สายวิ่ง เริ่มต้นวิ่ง 5-10 บาท สายวิ่ง บน- บน -บน 26-09-2563

สายวิ่ง เริ่มต้นวิ่ง 5-10 บาท
สายวิ่ง บน- บน -บน 26-09-2563

04:30 บ 1-0 บ=042 ❤บ
04:45 บ 1-0 บ=165 ❤บ
05:00 บ 7-6 บ=165 ❤บ
05:15 บ 9-8 บ=550 + 1
05:30 บ 1-0 บ=240 ❤❤บ
05:45 บ 5-4 บ=514 ❤❤บบ
06:00 บ 3-2 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
สายวิ่ง เริ่มต้นวิ่ง 5-10 บาท
สายวิ่ง บน- บน -บน 26-09-2563


12:00 บ 7-8 บ=844 ❤บ
12:15 บ 3-4 บ=445 ❤❤บบ
12:30 บ 9-0 บ=700 ❤❤บบ
12:45 บ 7-8 บ=120 + 1
13:00 บ 9-0 บ=528 ❤บ
13:15 บ 9-0 บ=298 ❤บ
13:30 บ 3-4 บ=953 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง และ รูด บน
3. เวลาวางเลข 6.00 โมงเช้า ถึง 3.45 น
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
Dragon77
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
Dragon77
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
Dragon77
12:00 บ 7-8 บ=844 ❤บ
12:15 บ 3-4 บ=445 ❤❤บบ
12:30 บ 9-0 บ=700 ❤❤บบ
12:45 บ 7-8 บ=120 + 1
13:00 บ 9-0 บ=528 ❤บ
13:15 บ 9-0 บ=298 ❤บ
13:30 บ 3-4 บ=953 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=141 ❤❤บบ
14:00 บ 1-2 บ=
Ae16022527
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย Ae16022527  
141-41
Dragon77
12:00 บ 7-8 บ=844 ❤บ
12:15 บ 3-4 บ=445 ❤❤บบ
12:30 บ 9-0 บ=700 ❤❤บบ
12:45 บ 7-8 บ=120 + 1
13:00 บ 9-0 บ=528 ❤บ
13:15 บ 9-0 บ=298 ❤บ
13:30 บ 3-4 บ=953 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=141 ❤❤บบ
14:00 บ 1-2 บ=630 + 1
14:15 บ 3-4 บ=800 + 2
14:30 บ 3-4 บ=041 ❤❤บ
14:45 บ 7-8 บ=845 ❤❤บ
15:00 บ 7-8 บ=
Dragon77
12:00 บ 7-8 บ=844 ❤บ
12:15 บ 3-4 บ=445 ❤❤บบ
12:30 บ 9-0 บ=700 ❤❤บบ
12:45 บ 7-8 บ=120 + 1
13:00 บ 9-0 บ=528 ❤บ
13:15 บ 9-0 บ=298 ❤บ
13:30 บ 3-4 บ=953 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=141 ❤❤บบ
14:00 บ 1-2 บ=630 + 1
14:15 บ 3-4 บ=800 + 2
14:30 บ 3-4 บ=041 ❤❤บ
14:45 บ 7-8 บ=845 ❤❤บ
15:00 บ 7-8 บ=720 ❤บ
15:15 บ 7-8 บ=
Ae16022527
เมื่อ  1 เดือนที่ผ่านมา  โดย Ae16022527  
785-77
Dragon77
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
Dragon77
12:00 บ 7-8 บ=844 ❤บ
12:15 บ 3-4 บ=445 ❤❤บบ
12:30 บ 9-0 บ=700 ❤❤บบ
12:45 บ 7-8 บ=120 + 1
13:00 บ 9-0 บ=528 ❤บ
13:15 บ 9-0 บ=298 ❤บ
13:30 บ 3-4 บ=953 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=141 ❤❤บบ
14:00 บ 1-2 บ=630 + 1
14:15 บ 3-4 บ=800 + 2
14:30 บ 3-4 บ=041 ❤❤บ
14:45 บ 7-8 บ=845 ❤❤บ
15:00 บ 7-8 บ=720 ❤บ
15:15 บ 7-8 บ=785 ❤❤บบ
15:30 บ 1-0 บ=
Dragon77
สายวิ่ง เริ่มต้นวิ่ง 5-10 บาท
สายวิ่ง บน- บน -บน 26-09-2563


12:00 บ 7-8 บ=844 ❤บ
12:15 บ 3-4 บ=445 ❤❤บบ
12:30 บ 9-0 บ=700 ❤❤บบ
12:45 บ 7-8 บ=120 + 1
13:00 บ 9-0 บ=528 ❤บ
13:15 บ 9-0 บ=298 ❤บ
13:30 บ 3-4 บ=953 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=141 ❤❤บบ
14:00 บ 1-2 บ=630 + 1
14:15 บ 3-4 บ=800 + 2
14:30 บ 3-4 บ=041 ❤❤บ
14:45 บ 7-8 บ=845 ❤❤บ
15:00 บ 7-8 บ=720 ❤บ
15:15 บ 7-8 บ=785 ❤❤บบ
15:30 บ 1-0 บ=549 + 1
15:45 บ 7-8 บ=
Dragon77
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
Dragon77
สายวิ่ง เริ่มต้นวิ่ง 5-10 บาท
สายวิ่ง บน- บน -บน 26-09-2563


12:00 บ 7-8 บ=844 ❤บ
12:15 บ 3-4 บ=445 ❤❤บบ
12:30 บ 9-0 บ=700 ❤❤บบ
12:45 บ 7-8 บ=120 + 1
13:00 บ 9-0 บ=528 ❤บ
13:15 บ 9-0 บ=298 ❤บ
13:30 บ 3-4 บ=953 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=141 ❤❤บบ
14:00 บ 1-2 บ=630 + 1
14:15 บ 3-4 บ=800 + 2
14:30 บ 3-4 บ=041 ❤❤บ
14:45 บ 7-8 บ=845 ❤❤บ
15:00 บ 7-8 บ=720 ❤บ
15:15 บ 7-8 บ=785 ❤❤บบ
15:30 บ 1-0 บ=549 + 1
15:45 บ 7-8 บ=690 + 2
16:00 บ 7-8 บ=732 ❤บ
16:15 บ 9-0 บ=
Dragon77
สายวิ่ง เริ่มต้นวิ่ง 5-10 บาท
สายวิ่ง บน- บน -บน 26-09-2563


12:00 บ 7-8 บ=844 ❤บ
12:15 บ 3-4 บ=445 ❤❤บบ
12:30 บ 9-0 บ=700 ❤❤บบ
12:45 บ 7-8 บ=120 + 1
13:00 บ 9-0 บ=528 ❤บ
13:15 บ 9-0 บ=298 ❤บ
13:30 บ 3-4 บ=953 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=141 ❤❤บบ
14:00 บ 1-2 บ=630 + 1
14:15 บ 3-4 บ=800 + 2
14:30 บ 3-4 บ=041 ❤❤บ
14:45 บ 7-8 บ=845 ❤❤บ
15:00 บ 7-8 บ=720 ❤บ
15:15 บ 7-8 บ=785 ❤❤บบ
15:30 บ 1-0 บ=549 + 1
15:45 บ 7-8 บ=690 + 2
16:00 บ 7-8 บ=732 ❤บ
16:15 บ 9-0 บ=213 + 1
16:30 บ 1-2 บ=824 ❤บ
16:45 บ 3-4 บ=546 ❤❤บ
17:00 บ 5-6 บ=
Dragon77
สายวิ่ง เริ่มต้นวิ่ง 5-10 บาท
สายวิ่ง บน- บน -บน 26-09-2563


12:00 บ 7-8 บ=844 ❤บ
12:15 บ 3-4 บ=445 ❤❤บบ
12:30 บ 9-0 บ=700 ❤❤บบ
12:45 บ 7-8 บ=120 + 1
13:00 บ 9-0 บ=528 ❤บ
13:15 บ 9-0 บ=298 ❤บ
13:30 บ 3-4 บ=953 ❤บ
13:45 บ 1-2 บ=141 ❤❤บบ
14:00 บ 1-2 บ=630 + 1
14:15 บ 3-4 บ=800 + 2
14:30 บ 3-4 บ=041 ❤❤บ
14:45 บ 7-8 บ=845 ❤❤บ
15:00 บ 7-8 บ=720 ❤บ
15:15 บ 7-8 บ=785 ❤❤บบ
15:30 บ 1-0 บ=549 + 1
15:45 บ 7-8 บ=690 + 2
16:00 บ 7-8 บ=732 ❤บ
16:15 บ 9-0 บ=213 + 1
16:30 บ 1-2 บ=824 ❤บ
16:45 บ 3-4 บ=546 ❤❤บ
17:00 บ 5-6 บ=110 ❤❤56
17:15 บ 7-8 บ=
Dragon77

โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน
โปรวันนี้ 199 บาท 45 วัน

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

tee529
tee529 เมื่อ  35 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Alonalex130563
Alonalex130563 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
AAMM34
AAMM34 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Numnim0728
Numnim0728 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Anok6494
Anok6494 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Bowy1133
Bowy1133 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nana353123
Nana353123 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jha13579
Jha13579 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pra1234
Pra1234 เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
lnwjob
lnwjob เมื่อ  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง