สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563 ทบไม่เกิน 3 รอบ

สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

08:15 บ 6-7 บ=710 ❤สบ
08:30 บ 3-9 บ=763 ❤สบ
08:45 บ 8-9 บ=215 ทบ x 1
09:00 บ 1-7 บ=479 ❤สบ
09:15 บ 3-1 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
08:15 บ 6-7 บ=710 ❤สบ
08:30 บ 3-9 บ=763 ❤สบ
08:45 บ 8-9 บ=215 ทบ x 1
09:00 บ 1-7 บ=479 ❤สบ
09:15 บ 3-1 บ=456 ทบ x 1
09:30 บ 2-1 บ=
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

10:00 บ 7-3 บ=313 ❤❤สบบ
10:15 บ 8-9 บ=019 ❤สบ
10:30 บ 2-3 บ=161 x 1
10:45 บ 9-1 บ=663 x 2
11:00 บ 9-1 บ=684 ❤สบ
11:15 บ 7-1 บ=142 ❤สบ
11:30 บ 3-1 บ=019 ❤สบ
11:45 บ 5-3 บ=011 x 1
12:00 บ 0-1 บ=911 ❤❤❤สบบ
12:15 บ 7-5 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

10:00 บ 7-3 บ=313 ❤❤สบบ
10:15 บ 8-9 บ=019 ❤สบ
10:30 บ 2-3 บ=161 x 1
10:45 บ 9-1 บ=663 x 2
11:00 บ 9-1 บ=684 ❤สบ
11:15 บ 7-1 บ=142 ❤สบ
11:30 บ 3-1 บ=019 ❤สบ
11:45 บ 5-3 บ=011 x 1
12:00 บ 0-1 บ=911 ❤❤❤สบบ
12:15 บ 7-5 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

10:00 บ 7-3 บ=313 ❤❤สบบ
10:15 บ 8-9 บ=019 ❤สบ
10:30 บ 2-3 บ=161 x 1
10:45 บ 9-1 บ=663 x 2
11:00 บ 9-1 บ=684 ❤สบ
11:15 บ 7-1 บ=142 ❤สบ
11:30 บ 3-1 บ=019 ❤สบ
11:45 บ 5-3 บ=011 x 1
12:00 บ 0-1 บ=911 ❤❤❤สบบ
12:15 บ 7-5 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

10:00 บ 7-3 บ=313 ❤❤สบบ
10:15 บ 8-9 บ=019 ❤สบ
10:30 บ 2-3 บ=161 x 1
10:45 บ 9-1 บ=663 x 2
11:00 บ 9-1 บ=684 ❤สบ
11:15 บ 7-1 บ=142 ❤สบ
11:30 บ 3-1 บ=019 ❤สบ
11:45 บ 5-3 บ=011 x 1
12:00 บ 0-1 บ=911 ❤❤❤สบบ
12:15 บ 7-5 บ=510 ❤สบ
12:30 บ 7-5 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

10:00 บ 7-3 บ=313 ❤❤สบบ
10:15 บ 8-9 บ=019 ❤สบ
10:30 บ 2-3 บ=161 x 1
10:45 บ 9-1 บ=663 x 2
11:00 บ 9-1 บ=684 ❤สบ
11:15 บ 7-1 บ=142 ❤สบ
11:30 บ 3-1 บ=019 ❤สบ
11:45 บ 5-3 บ=011 x 1
12:00 บ 0-1 บ=911 ❤❤❤สบบ
12:15 บ 7-5 บ=510 ❤สบ
12:30 บ 7-5 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

10:00 บ 7-3 บ=313 ❤❤สบบ
10:15 บ 8-9 บ=019 ❤สบ
10:30 บ 2-3 บ=161 x 1
10:45 บ 9-1 บ=663 x 2
11:00 บ 9-1 บ=684 ❤สบ
11:15 บ 7-1 บ=142 ❤สบ
11:30 บ 3-1 บ=019 ❤สบ
11:45 บ 5-3 บ=011 x 1
12:00 บ 0-1 บ=911 ❤❤❤สบบ
12:15 บ 7-5 บ=510 ❤สบ
12:30 บ 7-5 บ=770 ❤❤สบบ
12:45 บ 4-5 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77

สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

10:00 บ 7-3 บ=313 ❤❤สบบ
10:15 บ 8-9 บ=019 ❤สบ
10:30 บ 2-3 บ=161 x 1
10:45 บ 9-1 บ=663 x 2
11:00 บ 9-1 บ=684 ❤สบ
11:15 บ 7-1 บ=142 ❤สบ
11:30 บ 3-1 บ=019 ❤สบ
11:45 บ 5-3 บ=011 x 1
12:00 บ 0-1 บ=911 ❤❤❤สบบ
12:15 บ 7-5 บ=510 ❤สบ
12:30 บ 7-5 บ=770 ❤❤สบบ
12:45 บ 4-5 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

10:00 บ 7-3 บ=313 ❤❤สบบ
10:15 บ 8-9 บ=019 ❤สบ
10:30 บ 2-3 บ=161 x 1
10:45 บ 9-1 บ=663 x 2
11:00 บ 9-1 บ=684 ❤สบ
11:15 บ 7-1 บ=142 ❤สบ
11:30 บ 3-1 บ=019 ❤สบ
11:45 บ 5-3 บ=011 x 1
12:00 บ 0-1 บ=911 ❤❤❤สบบ
12:15 บ 7-5 บ=510 ❤สบ
12:30 บ 7-5 บ=770 ❤❤สบบ
12:45 บ 4-5 บ=201 x 1
13:00 บ 8-9 บ=721 x 2
13:15 บ 0-1 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

10:00 บ 7-3 บ=313 ❤❤สบบ
10:15 บ 8-9 บ=019 ❤สบ
10:30 บ 2-3 บ=161 x 1
10:45 บ 9-1 บ=663 x 2
11:00 บ 9-1 บ=684 ❤สบ
11:15 บ 7-1 บ=142 ❤สบ
11:30 บ 3-1 บ=019 ❤สบ
11:45 บ 5-3 บ=011 x 1
12:00 บ 0-1 บ=911 ❤❤❤สบบ
12:15 บ 7-5 บ=510 ❤สบ
12:30 บ 7-5 บ=770 ❤❤สบบ
12:45 บ 4-5 บ=201 x 1
13:00 บ 8-9 บ=721 x 2
13:15 บ 0-1 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

18:45 บ 7-5 บ=917 ❤สบ
19:00 บ 5-7 บ=853 ❤สบ
19:15 บ 6-7 บ=151 + 1
19:30 บ 8-7 บ=187 ❤❤สบบ
19:45 บ 8-7 บ=938 ❤สบ
20:00 บ 4-5 บ=478 ❤สบ
20:15 บ 4-5 บ=510 ❤สบ
20:30 บ 5-9 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

18:45 บ 7-5 บ=917 ❤สบ
19:00 บ 5-7 บ=853 ❤สบ
19:15 บ 6-7 บ=151 + 1
19:30 บ 8-7 บ=187 ❤❤สบบ
19:45 บ 8-7 บ=938 ❤สบ
20:00 บ 4-5 บ=478 ❤สบ
20:15 บ 4-5 บ=510 ❤สบ
20:30 บ 5-9 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
Dragon77
สายวิ่ง บน- บน -บน 11-09-2563

18:45 บ 7-5 บ=917 ❤สบ
19:00 บ 5-7 บ=853 ❤สบ
19:15 บ 6-7 บ=151 + 1
19:30 บ 8-7 บ=187 ❤❤สบบ
19:45 บ 8-7 บ=938 ❤สบ
20:00 บ 4-5 บ=478 ❤สบ
20:15 บ 4-5 บ=510 ❤สบ
20:30 บ 5-9 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

tee529
tee529 เมื่อ  48 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Alonalex130563
Alonalex130563 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
AAMM34
AAMM34 เมื่อ  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Numnim0728
Numnim0728 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Anok6494
Anok6494 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bowy1133
Bowy1133 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nana353123
Nana353123 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jha13579
Jha13579 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pra1234
Pra1234 เมื่อ  15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
lnwjob
lnwjob เมื่อ  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง