อัด เท!! ทบ ถอน เงินทองไปเที่ยว เดี๋ยวก็มา กรี๊ดดดด กร๊าสสสส ชมผลงาน คลิ๊ก www.facebook.com/groups/569607646552938

วิ่งบน รูดบน

20.00 = 89 = 466-82 //ล
20.15 = 98 = 723-71 -
20.30 = 89 = 634-01 -
20.45 = 98 = 383-38 //บล
21.00 = 89 = 849-40 //บ
21.15 = 98 = 387-26 //บ
21.30 = 89 = 736-27 -
21.45 = 89 = 053-99 //ล
22.00 = 67 = 699-04 //บ
22.15 = 76 = 032-44 -
22.30 = 67 = 020-60 //ล
22.45 = 76 = 720-90 //บ
23.00 = 67 = 858-84 -
23.15 = 89 = 808-65 //บ
23.30 = 89 = 985-77 //บ
23.45 = 98 = 312-54 -
00.00 = 98 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

23.30 = 9 = 985-77 //ฟบ
23.45 = 9 = 312-54 -
00.00 = 9 =

95-97-98
85-87
985-987-578-579

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/27495
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 =

20-21-27
10-17
210-217-170-270

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
239-42 // 2222222222222222222222222222222222222222222222 กร๊๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 =

52-53-54
42-43
542-543-432-235

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
39113---+
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 = 391-13 -
18.45 = 01 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 = 391-13 -
18.45 = 0 =

01-03-09
13-19
013-019-139-390

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
655-22-+
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 = 391-13 -
18.45 = 01 = 655-22 -
19.00 = 98 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 = 391-13 -
18.45 = 0 = 655-22 -
19.00 = 9 =

95-97-98
85-87
985-987-785-795

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
517-28 / รอง
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 = 391-13 -
18.45 = 01 = 655-22 -
19.00 = 98 = 517-28 //ล
19.15 = 98 = 952-84 //บล
19.30 = 89 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 = 391-13 -
18.45 = 0 = 655-22 -
19.00 = 9 = 517-28 -
19.15 = 9 = 952-84 //ฟบ
19.30 = 9 =

95-97-98
85-87
985-987-785-795

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
990-78 // 9999999999999999999999999999 เจาะ 877777
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 = 391-13 -
18.45 = 01 = 655-22 -
19.00 = 98 = 517-28 //ล
19.15 = 98 = 952-84 //บล
19.30 = 89 = 990-78 //บล
19.45 = 32 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 = 391-13 -
18.45 = 0 = 655-22 -
19.00 = 9 = 517-28 -
19.15 = 9 = 952-84 //ฟบ
19.30 = 9 = 990-78 //ฟบลจ.78
19.45 = 3 =

31-32-39
21-29
321-329-129-139

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
184-17--+
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 = 391-13 -
18.45 = 01 = 655-22 -
19.00 = 98 = 517-28 //ล
19.15 = 98 = 952-84 //บล
19.30 = 89 = 990-78 //บล
19.45 = 32 = 184-17 -
20.00 = 45 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 = 391-13 -
18.45 = 0 = 655-22 -
19.00 = 9 = 517-28 -
19.15 = 9 = 952-84 //ฟบ
19.30 = 9 = 990-78 //ฟบลจ.78
19.45 = 3 = 184-17 -
20.00 = 5 =

53-54-57
43-47
543-547-347-357

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
881-59 // 55555555555555555555555555555555555555555555 กร๊ี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 = 391-13 -
18.45 = 01 = 655-22 -
19.00 = 98 = 517-28 //ล
19.15 = 98 = 952-84 //บล
19.30 = 89 = 990-78 //บล
19.45 = 32 = 184-17 -
20.00 = 45 = 881-59 //ล
20.15 = 43 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 = 391-13 -
18.45 = 0 = 655-22 -
19.00 = 9 = 517-28 -
19.15 = 9 = 952-84 //ฟบ
19.30 = 9 = 990-78 //ฟบลจ.78
19.45 = 3 = 184-17 -
20.00 = 5 = 881-59 //ฟล
20.15 = 4 =

41-42-43
31-32
431-432-123-124

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
702-12--+
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 = 391-13 -
18.45 = 01 = 655-22 -
19.00 = 98 = 517-28 //ล
19.15 = 98 = 952-84 //บล
19.30 = 89 = 990-78 //บล
19.45 = 32 = 184-17 -
20.00 = 45 = 881-59 //ล
20.15 = 43 = 702-12 -
20.30 = 43 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 = 391-13 -
18.45 = 0 = 655-22 -
19.00 = 9 = 517-28 -
19.15 = 9 = 952-84 //ฟบ
19.30 = 9 = 990-78 //ฟบลจ.78
19.45 = 3 = 184-17 -
20.00 = 5 = 881-59 //ฟล
20.15 = 4 = 702-12 -
20.30 = 4 =

41-42-43
31-32
431-432-123-124

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
214-44 / กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 444444444444444444411111111111 เจาะ 14 / สามตัวแตกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 = 391-13 -
18.45 = 01 = 655-22 -
19.00 = 98 = 517-28 //ล
19.15 = 98 = 952-84 //บล
19.30 = 89 = 990-78 //บล
19.45 = 32 = 184-17 -
20.00 = 45 = 881-59 //ล
20.15 = 43 = 702-12 -
20.30 = 43 = 214-44 //บล
20.45 = 76 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 = 391-13 -
18.45 = 0 = 655-22 -
19.00 = 9 = 517-28 -
19.15 = 9 = 952-84 //ฟบ
19.30 = 9 = 990-78 //ฟบลจ.78
19.45 = 3 = 184-17 -
20.00 = 5 = 881-59 //ฟล
20.15 = 4 = 702-12 -
20.30 = 4 = 214-44 //ฟบลจ.14 // 3 ตัวแตก
20.45 = 7 =

74-75-76
64-65
764-765-456-457

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
954-77 //77777777777777777777777777777777777777777777777 กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 = 391-13 -
18.45 = 01 = 655-22 -
19.00 = 98 = 517-28 //ล
19.15 = 98 = 952-84 //บล
19.30 = 89 = 990-78 //บล
19.45 = 32 = 184-17 -
20.00 = 45 = 881-59 //ล
20.15 = 43 = 702-12 -
20.30 = 43 = 214-44 //บล
20.45 = 76 = 954-77 //ล
21.00 = 54 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 = 391-13 -
18.45 = 0 = 655-22 -
19.00 = 9 = 517-28 -
19.15 = 9 = 952-84 //ฟบ
19.30 = 9 = 990-78 //ฟบลจ.78
19.45 = 3 = 184-17 -
20.00 = 5 = 881-59 //ฟล
20.15 = 4 = 702-12 -
20.30 = 4 = 214-44 //ฟบลจ.14 // 3 ตัวแตก
20.45 = 7 = 954-77 //ฟล
21.00 = 5 =

53-54-57
43-47
543-547-347-357

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
066-29--+
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 = 391-13 -
18.45 = 01 = 655-22 -
19.00 = 98 = 517-28 //ล
19.15 = 98 = 952-84 //บล
19.30 = 89 = 990-78 //บล
19.45 = 32 = 184-17 -
20.00 = 45 = 881-59 //ล
20.15 = 43 = 702-12 -
20.30 = 43 = 214-44 //บล
20.45 = 76 = 954-77 //ล
21.00 = 54 = 066-29 -
21.15 = 43 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 = 391-13 -
18.45 = 0 = 655-22 -
19.00 = 9 = 517-28 -
19.15 = 9 = 952-84 //ฟบ
19.30 = 9 = 990-78 //ฟบลจ.78
19.45 = 3 = 184-17 -
20.00 = 5 = 881-59 //ฟล
20.15 = 4 = 702-12 -
20.30 = 4 = 214-44 //ฟบลจ.14 // 3 ตัวแตก
20.45 = 7 = 954-77 //ฟล
21.00 = 5 = 066-29 -
21.15 = 3 =

34-35-36
45-46
345-346-356-456

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

17.00 = 21 = 824-26 //บล
17.15 = 42 = 172-94 //บล
17.30 = 89 = 288-44 //บ
17.45 = 01 = 650-91 //บล
18.00 = 78 = 518-77 //บล
18.15 = 21 = 239-42 //บล
18.30 = 54 = 391-13 -
18.45 = 01 = 655-22 -
19.00 = 98 = 517-28 //ล
19.15 = 98 = 952-84 //บล
19.30 = 89 = 990-78 //บล
19.45 = 32 = 184-17 -
20.00 = 45 = 881-59 //ล
20.15 = 43 = 702-12 -
20.30 = 43 = 214-44 //บล
20.45 = 76 = 954-77 //ล
21.00 = 54 = 066-29 -
21.15 = 43 = 179-06 -
21.30 = 01 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

17.00 = 2 = 824-26 //ฟบล
17.15 = 4 = 172-94 //ฟล
17.30 = 9 = 288-44 -
17.45 = 1 = 650-91 //ฟลจ.91
18.00 = 7 = 518-77 //ฟล
18.15 = 2 = 239-42 //ฟบล
18.30 = 5 = 391-13 -
18.45 = 0 = 655-22 -
19.00 = 9 = 517-28 -
19.15 = 9 = 952-84 //ฟบ
19.30 = 9 = 990-78 //ฟบลจ.78
19.45 = 3 = 184-17 -
20.00 = 5 = 881-59 //ฟล
20.15 = 4 = 702-12 -
20.30 = 4 = 214-44 //ฟบลจ.14 // 3 ตัวแตก
20.45 = 7 = 954-77 //ฟล
21.00 = 5 = 066-29 -
21.15 = 3 = 179-06 -
21.30 = 1 =

10-16-19
06-09
106-109-169-690

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

21.45 = 87 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

21.45 = 8 =

85-86-87
75-76
875-876-567-568

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
choke-dee59
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย choke-dee59  
885-75 กรีสสสสสส เด้งเลย เจาะ 85-75 สุดยอด
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

21.45 = 87 = 885-57 //บล
22.00 = 78 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

21.45 = 8 = 885-57 //ฟบลจ.85-57
22.00 = 8 =

85-86-87
75-76
875-876-567-568

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
559-93--+
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
559-93--+
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

21.45 = 87 = 885-57 //บล
22.00 = 78 = 559-93 -
22.15 = 01 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

21.45 = 8 = 885-57 //ฟบลจ.85-57
22.00 = 8 = 559-93 -
22.15 = 0 =

01-05-09
15-19
015-019-159-590

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
513-47 // พิกัด กร๊๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

21.45 = 87 = 885-57 //บล
22.00 = 78 = 559-93 -
22.15 = 01 = 633-59 -
22.30 = 10 = 513-47 //บ
22.45 = 21 = 226-81 //บล
23.00 = 12 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

21.45 = 8 = 885-57 //ฟบลจ.85-57
22.00 = 8 = 559-93 -
22.15 = 0 = 633-59 -
22.30 = 0 = 513-47 -
22.45 = 2 = 266-81 //ฟบ
23.00 = 2 =

20-21-26
16-10
216-260-210-160

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
071-17 // พิกัด กรีี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

21.45 = 87 = 885-57 //บล
22.00 = 78 = 559-93 -
22.15 = 01 = 633-59 -
22.30 = 10 = 513-47 //บ
22.45 = 21 = 226-81 //บล
23.00 = 12 = 071-17 //บล
23.15 = 21 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

21.45 = 8 = 885-57 //ฟบลจ.85-57
22.00 = 8 = 559-93 -
22.15 = 0 = 633-59 -
22.30 = 0 = 513-47 -
22.45 = 2 = 266-81 //ฟบ
23.00 = 2 = 071-17 -
23.15 = 2 =

20-21-28
18-10
218-280-210-180

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
ปักหน่วยบน

20.15=13524=702-12//
20.30=64253=214-44//
20.45=75846=954-77//
21.00=85746=066-29//
21.15=90867=179-06//
21.30=19203=653-75//
21.45=75346=885-57//
22.00=97586=559-93//
22.15=91302=633-59//
22.30=37465=513-47//
22.45=75364=266-81//
23.00=07918=071-17//
23.15=53142=
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

22.30 = 10 = 513-47 //บ
22.45 = 21 = 226-81 //บล
23.00 = 12 = 071-17 //บล
23.15 = 21 = 536-95 -
23.30 = 78 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

23.30 = 8 =

85-86-87
75-76
875-876-567-568

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985  
457-90 // 55555555555555555557777777777777777777777777 เจาะ กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

22.30 = 10 = 513-47 //บ
22.45 = 21 = 226-81 //บล
23.00 = 12 = 071-17 //บล
23.15 = 21 = 536-95 -
23.30 = 78 = 457-90 //บ
23.45 = 89 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

23.30 = 8 = 457-90 //บจ.57
23.45 = 9 =

90-97-98
80-87
980-987-780-790

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938
august985
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย august985
วิ่งบน รูดบน

22.30 = 10 = 513-47 //บ
22.45 = 21 = 226-81 //บล
23.00 = 12 = 071-17 //บล
23.15 = 21 = 536-95 -
23.30 = 78 = 457-90 //บ
23.45 = 89 = 474-74 -
00.00 = 98 = 052-95 //ล
00.15 = 78 =

# พิกัดบน เน้นบน
--------------------------------
วิ่งบน รูดล่าง

23.30 = 8 = 457-90 //บจ.57
23.45 = 9 = 474-74 -
00.00 = 9 = 052-95 //ฟล
00.15 = 8 =

85-86-87
75-76
875-876-567-568

line :: august985

ติดตาม :: choke77.com/userpost/view/28544
ชมผลงาน www.facebook.com/groups/569607646552938

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Rus2555
Rus2555 เมื่อ  1 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Prae11
Prae11 เมื่อ  38 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Natthicha09
Natthicha09 เมื่อ  44 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Riam684
Riam684 เมื่อ  55 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
kheaw
kheaw เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Addnoi
Addnoi เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pok252633
Pok252633 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Neung777
Neung777 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Jkob06
Jkob06 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Thongying
Thongying เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง