2 ตัว // พิกัด // ปักหลัก // คู่คี่ เจาะน้อย วางได้หมด ด้วยโปรแกรม สมาชิกเข้ากลุ่ม รายเดือน 500 บาท --- เอเอฟเข้าฟรี ถอน 100%!!!! (ไม่ได้วางหน้าเวปตลอดนะค่ะ แต่ในห้องวางตลอดนะค่ะ)

โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---11111111

12 15 16 19
82 85 86 89
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---11111111

12 15 16 19
82 85 86 89
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---111111111

13 14 16 17
23 24 26 27
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---111111111

02 04 05 09
12 14 15 19
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---777777777

01 02 03 06
71 72 73 76
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---88888888

31 32 34 37
81 82 84 87
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---2222222222

21 27 28 29
61 67 68 69
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---313-14*
12.00---48---444444444

41 42 43 45
81 82 83 85
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---313-14*
12.00---48---796-05*
12.15---60---66666666

01 02 03 07
61 62 63 67
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---313-14*
12.00---48---796-05*
12.15---60---229-62//ฟล +62
12.30---48---444444444

43 45 46 49
83 85 86 89
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---313-14*
12.00---48---796-05*
12.15---60---229-62//ฟล +62
12.30---48---203-83//ล +83
12.45---23---2222222222

24 26 28 29
34 36 38 39
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---313-14*
12.00---48---796-05*
12.15---60---229-62//ฟล +62
12.30---48---203-83//ล +83
12.45---23---467-55*
13.00---91---999999999

13 14 15 16
93 94 95 96
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---313-14*
12.00---48---796-05*
12.15---60---229-62//ฟล +62
12.30---48---203-83//ล +83
12.45---23---467-55*
13.00---91---417-63//บ
13.15---21---222222222

15 16 18 19
25 26 28 29
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---313-14*
12.00---48---796-05*
12.15---60---229-62//ฟล +62
12.30---48---203-83//ล +83
12.45---23---467-55*
13.00---91---417-63//บ
13.15---21---899-47*
13.30---57---218-58//ฟล +58
13.45---16---111111111

12 13 17 18
62 63 67 68
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---313-14*
12.00---48---796-05*
12.15---60---229-62//ฟล +62
12.30---48---203-83//ล +83
12.45---23---467-55*
13.00---91---417-63//บ
13.15---21---899-47*
13.30---57---218-58//ฟล +58
13.45---16---590-17//ฟล +17
14.00---67---666666666666

60 63 64 69
70 73 74 79
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---313-14*
12.00---48---796-05*
12.15---60---229-62//ฟล +62
12.30---48---203-83//ล +83
12.45---23---467-55*
13.00---91---417-63//บ
13.15---21---899-47*
13.30---57---218-58//ฟล +58
13.45---16---590-17//ฟล +17
14.00---67---049-29//(แตก)
14.15---84---444444444

41 42 45 46
81 82 85 86
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---313-14*
12.00---48---796-05*
12.15---60---229-62//ฟล +62
12.30---48---203-83//ล +83
12.45---23---467-55*
13.00---91---417-63//บ
13.15---21---899-47*
13.30---57---218-58//ฟล +58
13.45---16---590-17//ฟล +17
14.00---67---049-29//(แตก)
14.15---84---269-70*
14.30---95---9999999

52 54 56 58
92 94 96 98
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
09.15---96---592-59//ฟบฟล +59
09.30---42---521-92//บล +21 +92
09.45---58---187-53//ฟล +บ
10.00---18---733-50*
10.15---54---758-56//ฟบฟล +58
10.30---12---298-01//ฟล +บ
10.45---10---899-01//ฟล +ล
11.00---70---213-68//(แตก)
11.15---83---767-84//ฟล +84
11.30---13---398-58//บ
11.45---26---313-14*
12.00---48---796-05*
12.15---60---229-62//ฟล +62
12.30---48---203-83//ล +83
12.45---23---467-55*
13.00---91---417-63//บ
13.15---21---899-47*
13.30---57---218-58//ฟล +58
13.45---16---590-17//ฟล +17
14.00---67---049-29//(แตก)
14.15---84---269-70*
14.30---95---218-90//ฟล
14.45---51---55555555

12 13 17 18
52 53 57 58
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
16.00---51---935-14*
16.15---62---461-89//ฟบ +61
16.30---73---777777777

30 36 38 39
70 76 78 79
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
17.00---81---855-29//ฟบ
17.15---80---054-86//ฟล +86
17.30---83---888888888

31 32 35 39
81 82 85 89
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
17.00---81---855-29//ฟบ
17.15---80---054-86//ฟล +86
17.30---83---571-75*
17.45---79---414-31*
18.00---84---567-04//ฟล +04
18.15---28---792-60//ฟบ
18.30---95---55555555

50 51 57 58
90 91 97 98
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027
Janeoooo
เมื่อ  22 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
โชค
17.00---81---855-29//ฟบ
17.15---80---054-86//ฟล +86
17.30---83---571-75*
17.45---79---414-31*
18.00---84---567-04//ฟล +04
18.15---28---792-60//ฟบ
18.30---95---596-34//ฟบ +บ
18.45---40---0000000

02 03 05 09
42 43 45 49
-------------------------------------
affเข้าฟรี
แอดมาได้เลย montatipjane2027

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Gogle
Gogle เมื่อ  39 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Junsena
Junsena เมื่อ  49 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nuch5519088
Nuch5519088 เมื่อ  58 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bytarat
Bytarat เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
jems003
jems003 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Thawatchai123
Thawatchai123 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Noi093
Noi093 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chet3667
Chet3667 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pangs
Pangs เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wilai6763
Wilai6763 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง