พิกัดบนอย่างเดียว + ปักหลัก ทั้งวันมาชมครับใหม่ๆ


--------------------------------------
เจาะเลข พาถอนทุกวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน
เปลี่ยนaff. ดึงเข้ากลุ่มครับ
aff.tercleverley
# ไม่รับ aff.ที่ไม่มียอดแทงคับ
# วางเลขคนเดียว
ไอดีไลน์:tercleverley
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน
904-66
12.30=[8]7=747-35✔บ
12.45=[7]8=557-76✔บ[7]
13.00=[9]8=

ปักหลักสิบล่าง
12.30=01234=747-35✔
12.45=56789=557-76✔
13.00=45678=
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน
904-66
12.30=[8]7=747-35✔บ
12.45=[7]8=557-76✔บ[7]
13.00=[9]8=225-55+
13.15=[4]5=

ปักหลักสิบล่าง
12.30=01234=747-35✔
12.45=56789=557-76✔
13.00=45678=225-55✔
13.15=12345=
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน
904-66
12.30=[8]7=747-35✔บ
12.45=[7]8=557-76✔บ[7]
13.00=[9]8=225-55+
13.15=[4]5=235-63✔บ
13.30=[5]4=

ปักหลักสิบล่าง
12.30=01234=747-35✔
12.45=56789=557-76✔
13.00=45678=225-55✔
13.15=12345=235-63+
13.30=34567=
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน
904-66
12.30=[8]7=747-35✔บ
12.45=[7]8=557-76✔บ[7]
13.00=[9]8=225-55+
13.15=[4]5=235-63✔บ
13.30=[5]4=368-38+
13.45=[8]9=

ปักหลักสิบล่าง
12.30=01234=747-35✔
12.45=56789=557-76✔
13.00=45678=225-55✔
13.15=12345=235-63+
13.30=34567=368-38✔
13.45=45678=
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน..
083-30
17.15=[1]0=797-16✔ล[1]
17.30=[6]5=458-00✔บ
17.45=[2]1=633-91✔ล
18.00=[4]5=143-74✔บล[4]
18.15=[7]8=


17.30=นบ=45678=458-00✔
17.45=นบ=01234=633-91✔
18.00=นบ=12345=143-74✔
18.15=นบ=45678=

ไหล+
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน..
083-30
17.15=[1]0=797-16✔ล[1]
17.30=[6]5=458-00✔บ
17.45=[2]1=633-91✔ล
18.00=[4]5=143-74✔บล[4]
18.15=[7]8=967-47✔บ[7]
18.30=[4]3=


17.30=นบ=45678=458-00✔
17.45=นบ=01234=633-91✔
18.00=นบ=12345=143-74✔
18.15=นบ=45678=967-47✔
18.30=นบ=01234=
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน..
083-30
17.15=[1]0=797-16✔ล[1]
17.30=[6]5=458-00✔บ
17.45=[2]1=633-91✔ล
18.00=[4]5=143-74✔บล[4]
18.15=[7]8=967-47✔บ[7]
18.30=[4]3=787-80+
18.45=[3]2=


17.30=นบ=45678=458-00✔
17.45=นบ=01234=633-91✔
18.00=นบ=12345=143-74✔
18.15=นบ=45678=967-47✔
18.30=นบ=01234=787-80+
18.45=นบ=12345=
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน..
083-30
17.15=[1]0=797-16✔ล+[1]
17.30=[6]5=458-00✔บ
17.45=[2]1=633-91✔ล+
18.00=[4]5=143-74✔บล[4]
18.15=[7]8=967-47✔บ[7]
18.30=[4]3=787-80+
18.45=[3]2=515-03✔ล+[3]
19.00=[3]2=


17.30=นบ=45678=458-00✔
17.45=นบ=01234=633-91✔
18.00=นบ=12345=143-74✔
18.15=นบ=45678=967-47✔
18.30=นบ=01234=787-80+
18.45=นบ=12345=515-03✔
19.00=นบ=12345=
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน..
083-30
17.15=[1]0=797-16✔ล+[1]
17.30=[6]5=458-00✔บ
17.45=[2]1=633-91✔ล+
18.00=[4]5=143-74✔บล[4]
18.15=[7]8=967-47✔บ[7]
18.30=[4]3=787-80+
18.45=[3]2=515-03✔ล+[3]
19.00=[3]2=271-80✔รบ
19.15=[6]7=


17.30=นบ=45678=458-00✔
17.45=นบ=01234=633-91✔
18.00=นบ=12345=143-74✔
18.15=นบ=45678=967-47✔
18.30=นบ=01234=787-80+
18.45=นบ=12345=515-03✔
19.00=นบ=12345=271-80✔
19.15=นบ=67890=
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน..
083-30
17.15=[1]0=797-16✔ล+[1]
17.30=[6]5=458-00✔บ
17.45=[2]1=633-91✔ล+
18.00=[4]5=143-74✔บล[4]
18.15=[7]8=967-47✔บ[7]
18.30=[4]3=787-80+
18.45=[3]2=515-03✔ล+[3]
19.00=[3]2=271-80✔รบ
19.15=[6]7=986-21✔บ[6]
19.30=[8]7=

ปักหลัก..
17.30=นบ=45678=458-00✔
17.45=นบ=01234=633-91✔
18.00=นบ=12345=143-74✔
18.15=นบ=45678=967-47✔
18.30=นบ=01234=787-80+
18.45=นบ=12345=515-03✔
19.00=นบ=12345=271-80✔
19.15=นบ=67890=986-21✔
19.30=นบ=78901=


---------------------------------------
# ตามทุกรอบได้ถอนแน่นอน
สนใจเข้ากลุ่ม vip ทักมาสอบถามได้ครับ
ไอดีไลน์:tercleverley
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน..
083-30
17.15=[1]0=797-16✔ล+[1]
17.30=[6]5=458-00✔บ
17.45=[2]1=633-91✔ล+
18.00=[4]5=143-74✔บล[4]
18.15=[7]8=967-47✔บ[7]
18.30=[4]3=787-80+
18.45=[3]2=515-03✔ล+[3]
19.00=[3]2=271-80✔รบ
19.15=[6]7=986-21✔บ[6]
19.30=[8]7=310-29+
19.45=[0]1=

ปักหลัก..
17.30=นบ=45678=458-00✔
17.45=นบ=01234=633-91✔
18.00=นบ=12345=143-74✔
18.15=นบ=45678=967-47✔
18.30=นบ=01234=787-80+
18.45=นบ=12345=515-03✔
19.00=นบ=12345=271-80✔
19.15=นบ=67890=986-21✔
19.30=นบ=78901=310-29✔
19.45=นบ=01234=


---------------------------------------
# ตามทุกรอบได้ถอนแน่นอน
สนใจเข้ากลุ่ม vip ทักมาสอบถามได้ครับ
ไอดีไลน์:tercleverley
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน..
083-30
17.15=[1]0=797-16✔ล+[1]
17.30=[6]5=458-00✔บ
17.45=[2]1=633-91✔ล+
18.00=[4]5=143-74✔บล[4]
18.15=[7]8=967-47✔บ[7]
18.30=[4]3=787-80+
18.45=[3]2=515-03✔ล+[3]
19.00=[3]2=271-80✔รบ
19.15=[6]7=986-21✔บ[6]
19.30=[8]7=310-29+
19.45=[0]1=316-20✔บล[0]
20.00=[6]5=

ปักหลัก..
17.30=นบ=45678=458-00✔
17.45=นบ=01234=633-91✔
18.00=นบ=12345=143-74✔
18.15=นบ=45678=967-47✔
18.30=นบ=01234=787-80+
18.45=นบ=12345=515-03✔
19.00=นบ=12345=271-80✔
19.15=นบ=67890=986-21✔
19.30=นบ=78901=310-29✔
19.45=นบ=01234=316-20+
20.00=นบ=23456=


---------------------------------------
# ตามทุกรอบได้ถอนแน่นอน
สนใจเข้ากลุ่ม vip ทักมาสอบถามได้ครับ
ไอดีไลน์:tercleverley
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
เน้นบน..
083-30
17.15=[1]0=797-16✔ล+[1]
17.30=[6]5=458-00✔บ
17.45=[2]1=633-91✔ล+
18.00=[4]5=143-74✔บล[4]
18.15=[7]8=967-47✔บ[7]
18.30=[4]3=787-80+
18.45=[3]2=515-03✔ล+[3]
19.00=[3]2=271-80✔รบ
19.15=[6]7=986-21✔บ[6]
19.30=[8]7=310-29+
19.45=[0]1=316-20✔บล[0]
20.00=[6]5=008-49+
20.15=[1]2=

ปักหลัก..
17.30=นบ=45678=458-00✔
17.45=นบ=01234=633-91✔
18.00=นบ=12345=143-74✔
18.15=นบ=45678=967-47✔
18.30=นบ=01234=787-80+
18.45=นบ=12345=515-03✔
19.00=นบ=12345=271-80✔
19.15=นบ=67890=986-21✔
19.30=นบ=78901=310-29✔
19.45=นบ=01234=316-20+
20.00=นบ=23456=008-49+
20.15=นบ=01234=
tercleverley
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย tercleverley
โชคบน..
526-45
21.15=[8]9=688-49✔บล[8]
21.30=[2]1=


21.15=สล=34567=688-49/
21 30=สล=45678=

เทสใหม่+

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Champ098
Champ098 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Booo2539
Booo2539 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Saray1
Saray1 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
LADDA1234
LADDA1234 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
nanee132
nanee132 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ekka1728
Ekka1728 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Annann888
Annann888 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jantana64
Jantana64 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nidi
Nidi เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Supawat102
Supawat102 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง