14-01-61 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน + คู่คี้บน + ปักหน่วยบน

13-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09:00==7==679-01//ฟบ
09:15==2==502-08//ฟบ
09:30==9==789-58//ฟบ
09:45==0==300-25//ฟบ
10:00==6==562-85//ฟบ
10:15==2==532-47//ฟบ
10:30==0==902-20////ฟฟบล
10:45==2==206-27////ฟฟบล
11:00==2==694-62//ฟล
11:15==8==923-57
11:30==2==252-18//ฟบ
11:45==2==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==0==508-68//ฟบ
14:00==0==968-80//ฟบ
14:15==4==808-09
14:30==8==028-54//ฟบ
14:45==8==038-80////ฟฟบล
15:00==8==708-14//ฟบ
15:15==8==141-18//ฟล
15:30==8==554-71
15;45==4==896-38
16:00==8==896-06//ฟบ
16:15==8==254-73
@@@@พีก@@@@
19:15==1==175-16////ฟฟบล
19:30==1==236-16//ฟล
19:45==1==791-66//ฟบ
20:00==1==084-23
20:15==3==055-69
20:30==6==016-45//ฟบ
20;45==6==630-71//ฟบ
21:00==6==117-42
@@@@พัก@@@@
24:00==2==524-17//ฟบ
24:15==4==774-41////ฟฟบล
24:30==1==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:00==67==679-01//บบ
09:15==12==502-08//บบ
09:30==89==789-58//////////บบบบบบ+แพคบน
09:45==90==300-25//บบ
10:00==67==562-85//บบ
10:15==23==532-47////////บบบบบบ+แพคบน
10:30==01==902-20//บบ
10:45==02==206-27///บบบ
11:00==20==694-62
11:15==78==923-57
11:30==29==252-18//บบ
11:45==29==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==90==508-68//บบ
14:00==90==968-80//บบ
14:15==34==808-09
14:30==80==028-54///บบบ
14:45==08==038-80//////บบบ+แพคล่าง
15:00==80==708-14////////บบบบบบ+แพคบน
15:15==08==141-18
15:30==08==554-71
15:45==84==896-38//บบ
16:00==48==896-06//บบ
16:15==84==254-73//บบ
16:30==48==692-19
@@@@พีก@@@@
18:45==89==499-64//บบ
19:00==89==571-62
19:15==19==175-16//บบ
19;30==19==236-16
19:45==16==791-66//บบ
20:00==16==084-06
20:15==23==055-69
20:30==06==016-45///บบบ
20:45==60==630-71///บบบ
21:00==06==117-42
@@@@พัก@@@@
21:45==12==971-68//บบ
22:00==78==081-95//บบ
22:15==01==301-86////////บบบบบบ+แพคบน
22:30==90==272-17
22:45==12==934-62
@@@@งานเข้า@@@@
23:30==12==929-92//บบ
23:45==89==557-88
24:00==12==524-17//บบ
24:15==34==774-41//บบ
24:30==01==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:30==นบ==02468==188-85//
08:45==นบ==13579==403-42//
09:00==นบ==02468==679-01
09:15==นบ==02468==502-08//
09:30==นบ==89012==789-58//
09:45==นบ==90123==300-25//
10:00==นบ==89012==562-85//
10:15==นบ==45678==532-47
10:30==นบ==78901==902-20
10:45==นบ==02468==206-27//
11:00==นบ==02468==694-62//
11:15==นบ==02468==923-57
11:30==นบ==02468==252-18//
11:45==นบ==13579==604-71
@@@@พัก@@@@
13:30==นบ==56789==669-75//
13:45==นบ==78901==508-68//
14:00==นบ==67890==968-80//
14:15==นบ==01234==808-09
14:30==นบ==90123==028-54
14:45==นบ==02468==038-80//
15:00==นบ==02468==708-14//
15:15==นบ==02468==141-18
15:30==นบ==02468==554-71//
15:45==นบ==02468==896-38//
16:00==นบ==02468==896-06//
16:15==นบ==02468==254-73//
16:30==นบ==02468==692-19//
16:45==นบ==02468==328-07//
17:00==นบ==02468==997-36
@@@@พัก@@@@
19:00==นบ==13579==571-62//
19:15==นบ==13579==175-16//
19:30==นบ==13579==236-16
19:45==นบ==13579==791-66//
20:00==นบ==13579==084-06
20:15==นบ==13579==055-69//
20:30==นบ==02468==016-45//
20:45==นบ==02468==630-71//
21:00==นบ==02468==117-42
21:15==นบ==02468==279-13
21:30==นบ==02468==432-69//
21:45==นบ==12345==971-68//
22:00==นบ==01234==081-95//
22:15==นบ==01234==301-86//
22:30==นบ==01234==272-17//
22:45==นบ==01234==934-62//
@@@@งานเข้า@@@@
23:30==นบ==90123==929-92//
23:45==นบ==67890==557-88//
24:00==นบ==12345==524-17//
24:15==นบ==34567==774-41//
24:30==นบ==01234==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และ 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
13-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09:00==7==679-01//ฟบ
09:15==2==502-08//ฟบ
09:30==9==789-58//ฟบ
09:45==0==300-25//ฟบ
10:00==6==562-85//ฟบ
10:15==2==532-47//ฟบ
10:30==0==902-20////ฟฟบล
10:45==2==206-27////ฟฟบล
11:00==2==694-62//ฟล
11:15==8==923-57
11:30==2==252-18//ฟบ
11:45==2==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==0==508-68//ฟบ
14:00==0==968-80//ฟบ
14:15==4==808-09
14:30==8==028-54//ฟบ
14:45==8==038-80////ฟฟบล
15:00==8==708-14//ฟบ
15:15==8==141-18//ฟล
15:30==8==554-71
15;45==4==896-38
16:00==8==896-06//ฟบ
16:15==8==254-73
@@@@พีก@@@@
19:15==1==175-16////ฟฟบล
19:30==1==236-16//ฟล
19:45==1==791-66//ฟบ
20:00==1==084-23
20:15==3==055-69
20:30==6==016-45//ฟบ
20;45==6==630-71//ฟบ
21:00==6==117-42
@@@@พัก@@@@
24:00==2==524-17//ฟบ
24:15==4==774-41////ฟฟบล
24:30==1==807-93
24:45==3==334-10//ฟบ
01:00==3==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:00==67==679-01//บบ
09:15==12==502-08//บบ
09:30==89==789-58//////////บบบบบบ+แพคบน
09:45==90==300-25//บบ
10:00==67==562-85//บบ
10:15==23==532-47////////บบบบบบ+แพคบน
10:30==01==902-20//บบ
10:45==02==206-27///บบบ
11:00==20==694-62
11:15==78==923-57
11:30==29==252-18//บบ
11:45==29==604-71
@@@@พัก@@@@
13:45==90==508-68//บบ
14:00==90==968-80//บบ
14:15==34==808-09
14:30==80==028-54///บบบ
14:45==08==038-80//////บบบ+แพคล่าง
15:00==80==708-14////////บบบบบบ+แพคบน
15:15==08==141-18
15:30==08==554-71
15:45==84==896-38//บบ
16:00==48==896-06//บบ
16:15==84==254-73//บบ
16:30==48==692-19
@@@@พีก@@@@
18:45==89==499-64//บบ
19:00==89==571-62
19:15==19==175-16//บบ
19;30==19==236-16
19:45==16==791-66//บบ
20:00==16==084-06
20:15==23==055-69
20:30==06==016-45///บบบ
20:45==60==630-71///บบบ
21:00==06==117-42
@@@@พัก@@@@
21:45==12==971-68//บบ
22:00==78==081-95//บบ
22:15==01==301-86////////บบบบบบ+แพคบน
22:30==90==272-17
22:45==12==934-62
@@@@งานเข้า@@@@
23:30==12==929-92//บบ
23:45==89==557-88
24:00==12==524-17//บบ
24:15==34==774-41//บบ
24:30==01==807-93//บบ
24:45==23==334-10//บบ
01:00==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:30==นบ==02468==188-85//
08:45==นบ==13579==403-42//
09:00==นบ==02468==679-01
09:15==นบ==02468==502-08//
09:30==นบ==89012==789-58//
09:45==นบ==90123==300-25//
10:00==นบ==89012==562-85//
10:15==นบ==45678==532-47
10:30==นบ==78901==902-20
10:45==นบ==02468==206-27//
11:00==นบ==02468==694-62//
11:15==นบ==02468==923-57
11:30==นบ==02468==252-18//
11:45==นบ==13579==604-71
@@@@พัก@@@@
13:30==นบ==56789==669-75//
13:45==นบ==78901==508-68//
14:00==นบ==67890==968-80//
14:15==นบ==01234==808-09
14:30==นบ==90123==028-54
14:45==นบ==02468==038-80//
15:00==นบ==02468==708-14//
15:15==นบ==02468==141-18
15:30==นบ==02468==554-71//
15:45==นบ==02468==896-38//
16:00==นบ==02468==896-06//
16:15==นบ==02468==254-73//
16:30==นบ==02468==692-19//
16:45==นบ==02468==328-07//
17:00==นบ==02468==997-36
@@@@พัก@@@@
19:00==นบ==13579==571-62//
19:15==นบ==13579==175-16//
19:30==นบ==13579==236-16
19:45==นบ==13579==791-66//
20:00==นบ==13579==084-06
20:15==นบ==13579==055-69//
20:30==นบ==02468==016-45//
20:45==นบ==02468==630-71//
21:00==นบ==02468==117-42
21:15==นบ==02468==279-13
21:30==นบ==02468==432-69//
21:45==นบ==12345==971-68//
22:00==นบ==01234==081-95//
22:15==นบ==01234==301-86//
22:30==นบ==01234==272-17//
22:45==นบ==01234==934-62//
@@@@งานเข้า@@@@
23:30==นบ==90123==929-92//
23:45==นบ==67890==557-88//
24:00==นบ==12345==524-17//
24:15==นบ==34567==774-41//
24:30==นบ==01234==807-93
24:45==นบ==23456==334-10//
01;00==นบ==12345==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และ 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==799-58//ฟบ
12:00==5==355-99//ฟบ
12:15==5==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==799-58//บบ
12:00==56==355-99//บบ
12:15==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==799-58//
12:00==นบ==45678==355-99//
12:15==นบ==45678==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==799-58//ฟบ
12:00==5==355-99//ฟบ
12:15==5==679-02
12:30==0==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==799-58//บบ
12:00==56==355-99//บบ
12:15==56==679-02//บบ
12:30==01==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==799-58//
12:00==นบ==45678==355-99//
12:15==นบ==45678==679-02
12:30==นบ==01234==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==799-58//ฟบ
12:00==5==355-99//ฟบ
12:15==5==679-02
12:30==0==401-03////ฟฟบล
12:45==2==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==799-58//บบ
12:00==56==355-99//บบ
12:15==56==679-02//บบ
12:30==01==401-03////////บบบบบบ+แพคบน
12:45==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==799-58//
12:00==นบ==45678==355-99//
12:15==นบ==45678==679-02
12:30==นบ==01234==401-03//
12:45==นบ==23456==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค+++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==799-58//ฟบ
12:00==5==355-99//ฟบ
12:15==5==679-02
12:30==0==401-03////ฟฟบล
12:45==2==734-08
13:00==6==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==799-58//บบ
12:00==56==355-99//บบ
12:15==56==679-02//บบ
12:30==01==401-03////////บบบบบบ+แพคบน
12:45==23==734-08//บบ
13:00==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==799-58//
12:00==นบ==45678==355-99//
12:15==นบ==45678==679-02
12:30==นบ==01234==401-03//
12:45==นบ==23456==734-08//
13:00==นบ==56789==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค+++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==799-58//ฟบ
12:00==5==355-99//ฟบ
12:15==5==679-02
12:30==0==401-03////ฟฟบล
12:45==2==734-08
13:00==6==570-30
13:15==4==145-41////ฟฟบล
13:30==0==748-49
13:45==3==423-00//ฟบ
14:00==4==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==799-58//บบ
12:00==56==355-99//บบ
12:15==56==679-02//บบ
12:30==01==401-03////////บบบบบบ+แพคบน
12:45==23==734-08//บบ
13:00==56==570-30//บบ
13:15==45==145-41////////บบบบบบ+แพคบน
13:30==01==748-49
13:45==34==423-00///บบบ
14:00==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==799-58//
12:00==นบ==45678==355-99//
12:15==นบ==45678==679-02
12:30==นบ==01234==401-03//
12:45==นบ==23456==734-08//
13:00==นบ==56789==570-30
13:15==นบ==45678==145-41//
13:30==นบ==01234==748-49
13:45==นบ==34567==423-00//
14:00==นบ==45678==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค+++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==799-58//ฟบ
12:00==5==355-99//ฟบ
12:15==5==679-02
12:30==0==401-03////ฟฟบล
12:45==2==734-08
13:00==6==570-30
13:15==4==145-41////ฟฟบล
13:30==0==748-49
13:45==3==423-00//ฟบ
14:00==4==106-34//ฟล
14:15==0==930-60////ฟฟบล
14:30==7==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==799-58//บบ
12:00==56==355-99//บบ
12:15==56==679-02//บบ
12:30==01==401-03////////บบบบบบ+แพคบน
12:45==23==734-08//บบ
13:00==56==570-30//บบ
13:15==45==145-41////////บบบบบบ+แพคบน
13:30==01==748-49
13:45==34==423-00///บบบ
14:00==45==106-34
14:15==01==930-60//บบ
14:30==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==799-58//
12:00==นบ==45678==355-99//
12:15==นบ==45678==679-02
12:30==นบ==01234==401-03//
12:45==นบ==23456==734-08//
13:00==นบ==56789==570-30
13:15==นบ==45678==145-41//
13:30==นบ==01234==748-49
13:45==นบ==34567==423-00//
14:00==นบ==45678==106-34//
14:15==นบ==01234==930-60//
14:30==นบ==78901==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค+++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==799-58//ฟบ
12:00==5==355-99//ฟบ
12:15==5==679-02
12:30==0==401-03////ฟฟบล
12:45==2==734-08
13:00==6==570-30
13:15==4==145-41////ฟฟบล
13:30==0==748-49
13:45==3==423-00//ฟบ
14:00==4==106-34//ฟล
14:15==0==930-60////ฟฟบล
14:30==7==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==799-58//บบ
12:00==56==355-99//บบ
12:15==56==679-02//บบ
12:30==01==401-03////////บบบบบบ+แพคบน
12:45==23==734-08//บบ
13:00==56==570-30//บบ
13:15==45==145-41////////บบบบบบ+แพคบน
13:30==01==748-49
13:45==34==423-00///บบบ
14:00==45==106-34
14:15==01==930-60//บบ
14:30==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==799-58//
12:00==นบ==45678==355-99//
12:15==นบ==45678==679-02
12:30==นบ==01234==401-03//
12:45==นบ==23456==734-08//
13:00==นบ==56789==570-30
13:15==นบ==45678==145-41//
13:30==นบ==01234==748-49
13:45==นบ==34567==423-00//
14:00==นบ==45678==106-34//
14:15==นบ==01234==930-60//
14:30==นบ==78901==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค+++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==799-58//ฟบ
12:00==5==355-99//ฟบ
12:15==5==679-02
12:30==0==401-03////ฟฟบล
12:45==2==734-08
13:00==6==570-30
13:15==4==145-41////ฟฟบล
13:30==0==748-49
13:45==3==423-00//ฟบ
14:00==4==106-34//ฟล
14:15==0==930-60////ฟฟบล
14:30==7==479-35//ฟบ
14:45==3==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==799-58//บบ
12:00==56==355-99//บบ
12:15==56==679-02//บบ
12:30==01==401-03////////บบบบบบ+แพคบน
12:45==23==734-08//บบ
13:00==56==570-30//บบ
13:15==45==145-41////////บบบบบบ+แพคบน
13:30==01==748-49
13:45==34==423-00///บบบ
14:00==45==106-34
14:15==01==930-60//บบ
14:30==78==479-35//บบ
14:45==34==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==799-58//
12:00==นบ==45678==355-99//
12:15==นบ==45678==679-02
12:30==นบ==01234==401-03//
12:45==นบ==23456==734-08//
13:00==นบ==56789==570-30
13:15==นบ==45678==145-41//
13:30==นบ==01234==748-49
13:45==นบ==34567==423-00//
14:00==นบ==45678==106-34//
14:15==นบ==01234==930-60//
14:30==นบ==78901==479-35//
14;45==นบ==34567==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค+++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==799-58//ฟบ
12:00==5==355-99//ฟบ
12:15==5==679-02
12:30==0==401-03////ฟฟบล
12:45==2==734-08
13:00==6==570-30
13:15==4==145-41////ฟฟบล
13:30==0==748-49
13:45==3==423-00//ฟบ
14:00==4==106-34//ฟล
14:15==0==930-60////ฟฟบล
14:30==7==479-35//ฟบ
14:45==3==508-82
15:00==7==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==799-58//บบ
12:00==56==355-99//บบ
12:15==56==679-02//บบ
12:30==01==401-03////////บบบบบบ+แพคบน
12:45==23==734-08//บบ
13:00==56==570-30//บบ
13:15==45==145-41////////บบบบบบ+แพคบน
13:30==01==748-49
13:45==34==423-00///บบบ
14:00==45==106-34
14:15==01==930-60//บบ
14:30==78==479-35//บบ
14:45==34==508-82
15:00==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==799-58//
12:00==นบ==45678==355-99//
12:15==นบ==45678==679-02
12:30==นบ==01234==401-03//
12:45==นบ==23456==734-08//
13:00==นบ==56789==570-30
13:15==นบ==45678==145-41//
13:30==นบ==01234==748-49
13:45==นบ==34567==423-00//
14:00==นบ==45678==106-34//
14:15==นบ==01234==930-60//
14:30==นบ==78901==479-35//
14;45==นบ==34567==508-82
15:00==นบ==78901==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค+++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==799-58//ฟบ
12:00==5==355-99//ฟบ
12:15==5==679-02
12:30==0==401-03////ฟฟบล
12:45==2==734-08
13:00==6==570-30
13:15==4==145-41////ฟฟบล
13:30==0==748-49
13:45==3==423-00//ฟบ
14:00==4==106-34//ฟล
14:15==0==930-60////ฟฟบล
14:30==7==479-35//ฟบ
14:45==3==508-82
15:00==7==197-63//ฟบ
15:15==4==428-45////ฟฟบล
15:30==3==617-97
15:45==7==064-27//ฟล
16:00==7==305-64
@@@@พัก@@@@
17:45==1==192-70//ฟบ
18:00==9==196-10//ฟบ
18:15==7==870-91//ฟบ
18:30==9==233-35
18:45==9==856-32
19:00==1==165-46//ฟบ
19:15==2==323-44//ฟบ
19:30==9==412-43
19:45==0==751-80//ฟล
@@@@พัก@@@@
22:00==8==895-18////ฟฟบล
22:15==8==877-48////ฟฟบล
22:30==8==441-42
22:45==9==037-10
23:00==7==287-20//ฟบ
23:15==7==299-15
23:30==9==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==799-58//บบ
12:00==56==355-99//บบ
12:15==56==679-02//บบ
12:30==01==401-03////////บบบบบบ+แพคบน
12:45==23==734-08//บบ
13:00==56==570-30//บบ
13:15==45==145-41////////บบบบบบ+แพคบน
13:30==01==748-49
13:45==34==423-00///บบบ
14:00==45==106-34
14:15==01==930-60//บบ
14:30==78==479-35//บบ
14:45==34==508-82
15:00==78==197-63//บบ
15:15==45==428-45/////บบ+แพคล่าง
15:30==34==617-97
15:45==71==064-27
16:00==01==305-64//บบ
@@@@พัก@@@@@
17:45==12==192-70///บบบ
18:00==90==196-10//บบ
18:15==78==870-91///บบบ
18:30==90==233-35
18:45==90==856-32
19:00==12==165-46//บบ
19:15==12==323-44//บบ
19:30==90==412-43
19:45==80==751-80//แพคล่าง
@@@@พัก@@@@
21;15==50==703-52//บบ
21:30==05==967-12
21:45==23==869-86
22:00==86==895-18//บบ
22:15==98==877-48//บบ
22:30==89==441-52
22:45==79==037-10//บบ
23:00==79==287-20//บบ
23;15==79==299-15//บบ
23:30==79==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==799-58//
12:00==นบ==45678==355-99//
12:15==นบ==45678==679-02
12:30==นบ==01234==401-03//
12:45==นบ==23456==734-08//
13:00==นบ==56789==570-30
13:15==นบ==45678==145-41//
13:30==นบ==01234==748-49
13:45==นบ==34567==423-00//
14:00==นบ==45678==106-34//
14:15==นบ==01234==930-60//
14:30==นบ==78901==479-35//
14;45==นบ==34567==508-82
15:00==นบ==78901==197-63//
15:15==บบ==45678==428-45//
15;30==บบ==34567==617-97///
15:45==บบ==78901==064-27
16:00==บบ==78901==305-64
16:15==บบ==23456==023-02//
@@@@พัก@@@@
17:45==นบ==12345==192-70//
18:00==นบ==90123==196-10
18:15==นบ==78901==870-91//
18:30==นบ==90123==233-35//
18:45==นบ==67890==856-32//
19:00==นบ==90123==165-46
19:15==นบ==90123==323-44//
19:30==นบ==78901==412-43
19:45==นบ==78901==751-80//
@@@@พัก@@@@
21:15==นบ==01234==603-52//
21:30==นบ==12345==967-12
21:45==นบ==78901==869-86//
22:00==นบ==13579==895-18//
22:15==นบ==13579==877-48//
22:30==นบ==13579==441-42//
22:45==นบ==13579==037-10//
23:00==นบ==13579==287-20//
23:15==นบ==13579==299-15//
23:30==นบ==13579==

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค+++
poptapo
14-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==499-88//ฟบ
07:30==9==393-60//ฟบ
07:45==9==148-07
08:00==9==763-24
08:15==6==106-50//ฟบ
08:30==0==297-03//ฟล
08:45==9==382-80
09:00==7==358-69
09:15==4==293-48//ฟล
@@@@พัก@@@@
10:00==3==162-23//ฟล
10:15==3==665-79
10:30==3==154-31//ฟล
10;45==8==286-02//ฟบ
11:00==7==732-37////ฟฟบล
11:15==6==765-75//ฟบ
11:30==3==066-00
11:45==7==799-58//ฟบ
12:00==5==355-99//ฟบ
12:15==5==679-02
12:30==0==401-03////ฟฟบล
12:45==2==734-08
13:00==6==570-30
13:15==4==145-41////ฟฟบล
13:30==0==748-49
13:45==3==423-00//ฟบ
14:00==4==106-34//ฟล
14:15==0==930-60////ฟฟบล
14:30==7==479-35//ฟบ
14:45==3==508-82
15:00==7==197-63//ฟบ
15:15==4==428-45////ฟฟบล
15:30==3==617-97
15:45==7==064-27//ฟล
16:00==7==305-64
@@@@พัก@@@@
17:45==1==192-70//ฟบ
18:00==9==196-10//ฟบ
18:15==7==870-91//ฟบ
18:30==9==233-35
18:45==9==856-32
19:00==1==165-46//ฟบ
19:15==2==323-44//ฟบ
19:30==9==412-43
19:45==0==751-80//ฟล
@@@@พัก@@@@
22:00==8==895-18////ฟฟบล
22:15==8==877-48////ฟฟบล
22:30==8==441-42
22:45==9==037-10
23:00==7==287-20//ฟบ
23:15==7==299-15
23:30==9==682-96//ฟล
23:45==9==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==499-88//บบ
07:30==79==393-60//บบ
07:45==79==148-07
08:00==49==763-24
08:15==56==106-50//บบ
08:30==90==297-03//บบ
08:45==89==382-80//บบ
09:00==78==358-69//บบ
09:15==45==293-48
09:30==78==137-67//บบ
@@@@พัก@@@@
10:15==45==665-79//บบ
10:30==23==154-31
10:45==89==286-02//บบ
11:00==78==732-37//บบ
11:15==67==765-75///บบบ
11:30==34==066-00
11:45==78==799-58//บบ
12:00==56==355-99//บบ
12:15==56==679-02//บบ
12:30==01==401-03////////บบบบบบ+แพคบน
12:45==23==734-08//บบ
13:00==56==570-30//บบ
13:15==45==145-41////////บบบบบบ+แพคบน
13:30==01==748-49
13:45==34==423-00///บบบ
14:00==45==106-34
14:15==01==930-60//บบ
14:30==78==479-35//บบ
14:45==34==508-82
15:00==78==197-63//บบ
15:15==45==428-45/////บบ+แพคล่าง
15:30==34==617-97
15:45==71==064-27
16:00==01==305-64//บบ
@@@@พัก@@@@@
17:45==12==192-70///บบบ
18:00==90==196-10//บบ
18:15==78==870-91///บบบ
18:30==90==233-35
18:45==90==856-32
19:00==12==165-46//บบ
19:15==12==323-44//บบ
19:30==90==412-43
19:45==80==751-80//แพคล่าง
@@@@พัก@@@@
21;15==50==703-52//บบ
21:30==05==967-12
21:45==23==869-86
22:00==86==895-18//บบ
22:15==98==877-48//บบ
22:30==89==441-52
22:45==79==037-10//บบ
23:00==79==287-20//บบ
23;15==79==299-15//บบ
23:30==79==682-96
23:45==97==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:15==นบ==13579==499-88//
07:30==นบ==13579==393-60//
07:45==นบ==13579==148-07
08:00==นบ==13579==763-24//
08:15==นบ==13579==106-60
08:30==นบ==67890==297-03//
08:45==นบ==78901==382-80
09:00==นบ==89012==358-69//
09:15==นบ==89012==293-48
09:30==นบ==78012==137-67//
@@@@พัก@@@@
10:15==นบ==45678==665-79//
10:30==นบ==23456==154-31//
10:45==นบ==78901==286-02//
11:00==นบ==67890==732-37
11:15==นบ==56789==765-75//
11:30==นบ==23456==066-00//
11:45==นบ==67890==799-58//
12:00==นบ==45678==355-99//
12:15==นบ==45678==679-02
12:30==นบ==01234==401-03//
12:45==นบ==23456==734-08//
13:00==นบ==56789==570-30
13:15==นบ==45678==145-41//
13:30==นบ==01234==748-49
13:45==นบ==34567==423-00//
14:00==นบ==45678==106-34//
14:15==นบ==01234==930-60//
14:30==นบ==78901==479-35//
14;45==นบ==34567==508-82
15:00==นบ==78901==197-63//
15:15==บบ==45678==428-45//
15;30==บบ==34567==617-97///
15:45==บบ==78901==064-27
16:00==บบ==78901==305-64
16:15==บบ==23456==023-02//
@@@@พัก@@@@
17:45==นบ==12345==192-70//
18:00==นบ==90123==196-10
18:15==นบ==78901==870-91//
18:30==นบ==90123==233-35//
18:45==นบ==67890==856-32//
19:00==นบ==90123==165-46
19:15==นบ==90123==323-44//
19:30==นบ==78901==412-43
19:45==นบ==78901==751-80//
@@@@พัก@@@@
21:15==นบ==01234==603-52//
21:30==นบ==12345==967-12
21:45==นบ==78901==869-86//
22:00==นบ==13579==895-18//
22:15==นบ==13579==877-48//
22:30==นบ==13579==441-42//
22:45==นบ==13579==037-10//
23:00==นบ==13579==287-20//
23:15==นบ==13579==299-15//
23:30==นบ==13579==682-96
23:45==นบ==13579==

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค+++

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Maykrit1874
Maykrit1874 เมื่อ  2 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wanpa
Wanpa เมื่อ  2 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
deedee2521
deedee2521 เมื่อ  9 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Win2519
Win2519 เมื่อ  18 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Amp2536
Amp2536 เมื่อ  19 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Lek56
Lek56 เมื่อ  27 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
sopa99
sopa99 เมื่อ  30 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
anongnooch
anongnooch เมื่อ  40 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Mainah8909012524
Mainah8909012524 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wanit
Wanit เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง