเข้าบ้านปั๊บ
id line; namchok07

————77———-

เน้นบน/กันล่าง พิกัดรูดบล

05.15- -9- -891/92- -//เด้งทุบ9บ9ล
05.30- -0/1- -588/83- -*****
05.45- -5/6- -226/71- -/ทุบ6
06.00- -4/9- -513/01- - *****
06.15- -4- - -597/53- -*******
06.30- -6/5- -063/10- -/ทุบ6
06.45- -7/8- -907/02- -/ทุบ7
07.00- -6/2- -791/08- -******
07.15- -6/8- -491/31- -*******
07.30- -3/4- -343/28- -//เด้งทุบ 4บ/3บ/จ43
07.45- -6/7- -777777777

เจาะ 61/71/67/78
Namchim07
บ้านนำโชคพาถอน
aff:namchim07 เปลี่ยนปุ๊บเข้าบ้านปั๊บ
id line; namchok07

————77———-

วิ่งบน/เน้นบน/กันล่าง พิกัดรูดบน+ล่าง
**********************************
11.45- -0/6- -773/08- -/0ล
12.00- -0/1- -326/07- -/ทุบ0ล
12.15- -1/8- -422/83- -/8ล
12.30- -6/9- -301/33- -*******
12.45- -0/3- -262/01- -/ทุบ 0ล/ปบ
13.00- -3/8- -485/84- -//เด้งทุบ 8บ8ล/ปล
13.15- -2/8- -283/06- -//เด้ง ทุบ8บ/2รบ/ปล
13.30- -3/9- -33333333

ปักหน่วยล่าง 23456
Namchim07
บ้านนำโชคพาถอน
aff:namchim07 เปลี่ยนปุ๊บเข้าบ้านปั๊บ
id line; namchok07

————77———-

วิ่งบน/เน้นบน/กันล่าง พิกัดรูดบน+ล่าง
**********************************
11.45- -0/6- -773/08- -/0ล
12.00- -0/1- -326/07- -/ทุบ0ล
12.15- -1/8- -422/83- -/8ล
12.30- -6/9- -301/33- -*******
12.45- -0/3- -262/01- -/ทุบ 0ล/ปบ
13.00- -3/8- -485/84- -//เด้งทุบ 8บ8ล/ปล
13.15- -2/8- -283/06- -//เด้ง ทุบ8บ/2รบ/ปล
13.30- -3/9- -320/99- -//เด้ง ทุบ3รบ/9ล
13.45- -0/2- -00000000

ปักหน่วยล่าง 34567
Namchim07
บ้านนำโชคพาถอน
aff:namchim07 เปลี่ยนปุ๊บเข้าบ้านปั๊บ
id line; namchok07

————77———-

วิ่งบน/เน้นบน/กันล่าง พิกัดรูดบน+ล่าง
**********************************
11.45- -0/6- -773/08- -/0ล
12.00- -0/1- -326/07- -/ทุบ0ล
12.15- -1/8- -422/83- -/8ล
12.30- -6/9- -301/33- -*******
12.45- -0/3- -262/01- -/ทุบ 0ล/ปบ
13.00- -3/8- -485/84- -//เด้งทุบ 8บ8ล/ปล
13.15- -2/8- -283/06- -//เด้ง ทุบ8บ/2รบ/ปล
13.30- -3/9- -320/99- -//เด้ง ทุบ 3รบ/9ล
13.45- -0/2- -352/45- -/2บ/ปล
14.00- -5/6- -66666666

ปักหน่วยล่าง 34567
Namchim07
บ้านนำโชคพาถอน
aff:namchim07 เปลี่ยนปุ๊บเข้าบ้านปั๊บ
id line; namchok07

————77———-

วิ่งบน/เน้นบน/กันล่าง พิกัดรูดบน+ล่าง
**********************************
11.45- -0/6- -773/08- -/0ล
12.00- -0/1- -326/07- -/ทุบ0ล
12.15- -1/8- -422/83- -/8ล
12.30- -6/9- -301/33- -*******
12.45- -0/3- -262/01- -/ทุบ 0ล/ปบ
13.00- -3/8- -485/84- -//เด้งทุบ 8บ8ล/ปล
13.15- -2/8- -283/06- -//เด้ง ทุบ8บ/2รบ/ปล
13.30- -3/9- -320/99- -//เด้ง ทุบ 3รบ/9ล
13.45- -0/2- -352/45- -/2บ/ปล
14.00- -5/6- -049/89- -*********
14.15- -5/7- -656/57- -//เด้ง ทุบ 7 ล/5บ5ล
14.30- -1/9- -11111111

ปักหน่วยล่าง 67890
Namchim07
บ้านนำโชคพาถอน
aff:namchim07 เปลี่ยนปุ๊บเข้าบ้านปั๊บ
id line; namchok07

————77———-

วิ่งบน/เน้นบน/กันล่าง พิกัดรูดบน+ล่าง
**********************************
11.45- -0/6- -773/08- -/0ล
12.00- -0/1- -326/07- -/ทุบ0ล
12.15- -1/8- -422/83- -/8ล
12.30- -6/9- -301/33- -*******
12.45- -0/3- -262/01- -/ทุบ 0ล/ปบ
13.00- -3/8- -485/84- -//เด้งทุบ 8บ8ล/ปล
13.15- -2/8- -283/06- -//เด้ง ทุบ8บ/2รบ/ปล
13.30- -3/9- -320/99- -//เด้ง ทุบ 3รบ/9ล
13.45- -0/2- -352/45- -/2บ/ปล
14.00- -5/6- -049/89- -*********
14.15- -5/7- -656/57- -//เด้ง ทุบ 7 ล/5บ5ล
14.30- -1/9- -069/49- -//เด้ง9บ9ล/ปบ/ปล
14.45- -1/5- -188/05- -//เด้งทุบ1รบ/5ล/ปบ
15.00- -0/8- -219/89- -/8ล/ปบ
15.15- -1/3- -109/48- -/1รบ
15.30- -2/5- -091/75- -/5ล/ปบ/ปล
15.45- -2/3- -579/26- -/ทุบ2
16.00————376/00—————-
16.15- -0/3- -840/95- -/ทุบ0บ
16.30- -4/9- -701/88- -/ปบ/ปล
16.45- -1/6- -244/36- -/6ล/ปบ
17.00- -8/9- -735/82- -/8ล/ปล
17.15- -0/9- -110/58- -/ทุบ0บ/ปล
17.30- -1/9- -341/99- -//เด้ง ทุบ1บ/ล99
17.45- -0/1- -180/34- -//เด้ง ทุบ 1รบ/0บ/ปล
18.00- -7/8- -011/71- -/ทุบ7ล/ปล
18.15- -0/9- -599/90- -//เด้ง ทุบ 9บ9ล/0ล/จ90/ปล
18.30- -0/8- -214/18- -/8ล/ปล
18.45- -5/6- -774/32- -/ปล
19.00- -1/5- -327/88- -/ปล
19.15- -5/6- -869/84- -/6บ/ปล
19.30- -4-5- -695/56- -//เด้ง 5บ5ล
19.45- -0/6 - -354/79- -/ปล
20.00- -2/6- -849/97- -/ปล
20.15- -3/8- -198/08- -/เด้ง8บ8ล/ปล
20.30- -0/1- -273/91- -/1ล/ปล
20.45- -0/4- -00000000


ปักหน่วยล่าง 23456
Namchim07
บ้านนำโชคพาถอน
aff:namchim07 เปลี่ยนปุ๊บเข้าบ้านปั๊บ
id line; namchok07

————77———-

วิ่งบน/เน้นบน/กันล่าง พิกัดรูดบน+ล่าง
**********************************
11.45- -0/6- -773/08- -/0ล
12.00- -0/1- -326/07- -/ทุบ0ล
12.15- -1/8- -422/83- -/8ล
12.30- -6/9- -301/33- -*******
12.45- -0/3- -262/01- -/ทุบ 0ล/ปบ
13.00- -3/8- -485/84- -//เด้งทุบ 8บ8ล/ปล
13.15- -2/8- -283/06- -//เด้ง ทุบ8บ/2รบ/ปล
13.30- -3/9- -320/99- -//เด้ง ทุบ 3รบ/9ล
13.45- -0/2- -352/45- -/2บ/ปล
14.00- -5/6- -049/89- -*********
14.15- -5/7- -656/57- -//เด้ง ทุบ 7 ล/5บ5ล
14.30- -1/9- -069/49- -//เด้ง9บ9ล/ปบ/ปล
14.45- -1/5- -188/05- -//เด้งทุบ1รบ/5ล/ปบ
15.00- -0/8- -219/89- -/8ล/ปบ
15.15- -1/3- -109/48- -/1รบ
15.30- -2/5- -091/75- -/5ล/ปบ/ปล
15.45- -2/3- -579/26- -/ทุบ2
16.00————376/00—————-
16.15- -0/3- -840/95- -/ทุบ0บ
16.30- -4/9- -701/88- -/ปบ/ปล
16.45- -1/6- -244/36- -/6ล/ปบ
17.00- -8/9- -735/82- -/8ล/ปล
17.15- -0/9- -110/58- -/ทุบ0บ/ปล
17.30- -1/9- -341/99- -//เด้ง ทุบ1บ/ล99
17.45- -0/1- -180/34- -//เด้ง ทุบ 1รบ/0บ/ปล
18.00- -7/8- -011/71- -/ทุบ7ล/ปล
18.15- -0/9- -599/90- -//เด้ง ทุบ 9บ9ล/0ล/จ90/ปล
18.30- -0/8- -214/18- -/8ล/ปล
18.45- -5/6- -774/32- -/ปล
19.00- -1/5- -327/88- -/ปล
19.15- -5/6- -869/84- -/6บ/ปล
19.30- -4-5- -695/56- -//เด้ง 5บ5ล
19.45- -0/6 - -354/79- -/ปล
20.00- -2/6- -849/97- -/ปล
20.15- -3/8- -198/08- -/เด้ง8บ8ล/ปล
20.30- -0/1- -273/91- -/1ล/ปล
20.45- -0/4- -088/66- -/ทุบ 0รบ/ปล
21.00- -0/4- -360/59- -/ทุบ0บ
21.15- -3/4- -581/06- -/ปล
21.30- -1/9- - 591/44- -//เด้งทุบ1บ9บ
21-45- -0/4- -837/77- -/ปล
22.00————366/48————
22.15————987/77————
22.30- -0/1- -589/41- -/ทุบ1ล/ปล

สวยงามมากวันนี้แถมให้ข้างนอก

22.45- -3/7- -77777777

ปักหน่วยล่าง 56789
Namchim07
เมื่อ  3 เดือนที่ผ่านมา  โดย Namchim07  
เน้นวางในกลุ่มค่ะ
Namchim07
เมื่อ  3 เดือนที่ผ่านมา  โดย Namchim07  
22.45- -3/7- -962/67- -/ทุบ7ล/ปล

จบสวยฝันดีนะคะ อจากถอนทักมาที่ line id; namchok07

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Poychainetr
Poychainetr เมื่อ  13 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
rawikan2523
rawikan2523 เมื่อ  26 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mook25
Mook25 เมื่อ  30 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aeiw
Aeiw เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pokky2019
Pokky2019 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
jame2562
jame2562 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
KKanda123
KKanda123 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
wasan458
wasan458 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
https1983
https1983 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
fonnongluck
fonnongluck เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง