บน 21-11-2561 บน บน ลงล่างไม่นับ

บน 21-11-2561
08:15 บน | 2 || 3 |=025/23 บ
08:30 บน | 2 || 3 |=137/28 บ
08:45 บน | 3 || 2 |=625/49 บ
09:00 บน | 2 || 3 |=533/62 บ
09:15 บน | 4 || 5 |=008/19 +
09:30 บน | 8 || 0 |=349/44 +
09:45 บน | 3 || 2 |=906/40 +
10:00 บน | 6 || 9 |=494/57 บ
10:15 บน | 8 || 9 |=347/34 +
10:30 บน | 3 || 4 |=902/87 +
10:45 บน | 9 || 0 |=159/31 บ
11:00 บน | 9 || 8 |=545/57 +
11:15 บน | 4 || 3 |=248/02 บ
11:30 บน | 8 || 4 |=858/73 บ
11:45 บน | 2 || 3 |=692/65 บ
12:00 บน | 2 || 3 |=393/43 บ
12:15 บน | 4 || 3 |=357/77 บ
12:30 บน | 3 || 2 |=
12:45 บน | x || x |=

หมายเหตุ
บนเสียว | บ || บ |= รูดบน+วิ่งบน
เลขบน ลง ล่างไม่นับ

a) ไอดี line = ssyyzz77 สอบถามได้ ไม่ต้องเกรงใจ ใจดีครับ
b) ใส่รหัสแนะนำ คือ dragonfly ต้องมียอดแทง นะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragonfly
บน 21-11-2561
08:15 บน | 2 || 3 |=025/23 บ
08:30 บน | 2 || 3 |=137/28 บ
08:45 บน | 3 || 2 |=625/49 บ
09:00 บน | 2 || 3 |=533/62 บ
09:15 บน | 4 || 5 |=008/19 +
09:30 บน | 8 || 0 |=349/44 +
09:45 บน | 3 || 2 |=906/40 +
10:00 บน | 6 || 9 |=494/57 บ
10:15 บน | 8 || 9 |=347/34 +
10:30 บน | 3 || 4 |=902/87 +
10:45 บน | 9 || 0 |=159/31 บ
11:00 บน | 9 || 8 |=545/57 +
11:15 บน | 4 || 3 |=248/02 บ
11:30 บน | 8 || 4 |=858/73 บ
11:45 บน | 2 || 3 |=692/65 บ
12:00 บน | 2 || 3 |=393/43 บ
12:15 บน | 4 || 3 |=357/77 บ
12:30 บน | 3 || 2 |=070/10 +
12:45 บน | 6 || 9 |=161/77 บ
13:00 บน | 6 || 9 |=940/23 บ
13:15 บน | 3 || 2 |=239/69 บบ
13:30 บน | 3 || 2 |=
13:45 บน | x || x |=
14:00 บน | x || x |=
14:15 บน | x || x |=
14:30 บน | x || x |=
14:45 บน | x || x |=
15:00 บน | 3 || 2 |=
15:15 บน | x || x |=

หมายเหตุ
บนเสียว | บ || บ |= รูดบน+วิ่งบน
เลขบน ลง ล่างไม่นับ

a) ไอดี line = ssyyzz77 สอบถามได้ ไม่ต้องเกรงใจ ใจดีครับ
b) ใส่รหัสแนะนำ คือ dragonfly ต้องมียอดแทง นะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Deejungben17
Deejungben17 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bell11
Bell11 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sumrahn56
Sumrahn56 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Sujitax
Sujitax เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Papaza9824
Papaza9824 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Raraya
Raraya เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
bochatchanathon
bochatchanathon เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
MAMJUNG263
MAMJUNG263 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Golfgod
Golfgod เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nattaporn9999
Nattaporn9999 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง