ไม่พูดเยอะ....เจ็บคอ

line id vipchoke777
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
171-35
14.45=5=485-89//บ
15.00=2=

24_25_26

425_426_526

line id vipchoke777
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
171-35
14.45=5=485-89//บ
15.00=2=958-07//--
15.15=0=

07-08-09

mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
171-35
14.45=5=485-89//บ
15.00=2=958-07//--
15.15=0=376-67//--
15:30=3=394-08//บ
15.45=0=096-07//บล
16.00=1=412-82//บ
16.15=7=099-17//ล
16.30=8=448-96//บ
16.45=4=920-24//ล
17.00=9=514-49//ล
17.15=7=643-71//ลจ71
17.30=8=


82-83-84

283-284-384


line id vipchoke777
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
171-35
14.45=5=485-89//บ
15.00=2=958-07//--
15.15=0=376-67//--
15:30=3=394-08//บ
15.45=0=096-07//บล
16.00=1=412-82//บ
16.15=7=099-17//ล
16.30=8=448-96//บ
16.45=4=920-24//ล
17.00=9=514-49//ล
17.15=7=643-71//ลจ71
17.30=8=717-87//ล
17.45=7=

71

271-371-471-971

line id vipchoke777
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
171-35
14.45=5=485-89//บ
15.00=2=958-07//--
15.15=0=376-67//--
15:30=3=394-08//บ
15.45=0=096-07//บล
16.00=1=412-82//บ
16.15=7=099-17//ล
16.30=8=448-96//บ
16.45=4=920-24//ล
17.00=9=514-49//ล
17.15=7=643-71//ลจ71
17.30=8=717-87//ล
17.45=7=522-85//--
18:00=1=981-81//บล
18:15=9=539-52//บ
18:30=1=631-32//บจ13
18:45=5=285-43//บ
19:00=3=509-56//--
19.15=1=394-71//ล
19.30=8=

83-84-85

384-385-584

line id vipchoke777
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
171-35
14.45=5=485-89//บ
15.00=2=958-07//--
15.15=0=376-67//--
15:30=3=394-08//บ
15.45=0=096-07//บล
16.00=1=412-82//บ
16.15=7=099-17//ล
16.30=8=448-96//บ
16.45=4=920-24//ล
17.00=9=514-49//ล
17.15=7=643-71//ลจ71
17.30=8=717-87//ล
17.45=7=522-85//--
18:00=1=981-81//บล
18:15=9=539-52//บ
18:30=1=631-32//บจ13
18:45=5=285-43//บ
19:00=3=509-56//--
19.15=1=394-71//ล
19.30=8=900-25//--
19.45=1=

19_10,11

line id vipchoke777
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
171-35
14.45=5=485-89//บ
15.00=2=958-07//--
15.15=0=376-67//--
15:30=3=394-08//บ
15.45=0=096-07//บล
16.00=1=412-82//บ
16.15=7=099-17//ล
16.30=8=448-96//บ
16.45=4=920-24//ล
17.00=9=514-49//ล
17.15=7=643-71//ลจ71
17.30=8=717-87//ล
17.45=7=522-85//--
18:00=1=981-81//บล
18:15=9=539-52//บ
18:30=1=631-32//บจ13
18:45=5=285-43//บ
19:00=3=509-56//--
19.15=1=394-71//ล
19.30=8=900-25//--
19.45=1=637-94//--
20.00=9=

94_95_96

line id vipchoke777
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
171-35
14.45=5=485-89//บ
15.00=2=958-07//--
15.15=0=376-67//--
15:30=3=394-08//บ
15.45=0=096-07//บล
16.00=1=412-82//บ
16.15=7=099-17//ล
16.30=8=448-96//บ
16.45=4=920-24//ล
17.00=9=514-49//ล
17.15=7=643-71//ลจ71
17.30=8=717-87//ล
17.45=7=522-85//--
18:00=1=981-81//บล
18:15=9=539-52//บ
18:30=1=631-32//บจ13
18:45=5=285-43//บ
19:00=3=509-56//--
19.15=1=394-71//ล
19.30=8=900-25//--
19.45=1=637-94//--
20.00=9=711-31//--
20.15=5=

59

ทบ ทบ ทบ


line id vipchoke777
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
171-35
14.45=5=485-89//บ
15.00=2=958-07//--
15.15=0=376-67//--
15:30=3=394-08//บ
15.45=0=096-07//บล
16.00=1=412-82//บ
16.15=7=099-17//ล
16.30=8=448-96//บ
16.45=4=920-24//ล
17.00=9=514-49//ล
17.15=7=643-71//ลจ71
17.30=8=717-87//ล
17.45=7=522-85//--
18:00=1=981-81//บล
18:15=9=539-52//บ
18:30=1=631-32//บจ13
18:45=5=285-43//บ
19:00=3=509-56//--
19.15=1=394-71//ล
19.30=8=900-25//--
19.45=1=637-94//--
20.00=9=711-31//--
20.15=5=017-61//--
20.30=6=623-80//บ
20.45=5=

57-58-59-50

957-958-959-950

line id vipchoke777
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
บน

21.00=23=

บนล่าง

21.00=3=

line id vipchoke777
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
บน

21.00=23=450-52//--
21.25=67=

บนล่าง

21.00=3=450-52//--
21.15=7=

73-74-75
63-64-65

273-274-275
263-264-265
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
บน

21.00=23=450-52//--
21.25=67=734-66//บ
21.30=78=781-69//บบ
21.45=90=

บนล่าง

21.00=3=450-52//--
21.15=7=734-66//บ
21.30=8=781-69//บ
21.45=0=

90-91-92
01-02-12

901-902-912-012
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
บน

21.00=23=450-52//--
21.25=67=734-66//บ
21.30=78=781-69//บบ
21.45=90=370-82//บ
22.00=12=

บนล่าง

21.00=3=450-52//--
21.15=7=734-66//บ
21.30=8=781-69//บ
21.40=0=370-82//บ
22.00=2=

เจาะเน้นบนกันล่าง

วิน. 012456
Ma2289
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย Ma2289
ขอบคุณค่ะ
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy  
คร้ะ
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
บน

21.00=23=450-52//--
21.25=67=734-66//บ
21.30=78=781-69//บบ
21.45=90=370-82//บ
22.00=12=210-12//บลจ12
22.15=12=

บนล่าง

21.00=3=450-52//--
21.15=7=734-66//บ
21.30=8=781-69//บ
21.40=0=370-82//บ
22.00=2=210-12//บลจ12
22.15=2=

เจาะเน้นบนกันล่าง

วิน. 012567
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
บน

21.00=23=450-52//--
21.25=67=734-66//บ
21.30=78=781-69//บบ
21.45=90=370-82//บ
22.00=12=210-12//บ
22.15=12=932-97//บ
22.30=67=

บนล่าง

21.00=3=450-52//--
21.15=7=734-66//บ
21.30=8=781-69//บ
21.40=0=370-82//บ
22.00=2=210-12//บล
22.15=2=932-97//บ
22.30=7=

mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
บน

21.00=23=450-52//--
21.25=67=734-66//บ
21.30=78=781-69//บบ
21.45=90=370-82//บ
22.00=12=210-12//บ
22.15=12=932-97//บ
22.30=67=298-74//--
22.45=12=

บนล่าง

21.00=3=450-52//--
21.15=7=734-66//บ
21.30=8=781-69//บ
21.40=0=370-82//บ
22.00=2=210-12//บล
22.15=2=932-97//บ
22.30=7=298-74//ล
22.45=2=

mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
vipchoke777
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
บน

21.00=23=450-52//--
21.25=67=734-66//บ
21.30=78=781-69//บบ
21.45=90=370-82//บ
22.00=12=210-12//บ
22.15=12=932-97//บ
22.30=67=298-74//--
22.45=12=

บนล่าง

21.00=3=450-52//--
21.15=7=734-66//บ
21.30=8=781-69//บ
21.40=0=370-82//บ
22.00=2=210-12//บล
22.15=2=932-97//บ
22.30=7=298-74//ล
22.45=2=

Ma2289
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย Ma2289
ได้ค่าขนมลูกแล้วขอบพระคุณมากค่ะ
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy  
คร้า. ดีใจด้วยคร่า
mindmy
เมื่อ  11 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
บน

21.00=23=450-52//--
21.25=67=734-66//บ
21.30=78=781-69//บบ
21.45=90=370-82//บ
22.00=12=210-12//บ
22.15=12=932-97//บ
22.30=67=298-74//--
22.45=12=202-77//บ
23.00=12=622-19//บ
23.15=34=774-48//บ
23.30=34=

บนล่าง

21.00=3=450-52//--
21.15=7=734-66//บ
21.30=8=781-69//บ
21.40=0=370-82//บ
22.00=2=210-12//บล
22.15=2=932-97//บ
22.30=7=298-74//ล
22.45=2=202-77//บ
23.00=2=622-19//บ
23.15=4=774-48//บล
23.30=4=

ไลน์ vipchoke777

mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
บน

06.00=09=006-21//บ
06.15=65=320-10//-
06.30=87=


บน

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=

56-57-58
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
บน

06.00=09=006-21//บ
06.15=65=320-10//-
06.30=87=653-80//-
06.45=67=ยังไม่ต้องทบปรับสุตร


บน

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=

85-86-87
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=

14-15-16
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=

28-29-20


mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8= ทบ

80-89-88

mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=เบานะปรับสุตร
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=

63

163
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=

44-48

844

mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=

00-06-09

600-900-609
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=

26-27-29

627-629-729

mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=131-01//--
11.15=6=

62-63-65
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
653-22//บ,แตก 653
11.30=3=
บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=131-01//--
11.15=6=653-22//บ,แตก 653
11.30=3=

31-37

731

ไอดีไลน์ vipchoke777

mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
653-22//บ,แตก 653
11.30=3=
บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=131-01//--
11.15=6=653-22//บ,แตก 653
11.30=3=134-58//บ
11.45=0=

05-06-09

506-509-609.

ไอดีไลน์ vipchoke777


mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
653-22//บ,แตก 653
11.30=3=
บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=131-01//--
11.15=6=653-22//บ,แตก 653
11.30=3=134-58//บ
11.45=0=015-58//บ
12.00=0=

05-07-08

507-508-708

mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
ไม่ได้วางหน้าบอททุกรอบ มีใจกะตามมาคร๊ะ
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy
653-22//บ,แตก 653
11.30=3=
บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=131-01//--
11.15=6=653-22//บ,แตก 653
11.30=3=134-58//บ
11.45=0=015-58//บ
12.00=0=799-80//ลจ80
12.15=6=

65-67-68

567-568-768
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=131-01//--
11.15=6=653-22//บ,แตก 653
11.30=3=134-58//บ
11.45=0=015-58//บ
12.00=0=799-80//ลจ80
12.15=6=383-13//-
12.30=3=

32-37-39

237-239-739
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=131-01//--
11.15=6=653-22//บ,แตก 653
11.30=3=134-58//บ
11.45=0=015-58//บ
12.00=0=799-80//ลจ80
12.15=6=383-13//-
12.30=3=677-06//-
12.45=2=998-22//ลจ22
13.00=6=

60-66-67-68
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=131-01//--
11.15=6=653-22//บ,แตก 653
11.30=3=134-58//บ
11.45=0=015-58//บ
12.00=0=799-80//ลจ80
12.15=6=383-13//-
12.30=3=677-06//-
12.45=2=998-22//ลจ22
13.00=6=255-16//ล
13:15=6=362-16//บล
13:30=1=441-16//บล
13:45=0=702-01//บ
14:00=3=336-94//บ
14:15=5=526-75//บ
14:30=8=587-08//บล
14:45=8=483-12//บ
15:00=8=681-77//บ
15:15=0=606-94//บ
15:30=4=


mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=131-01//--
11.15=6=653-22//บ,แตก 653
11.30=3=134-58//บ
11.45=0=015-58//บ
12.00=0=799-80//ลจ80
12.15=6=383-13//-
12.30=3=677-06//-
12.45=2=998-22//ลจ22
13.00=6=255-16//ล
13:15=6=362-16//บล
13:30=1=441-16//บล
13:45=0=702-01//บ
14:00=3=336-94//บ
14:15=5=526-75//บ
14:30=8=587-08//บล
14:45=8=483-12//บ
15:00=8=681-77//บ
15:15=0=606-94//บ
15:30=4=464-13//บ
15.45=2=


mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=131-01//--
11.15=6=653-22//บ,แตก 653
11.30=3=134-58//บ
11.45=0=015-58//บ
12.00=0=799-80//ลจ80
12.15=6=383-13//-
12.30=3=677-06//-
12.45=2=998-22//ลจ22
13.00=6=255-16//ล
13:15=6=362-16//บล
13:30=1=441-16//บล
13:45=0=702-01//บ
14:00=3=336-94//บ
14:15=5=526-75//บ
14:30=8=587-08//บล
14:45=8=483-12//บ
15:00=8=681-77//บ
15:15=0=606-94//บ
15:30=4=464-13//บ
15.45=2=166-54//-
16.00=9=632-98//ล
16.15=8=687-70//บ
16.30=0=240-61//บ
18.45=6=

62-63-64-65-68
mindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย mindmy

บน---ล่าง

06.00=1=006-21//ล
06.15=2=320-10//บ
06.30=5=653-80//บ
06.45=8=958-89//บลจ58
07.00=1=008-22//-
07.15=2=679-40//-
07.30=8=572-79//-
07.45=0=904-05//บล
08.00=3=308-35//บล
08.15=3=739-26//บ
08.30=4=141-31//บ
08.45=1=785-40//--
09.00=3=831-99//บ
10.15=6=443-58//-
10.30=4=428-74//บล
10.45=0=814-06//ลจ06
11.00=2=131-01//--
11.15=6=653-22//บ,แตก 653
11.30=3=134-58//บ
11.45=0=015-58//บ
12.00=0=799-80//ลจ80
12.15=6=383-13//-
12.30=3=677-06//-
12.45=2=998-22//ลจ22
13.00=6=255-16//ล
13:15=6=362-16//บล
13:30=1=441-16//บล
13:45=0=702-01//บ
14:00=3=336-94//บ
14:15=5=526-75//บ
14:30=8=587-08//บล
14:45=8=483-12//บ
15:00=8=681-77//บ
15:15=0=606-94//บ
15:30=4=464-13//บ
15.45=2=166-54//-
16.00=9=632-98//ล
16.15=8=687-70//บ
16.30=0=240-61//บ
18.45=6=769-67//บล
19.00=0=

05+06+09

เบิ้ล. 00

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Madamkad
Madamkad เมื่อ  9 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Krai2522
Krai2522 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
lonewolf888
lonewolf888 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Creamsoda
Creamsoda เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Preeyaporn8118
Preeyaporn8118 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
SSss5276
SSss5276 เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
WyMai
WyMai เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Perfect56
Perfect56 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Prite222
Prite222 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
unlimitedwar
unlimitedwar เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย