อับเดต สูตรฟันตัวเดียว

รหัสแนะนำ su4444
รหัสแนะนำ yugi
รหัสแนะนำ sukanya2559
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย +0

21.15=9=948-16
21.30=9=912-06/
21.45=9=447-79/
22.00=4=306-90●
22.15=3=682-16●
22.30=6=102-65/
22.45=1=282-02●
23.00=2=882-59/
23.15=8=962-81/
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
aff su4444

ร้อย+4 ????
10.00=7=337-24
10.15=7=188-58●
10.30=5=907-60●
10.45=3=539-06/
11.00=9=755-36●
11.15=1=940-88●
11.30=3=982-11●
11.45=3=301-65/
12.00=7=312-67/
12.15=7=973-43/
12.30=3=683-57/
12.45=0=308-66/
13.00=7=544-18●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
ปักสิบบน

สูตร ร้อย+8 นับต่อจนครบ 5 เลข

10.00=67890=337-24
10.15=12345=188-58●
10.30=90123=907-60/
10.45=78901=539-06●
11.00=34567=755-36/
11.15=56789=940-88●
11.30=78901=982-11/
11.45=78901=301-65/
12.00=12345=312-67/
12.15=12345=973-43●
12.30=78901=683-57/
12.45=45678=308-66●
13.00=12345=544-18/
13.15=34567=970-47/
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค

สูตร ร้อย+6 ????
19.00=5=968-57
19.15=5=557-91//
19.30=1=946-41/
19.45=5=145-02/
20.00=7=315-67/
20.15=9=865-01●
20.30=4=335-40/
20.45=9=879-86/
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
สูตร หวยหุ้นไทย รอบต่อรอบ
17 สค

สูตร ร้อย+6 ????
5=993-58
5=494-57/
0=721-30/
3=464-13/
0=435-29●
0=270-94/
8=562-02●
1=631-33/
2=183-52/
7=250-19●
8=619-88//
2=292-27///
8=481-38//
0=901-18/
5=152-33/
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+6 ????
08.15=1=532-55
08.30=1=306-72●
08.45=9=122-96/
09.00=7=272-29/
09.15=8=018-03/
09.30=6=776-67//
09.45=3=002-02●
10.00=6=053-21●
10.15=6=181-86/
10.30=7=732-21/
10.45=3=554-61●
11.00=1=651-64/
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
ปักสิบบน
สูตร ร้อย+3 นับต่อจนครบ 5 เลข

07.00=34567=988-38
07.15=23456=923-94/
07.30=23456=869-79/
07.45=12345=231-61/
08.00=56789=874-63/
08.15=12345=788-06●
08.30=01234=066-66●
08.45=34567=142-16/
09.00=45678
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+9
10.00=0=124-47
10.15=0=848-82●
10.30=7=575-65/
10.45=4=381-03●
11.00=2=421-03/
11.15=3=093-76/
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค

ร้อย+1 ????
16.45=4=365-56
17.00=4=743-87/
17.15=8=075-57●
17.30=1=510-10//
17.45=6=383-80●
18.00=4=410-39/
18.15=5=590-01/
18.30=6=436-64//
18.45=5=131-31●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+4
20.30=0=667-88
20.45=0=910-68/
21.00=3=119-43/
21.15=5=702-32●
21.30=1=201-59/
21.45=6=861-91/
.=2=-●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+4
01.00=2=887-61
01.15=2=753-12/
01.30=1=971-97/
01.45=3=524-36/
02.00=9=719-15/
0.=1=-●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค

ร้อย +0
12.00=8=881-79
12.15=8=062-29●
12.30=0=006-09///
12.45=0=434-81●
13.00=4=314-45//
13.15=3=199-28●
13.30=1=814-24/
13.45=8=588-82///
14.00=5=101-19●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
ปักหน่วยบน
สูตร ร้อย+6 นับต่อจนครบ 5 เลข

13.00=34567=314-45
13.15=90123=199-28/
13.30=78901=814-24●
13.45=45678=588-82/
14.00=12345=101-19/
14.15=78901=357-53/
14.30=90123=419-56/
14.45=01234=560-73/
15.00=12345=423-53/
15.15=01234=354-11/
15.30=90123=818-63●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค

สูตร ร้อย +0

20.00=0=065-88
20.15=0=075-58/
20.30=0=428-88●
20.45=4=205-04/
21.00=2=624-64/
21.15=6=398-69/
21.30=3=241-60●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+1
10.00=8=798-12
10.15=8=037-20●
10.30=1=365-21/
10.45=4=483-78/
11.00=5=455-24//
11.15=5=587-68/
11.30=6=007-07●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค aff su4444

สูตร ร้อย+5 ????
13.00=9=451-80
13.15=9=346-11●
13.30=8=289-79/
13.45=7=640-41●
14.00=1=251-33/
14.15=7=448-62●
14.30=9=119-26/
14.45=6=507-55●
15.00=0=280-52/
15.15=7=783-50/
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+6
16.30=0=466-45
16.45=0=836-37●
17.00=4=370-42/
17.15=9=415-03●
17.30=0=096-69/
17.45=6=365-75/
18.00=9=844-67●
18.15=4=756-84/
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+5 ????
19.15=6=171-48
19.30=6=806-04/
19.45=3=345-14/
20.00=8=727-58/
20.15=2=978-70●
20.30=4=108-33●
20.45=6=536-65//
21.00=0=450-51/
.=9=-●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค

สูตร ร้อย+2 ????
00.00=2=090-62
00.15=2=742-20//
00.30=9=327-39/
00.45=5=420-69●
01.00=6=705-75●
01.15=9=842-29/
01.30=0=150-41/
.=3=-●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
ร้อย+5 ????
08.15=7=245-32
08.30=7=037-90/
08.45=5=969-46●
09.00=4=012-24/
09.15=5=620-42●
09.30=1=110-39//
09.45=6=573-72●
10.00=0=325-40/
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค

สูตร ร้อย+8
14.00=1=382-52
14.15=1=901-23/
14.30=7=406-23●
14.45=2=838-99●
15.00=6=034-57●
15.15=8=988-08///
15.30=7=617-61/
15.45=4=425-26/
16.00=2=228-17//
.=0=-●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค

สูตร ร้อย+5 ????
16.45=9=472-74
17.00=9=925-04/
17.15=4=939-50●
17.30=4=969-94/
17.45=4=479-06/
18.00=9=524-20●
18.15=0=049-80//
18.30=5=934-62●
.=4=-●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+3 ????
08.15=9=611-24
08.30=9=531-67●
08.45=8=248-93/
09.00=5=723-71●
09.15=0=960-44/
09.30=2=815-74●
09.45=1=901-94/
10.00=2=560-25/
10.15=8=788-79//
10.30=0=091-30//
.=3=-●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค

ร้อย+1
14.00=9=881-75
14.15=9=856-30●
14.30=9=569-88/
14.45=6=032-13●
15.00=1=415-03/
15.15=5=316-15/
15.30=4=431-03/
15.45=5=358-97/
.=4=-●
Yugi
เมื่อ  10 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+5 ????
15.30=9=431-03
15.45=9=358-97/
16.00=8=058-45/
16.15=5=755-44//
16.30=2=338-12/
16.45=8=899-27/
17.00=3=644-42●
17.15=1=833-41/
.=3=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+4
20.15=1=750-97
20.30=1=276-06●
20.45=6=793-15●
21.00=1=139-71//
21.15=5=182-10●
21.30=5=887-84●
21.45=2=202-04//
22.00=6=910-65/
22.15=3=203-25/
22.30=6=371-68/
.=7=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+6 ????
22.00=5=910-65
22.15=5=203-25/
22.30=8=371-68/
22.45=9=927-62/
23.00=5=355-30//
23.15=9=419-59//
23.30=0=927-05/
23.45=5=892-97●
.=4=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+9 ????
00.00=1=214-00
00.15=1=171-46//
00.30=0=711-55●
00.45=6=693-03/
01.00=5=657-95//
01.15=5=131-57/
.=0=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
ฟันตัวเดียว
สูตร ร้อย+7
07.00=7=002-80
07.15=7=171-96/
07.30=8=380-97/
07.45=0=026-34/
08.00=7=192-36●
08.15=8=848-37//
08.30=5=758-28/
.=4=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค ฟันตัวเดียว มาหยุด
สูตร ร้อย +3

ปิงปอง 14.30 719 06
ปิงปอง 14:45 294 46=0
ปิงปอง 15.00 655 57=5////
ปิงปอง 15:15 462 79=9////
ปิงปอง 15.30 387 15=7////
ปิงปอง 15:45 767 05=6////
ปิงปอง 16.00 955 04=0////
ปิงปอง 16:15 053 56=2
ปิงปอง 16.30 195 98=3

ตาม 5 รอบ
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+2

ปิงปอง 16.30 195 98
ปิงปอง 16:45 395 81=3/////
ปิงปอง 17.00 518 68=5/////
ปิงปอง 17:15 071 17=7/////
ปิงปอง 17.30 585 69=2
ปิงปอง 17:45 122 51=7
ปิงปอง 18.00 015 23=3/////
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
ปักสิบบน
สูตร ร้อย+6 นับต่อจนครบ 5 เลข

17.00=56789=518-68
17.15=12345=071-17●
17.30=67890=585-69/
17.45=12345=122-51/
18.00=78901=015-23/
18.15=67890=002-51/
18.30=67890=882-99/
18.45=45678=390-41●
19.00=90123=726-81/
19.15=34567=558-05/
19.30=12345=907-51●
19.45=56789=660-97/
20.00=23456=266-94/
20.15=89012=728-50/
20.30=34567=073-41/
20.45=67890=734-87●
21.00=34567=806-93●
21.15=45678=933-30●
21.30=56789=199-66/
21.45=78901=476-33/
22.00=01234=998-51●
22.15=56789=283-99/
22.30=89012=010-52/
.=67890=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+9
00.00=8=952-79
00.15=8=903-70●
00.30=8=681-88///
00.45=5=520-01/
01.00=4=577-48/
.=4=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร . ร้อย+2
07.15=7=554-96
07.30=7=162-16●
07.45=3=196-24●
08.00=3=768-23/
08.15=9=174-97/
08.30=3=633-69//
08.45=8=484-09/
.=6=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+4
08.15=5=174-97
08.30=5=633-69●
08.45=0=484-09/
09.00=8=821-61/
09.15=2=227-28///
09.30=6=647-48/
09.45=0=116-01/
.=5=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
ปักสิบบน
สูตร ร้อย+1 นับต่อจนครบ 5 เลข

08.15=12345=174-97
08.30=23456=633-69/
08.45=78901=484-09/
09.00=56789=821-61●
09.15=90123=227-28/
09.30=34567=647-48/
09.45=78901=116-01/
.=23456=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+7 ????
10.00=4=793-76
10.15=4=625-07●
10.30=3=845-23/
10.45=5=643-14●
11.00=3=273-36//
11.15=9=937-73/
11.30=6=638-19/
11.45=3=443-63//
12.00=1=296-97●
12.15=9=585-44●
.=2=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค ไหล 0-1

ผลหวยปิงปอง 26-08-2017
ปิงปอง 00.00 952 79
ปิงปอง 00:15 903 70////
ปิงปอง 00.30 681 88////
ปิงปอง 00:45 520 01////
ปิงปอง 1.00 577 48
ปิงปอง 1:15 184 36////
ปิงปอง 1.30 112 16////
ปิงปอง 1:45 212 98////
ปิงปอง 2.00 632 90////
ปิงปอง 2:15 006 75////
ปิงปอง 2.30 032 93////
ปิงปอง 2:45 804 12////
ปิงปอง 3.00 082 80////
ปิงปอง 3:15 624 23
ปิงปอง 3.30 280 72////
ปิงปอง 3:45 492 39
ปิงปอง 4.00 856 49
ปิงปอง 4:15 267 76
ปิงปอง 4.30 995 87
ปิงปอง 4:45 023 70/////
ปิงปอง 5.00 051 11////
ปิงปอง 5:15 833 53
ปิงปอง 5.30 490 83////
ปิงปอง 5:45 870 54////
ปิงปอง 6.00 803 63////
ปิงปอง 6:15 969 79
ปิงปอง 6.30 142 24////
ปิงปอง 6:45 031 30/////
ปิงปอง 7.00 221 28////
ปิงปอง 7:15 554 96
ปิงปอง 7.30 162 16////
ปิงปอง 7:45 196 24////
ปิงปอง 8.00 768 23
ปิงปอง 8:15 174 97////
ปิงปอง 8.30 633 69
ปิงปอง 8:45 484 09////
ปิงปอง 9.00 821 61////
ปิงปอง 9:15 227 28
ปิงปอง 9.30 647 48
ปิงปอง 9:45 116 01////
ปิงปอง 10.00 793 76
ปิงปอง 10:15 625 07////
ปิงปอง 10.30 845 23
ปิงปอง 10:45 643 14////
ปิงปอง 11.00 273 36
ปิงปอง 11:15 937 73
ปิงปอง 11.30 638 19////
ปิงปอง 11:45 443 63
ปิงปอง 12.00 296 97
ปิงปอง 12:15 585 44
ปิงปอง 12.30 211 22////
ปิงปอง 12:45 502 87////
ปิงปอง 13.00 360 42////
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+3
14.30=8=559-15
14.45=8=218-19/
15.00=5=368-52/
15.15=6=250-57●
15.30=5=719-56/
15.45=0=520-58/
16.00=8=648-11/
16.15=9=400-85●
.=7=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร . ร้อย+9
20.00=9=062-95
20.15=9=494-57/
20.30=3=039-77/
20.45=9=738-52●
21.00=6=400-33●
21.15=3=326-51/
21.30=2=411-85●
21.45=3=697-34/
22.00=5=717-33●
22.15=6=973-69/
22.30=8=287-96/
.=1=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย +0
06.30=1=164-73
06.45=1=279-38●
07.00=2=460-02/
07.15=4=092-44//
07.30=0=272-05/
07.45=2=176-59●
08.00=1=314-97/
.=3=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+1
10.00=9=850-68
10.15=9=076-49/
10.30=1=975-40●
10.45=0=110-71/
11.00=2=994-82/
11.15=0=371-03/
11.30=4=182-44//
.=2=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
ร้อย+5 ????
14.00=0=532-99
14.15=0=443-68●
14.30=9=793-25/
14.45=2=836-53●
15.00=3=150-77●
15.15=6=786-62//
15.30=2=295-96/
15.45=7=962-84●
16.00=4=200-17●
16.15=7=277-99//
16.30=7=320-37/
16.45=8=970-67●
.=4=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+6 ????
20.30=8=296-49
20.45=8=362-86/
21.00=9=503-06●
21.15=1=331-38/
21.30=9=212-47●
21.45=8=799-88//
22.00=3=484-35/
22.15=0=053-03//
22.30=6=980-57●
22.45=5=938-50/
23.00=5=848-01●
23.15=4=540-62/
23.30=1=619-03/
23.45=2=883-16●
.=4=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
ร้อย +0
10.00=6=667-57
10.15=6=113-58●
10.30=1=105-69/
10.45=1=492-19/
.=4=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
สูตร ร้อย+2 ????
12.15=6=488-89
12.30=6=670-32/
12.45=8=544-63●
13.00=7=539-50●
13.15=7=272-76//
13.30=4=483-45//
13.45=6=652-24/
14.00=8=605-05●
14.15=8=380-72/
.=5=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
ร้อย+4 ????
20.15=3=987-58
20.30=3=583-15/
20.45=9=794-37/
21.00=1=576-68●
21.15=9=699-32//
21.30=0=327-75●
21.45=7=134-96●
22.00=5=590-36/
22.15=9=938-92//
22.30=3=342-24/
.=7=-●
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
โชค
ร้อย+4 ????
01.00=8=452-82
01.15=8=875-00/
01.30=2=415-94●
01.45=8=149-14●
02.00=5=527-66/
02.15=9=347-96/
02.30=7=596-76/

ตามสูตร 4 รอบ
Yugi
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Yugi
ร้อย+6
01.00=4=810-20
01.15=4=330-02●
01.30=9=796-68/
01.45=3=317-43//
02.00=9=546-59/
02.15=1=921-22/
02.30=5=052-35//
.=6=-●

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Meeandbell
Meeandbell เมื่อ  14 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
tump
tump เมื่อ  14 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ann2019
Ann2019 เมื่อ  15 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Yoko_triton
Yoko_triton เมื่อ  16 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Patimadupre
Patimadupre เมื่อ  21 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ple9992516
Ple9992516 เมื่อ  26 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chado1
Chado1 เมื่อ  36 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sumith
Sumith เมื่อ  39 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Rose2529
Rose2529 เมื่อ  49 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
neung29
neung29 เมื่อ  50 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง