26-12-60 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน + คู่คี้บน + ปักหน่วยบน

25-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==194-47//ฟล
08:15==4==383-02
08:30==4==263-41//ฟล
08:45==4==565-72
09:00==9==089-78//ฟบ
09:15==9==919-40//ฟบ
09:30==9==343-31
09:45==9==457-82
10:00==9==670-57
10:15==7==349-47//ฟล
10:30==7==673-85//ฟบ
@@@@พัก@@@@
14:45==8==817-88////ฟฟบล
15:00==8==701-43
15:15==7==133-58
15:30==3==557-93//ฟล
15:45==3==353-26//ฟบ
16:00==3==807-29
16:15==3==518-06
16:30==3==013-50//ฟบ
@@@@พัก@@@@
19:15==4==045-70//ฟบ
19:30==5==914-05//ฟล
19:45==5==595-39//ฟบ
20:00==6==306-47//ฟบ
20:15==8==455-80//ฟล
20:30==7==979-33//ฟบ
20:45==4==007-42//ฟล
21:00==8==717-51
21:15==0==176-04//ฟล
21:30==1==049-22
21:45==0==726-08//ฟล
22:00==6==225-45
22:15==0==643-10//ฟล
22:30==9==369-32//ฟบ
22:45==3==642-64
23:00==4==571-55
23:15==1==991-71////ฟฟบบ
23:30==1==301-69//ฟบ
23:45==1==182-15////ฟฟบล
24:00==5==597-74//ฟบ
24:15==5==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==47==406-01//บบ
08:00==74==194-47/////บบ+แพคล่าง
08:15==47==383-02
08:30==34==263-41//บบ
08:45==43==565-72
09:00==35==089-78
09:15==39==919-40//บบ
09:30==39==343-31//บบ
09:45==39==457-82
10:00==59==670-57
10:15==79==349-47//บบ
10:30==97==673-85//บบ
@@@@พัก@@@@
14:30==68==983-25//บบ
14:45==86==817-88//บบ
15:00==86==701-43
15:15==78==133-58
15:30==13==557-93
15:45==73==353-26//บบ
16:00==37==807-29//บบ
16:15==73==518-06
16:39==37==013-50//บบ
@@@@พัก@@@@
17:00==01==179-20//บบ
17:15==10==104-42///บบบ
17:30==01==289-82
17:45==90==614-65
18:00==94==169-53//บบ
18:15==94==561-69
18:30==19==743-64
18:45==14==042-81//บบ
19:00==56==525-87//บบ
19:15==34==045-70//บบ
19:30==45==914-05//บบ
19:46==45==595-39//บบ
20:00==56==306-47//บบ
20:15==78==455-80
20:30==67==979-33//บบ
20:45==34==007-42
21:00==78==717-51//บบ
21:15==90==176-04
21:30==71==049-22
@@@@พัก@@@@
22:00==56==225-45//บบ
22:15==90==643-10
22:30==89==369-32//บบ
22:45==23==652-64//บบ
23:00==34==571-55
23:15==15==991-71//บบ
23:30==15==301-59//บบ
23:45==15==182-15/////บบ+แพคล่าง
24:00==15==597-74//บบ
24:15==15==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:00==2==194-47//
08:15==1==383-02//
08:30==2==263-41
08:45==2==565-72
09:00==1==089-78//
09:15==1==919-40//
09:30==1==343-31//
09:45==1==457-82//
10:00==1==670-57
10:15==1==349-47//
10:30==1==673-85//
10:45==1==304-44
11:00==1==133-27//
11:15==1==020-14
11:30==1==281-00//
11:45==1==283-97//
12:00==1==508-67
12:15==1==475-77//
12:30==1==893-15//
12:45==2==524-67//
@@@@พัก@@@@
14:00==2==850-12//
14:15==2==466-75//
14:30==2==983-25
14:45==1==817-88//
15:00==2==701-43
15:15==1==133-58//
15:30==1==557-93//
15:45==1==353-26//
16:00==1==807-29//
16:15==1==518-50
16:30==1==013-50//
@@@@พีก@@@@
19:00==1==525-87//
19:15==1==045-70//
19:30==2==914-05//
19:45==1==595-39//
20:00==1==306-47
20:15==1==455-80//
20:30==2==979-33
20:45==2==007-42
21:00==1==717-51//
21:15==1==176-04
21:30==1==049-22//
@@@@พัก@@@@
22:15==1==643-10//
22:30==1==369-32//
22:45==1==642-64
23:00==1==571-55//
23:15==1==991-71//
23:30==1==301-59//
23:45==1==182-15
24:00==1==597-74//
24:15==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==02468==194-47//
08:15==13579==383-02//
08:30==02468==263-41
08:45==23456==565-72//
09:00==56789==089-78//
09:15==13579==919-40//
09:30==13579==343-31//
09:45==13579==457-82//
10:00==13579==670-57
10:15==13579==349-47//
10:30==13579==673-85//
10:45==13579==304-44
11:00==13579==133-27//
11:15==13579==020-14
11:30==67890==281-00
11:45==13579==283-97//
12:00==13579==508-67
12:15==45678==475-77//
12:30==56789==893-15
12:45==02468==524-67//
@@@@พัก@@@@
14:00==89012==850-55//
14:15==89012==466-75
14:30==02468==983-25
14:45==56789==817-88//
15:00==56789==701-43
15:15==13579==133-58//
15:30==13579==557-93//
15:45==13579==353-26//
16:00==13579==807-29//
16:15==13579==518-06
16:30==13579==013-50//
@@@@พีก@@@@
17:00==67890==179-20//
17:15==78901==104-42
17:30==78901==289-82//
17;45==89012==614-65
18:00==12345==169-53
18:15==89014==561-69//
18:30==56789==743-64
18;45==01234==042-81//
19:00==23456==525-87//
19:15==01234==045-70
19:30==23456==914-05//
19:45==23456==595-39//
20:00==34567==306-47//
20:15==56789==455-80//
20;30==45678==979-33
20:46==12345==007-42
21:00==13579==717-51//
21:15==13579==176-04
21:30==45679==049-22//
21:45==45679==726-08//
22:00==45679==225-45//
22:15==45679==643-10
22:30==35679==369-32//
22:45==35679==642-64
23:00==01234==571-55//
23:15==13579==991-71//
23:30==13579==301-59//
23:45==12579==182-15//
24:00==12579==597-74//
24:15==12579==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค+++
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
25-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==194-47//ฟล
08:15==4==383-02
08:30==4==263-41//ฟล
08:45==4==565-72
09:00==9==089-78//ฟบ
09:15==9==919-40//ฟบ
09:30==9==343-31
09:45==9==457-82
10:00==9==670-57
10:15==7==349-47//ฟล
10:30==7==673-85//ฟบ
@@@@พัก@@@@
14:45==8==817-88////ฟฟบล
15:00==8==701-43
15:15==7==133-58
15:30==3==557-93//ฟล
15:45==3==353-26//ฟบ
16:00==3==807-29
16:15==3==518-06
16:30==3==013-50//ฟบ
@@@@พัก@@@@
19:15==4==045-70//ฟบ
19:30==5==914-05//ฟล
19:45==5==595-39//ฟบ
20:00==6==306-47//ฟบ
20:15==8==455-80//ฟล
20:30==7==979-33//ฟบ
20:45==4==007-42//ฟล
21:00==8==717-51
21:15==0==176-04//ฟล
21:30==1==049-22
21:45==0==726-08//ฟล
22:00==6==225-45
22:15==0==643-10//ฟล
22:30==9==369-32//ฟบ
22:45==3==642-64
23:00==4==571-55
23:15==1==991-71////ฟฟบบ
23:30==1==301-69//ฟบ
23:45==1==182-15////ฟฟบล
24:00==5==597-74//ฟบ
24:15==5==817-81
24:30==1==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==47==406-01//บบ
08:00==74==194-47/////บบ+แพคล่าง
08:15==47==383-02
08:30==34==263-41//บบ
08:45==43==565-72
09:00==35==089-78
09:15==39==919-40//บบ
09:30==39==343-31//บบ
09:45==39==457-82
10:00==59==670-57
10:15==79==349-47//บบ
10:30==97==673-85//บบ
@@@@พัก@@@@
14:30==68==983-25//บบ
14:45==86==817-88//บบ
15:00==86==701-43
15:15==78==133-58
15:30==13==557-93
15:45==73==353-26//บบ
16:00==37==807-29//บบ
16:15==73==518-06
16:39==37==013-50//บบ
@@@@พัก@@@@
17:00==01==179-20//บบ
17:15==10==104-42///บบบ
17:30==01==289-82
17:45==90==614-65
18:00==94==169-53//บบ
18:15==94==561-69
18:30==19==743-64
18:45==14==042-81//บบ
19:00==56==525-87//บบ
19:15==34==045-70//บบ
19:30==45==914-05//บบ
19:46==45==595-39//บบ
20:00==56==306-47//บบ
20:15==78==455-80
20:30==67==979-33//บบ
20:45==34==007-42
21:00==78==717-51//บบ
21:15==90==176-04
21:30==71==049-22
@@@@พัก@@@@
22:00==56==225-45//บบ
22:15==90==643-10
22:30==89==369-32//บบ
22:45==23==652-64//บบ
23:00==34==571-55
23:15==15==991-71//บบ
23:30==15==301-59//บบ
23:45==15==182-15/////บบ+แพคล่าง
24:00==15==597-74//บบ
24:15==15==817-81//บบ
24:30==17==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:00==2==194-47//
08:15==1==383-02//
08:30==2==263-41
08:45==2==565-72
09:00==1==089-78//
09:15==1==919-40//
09:30==1==343-31//
09:45==1==457-82//
10:00==1==670-57
10:15==1==349-47//
10:30==1==673-85//
10:45==1==304-44
11:00==1==133-27//
11:15==1==020-14
11:30==1==281-00//
11:45==1==283-97//
12:00==1==508-67
12:15==1==475-77//
12:30==1==893-15//
12:45==2==524-67//
@@@@พัก@@@@
14:00==2==850-12//
14:15==2==466-75//
14:30==2==983-25
14:45==1==817-88//
15:00==2==701-43
15:15==1==133-58//
15:30==1==557-93//
15:45==1==353-26//
16:00==1==807-29//
16:15==1==518-50
16:30==1==013-50//
@@@@พีก@@@@
19:00==1==525-87//
19:15==1==045-70//
19:30==2==914-05//
19:45==1==595-39//
20:00==1==306-47
20:15==1==455-80//
20:30==2==979-33
20:45==2==007-42
21:00==1==717-51//
21:15==1==176-04
21:30==1==049-22//
@@@@พัก@@@@
22:15==1==643-10//
22:30==1==369-32//
22:45==1==642-64
23:00==1==571-55//
23:15==1==991-71//
23:30==1==301-59//
23:45==1==182-15
24:00==1==597-74//
24:15==1==817-81//
24:30==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==02468==194-47//
08:15==13579==383-02//
08:30==02468==263-41
08:45==23456==565-72//
09:00==56789==089-78//
09:15==13579==919-40//
09:30==13579==343-31//
09:45==13579==457-82//
10:00==13579==670-57
10:15==13579==349-47//
10:30==13579==673-85//
10:45==13579==304-44
11:00==13579==133-27//
11:15==13579==020-14
11:30==67890==281-00
11:45==13579==283-97//
12:00==13579==508-67
12:15==45678==475-77//
12:30==56789==893-15
12:45==02468==524-67//
@@@@พัก@@@@
14:00==89012==850-55//
14:15==89012==466-75
14:30==02468==983-25
14:45==56789==817-88//
15:00==56789==701-43
15:15==13579==133-58//
15:30==13579==557-93//
15:45==13579==353-26//
16:00==13579==807-29//
16:15==13579==518-06
16:30==13579==013-50//
@@@@พีก@@@@
17:00==67890==179-20//
17:15==78901==104-42
17:30==78901==289-82//
17;45==89012==614-65
18:00==12345==169-53
18:15==89014==561-69//
18:30==56789==743-64
18;45==01234==042-81//
19:00==23456==525-87//
19:15==01234==045-70
19:30==23456==914-05//
19:45==23456==595-39//
20:00==34567==306-47//
20:15==56789==455-80//
20;30==45678==979-33
20:46==12345==007-42
21:00==13579==717-51//
21:15==13579==176-04
21:30==45679==049-22//
21:45==45679==726-08//
22:00==45679==225-45//
22:15==45679==643-10
22:30==35679==369-32//
22:45==35679==642-64
23:00==01234==571-55//
23:15==13579==991-71//
23:30==13579==301-59//
23:45==12579==182-15//
24:00==12579==597-74//
24:15==12579==817-81//
24:30==12579==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค+++
poptapo
พอละเข้าบ้าน
poptapo

28-11-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==199-53//ฟบ
07:30==9==702-27
07:45==9==592-37//ฟบ
08:00==9==152-56
08:15==9==272-14
08:30==9==948-63//ฟบ
08:45==9==605-40
09:00==9==779-74//ฟบ
09:15==9==014-80
09:30==0==507-37//ฟบ
09:45==9==938-57//ฟบ
10:00==0==679-11
10:15==9==635-94//ฟล
10:30==9==608-76
10:45==6==568-39//ฟบ
11:00==6==257-61//ฟล
11:15==6==200-14
11:30==6==496-78//ฟล
11:45==5==860-30
12:00==2==877-24//ฟล
12:15==3==313-85//ฟบ
12:30==7==203-00
@@@@พัก@@@@
15:30==7==373-44//ฟบ
15:45==3==221-72
16:00==7==171-27////ฟฟบล
16;15==2==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==199-53//บบ
07:30==79==702-27//บบ
07:45==79==592-37//บบ
08:00==79==152-56
08:15==29==272-14//บบ
08:30==29==948-63//บบ
08:45==92==605-40
09:00==92==779-74//บบ
09:15==92==014-80
09:30==90==507-37//บบ
09:45==09==938-57//บบ
10:00==90==679-11//บบ
10:15==09==635-94
10;30==93==608-76
10:45==86==568-39////////บบบบบบ+วินบน
11:00==68==257-61
11:15==76==200-14
11:30==67==496-28//บบ
11:45==56==860-30//บบ
12:00==23==877-24
12:15==34==313-85//บบ
12:30==78==203-00
12:45==67==879-44//บบ
@@@@พัก@@@@
15:30==78==373-44//บบ
15:45==34==221-72
16:00==78==171-27//บบ
16:15==23==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

09;15==2==014-80//
09:30==2==507-37
09:45==2==938-57//
10:00==1==679-11//
10:15==1==635-94//
10:30==1==608-76
10:45==2==568-39//
11:00==2==257-61
11:15==1==200-14
11:30==2==496-28//
11:45==2==860-30//
@@@@พัก@@@@
13:00==1==821-75//
13:15==1==991-56//
13:30==1==859-42//
13:45==1==044-24
14:00==1==605-05//
14:15==1==852-25
14:30==2==302-67//
14:45==2==146-96//
15:00==1==417-60//
15:15==1==347-69//
15:30==1==373-44//
15:45==1==221-72//
16:00==1==171-27//
16:15==2==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==90123==152-56//
08:15==56789==272-14
08:30==56789==948-63//
08:45==45678==605-40//
09:00==90123==779-74//
09:15==67890==014-80
09:30==12345==507-37
09:45==67890==938-57//
10:00==01234==679-11
10:15==13579==635-94//
@@@@พัก@@@@
11:30==02468==496-28//
11:45==02468==860-30//
12:00==02468==877-24
12:15==78901==313-85
12:30==12345==203-00//
12:45==01234==879-44
13:00==13579==821-75//
13:15==13579==991-56//
13:30==13579==859-42//
13:45==13579==044-24
14:00==13579==605-05//
14:15==13579==852-25
14:30==45678==302-67
14:45==02468==146-96//
15:00==13579==417-60//
15:15==13579==347-69//
15:30==13579==373-44//
15:45==13579==221-72//
16:00==13579==171-27//
16:15==02468==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

28-11-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==199-53//ฟบ
07:30==9==702-27
07:45==9==592-37//ฟบ
08:00==9==152-56
08:15==9==272-14
08:30==9==948-63//ฟบ
08:45==9==605-40
09:00==9==779-74//ฟบ
09:15==9==014-80
09:30==0==507-37//ฟบ
09:45==9==938-57//ฟบ
10:00==0==679-11
10:15==9==635-94//ฟล
10:30==9==608-76
10:45==6==568-39//ฟบ
11:00==6==257-61//ฟล
11:15==6==200-14
11:30==6==496-78//ฟล
11:45==5==860-30
12:00==2==877-24//ฟล
12:15==3==313-85//ฟบ
12:30==7==203-00
@@@@พัก@@@@
15:30==7==373-44//ฟบ
15:45==3==221-72
16:00==7==171-27////ฟฟบล
16;15==2==787-76
16:30==7==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==199-53//บบ
07:30==79==702-27//บบ
07:45==79==592-37//บบ
08:00==79==152-56
08:15==29==272-14//บบ
08:30==29==948-63//บบ
08:45==92==605-40
09:00==92==779-74//บบ
09:15==92==014-80
09:30==90==507-37//บบ
09:45==09==938-57//บบ
10:00==90==679-11//บบ
10:15==09==635-94
10;30==93==608-76
10:45==86==568-39////////บบบบบบ+วินบน
11:00==68==257-61
11:15==76==200-14
11:30==67==496-28//บบ
11:45==56==860-30//บบ
12:00==23==877-24
12:15==34==313-85//บบ
12:30==78==203-00
12:45==67==879-44//บบ
@@@@พัก@@@@
15:30==78==373-44//บบ
15:45==34==221-72
16:00==78==171-27//บบ
16:15==23==787-76
16:30==17==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

09;15==2==014-80//
09:30==2==507-37
09:45==2==938-57//
10:00==1==679-11//
10:15==1==635-94//
10:30==1==608-76
10:45==2==568-39//
11:00==2==257-61
11:15==1==200-14
11:30==2==496-28//
11:45==2==860-30//
@@@@พัก@@@@
13:00==1==821-75//
13:15==1==991-56//
13:30==1==859-42//
13:45==1==044-24
14:00==1==605-05//
14:15==1==852-25
14:30==2==302-67//
14:45==2==146-96//
15:00==1==417-60//
15:15==1==347-69//
15:30==1==373-44//
15:45==1==221-72//
16:00==1==171-27//
16:15==2==787-76
16;30==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==90123==152-56//
08:15==56789==272-14
08:30==56789==948-63//
08:45==45678==605-40//
09:00==90123==779-74//
09:15==67890==014-80
09:30==12345==507-37
09:45==67890==938-57//
10:00==01234==679-11
10:15==13579==635-94//
@@@@พัก@@@@
11:30==02468==496-28//
11:45==02468==860-30//
12:00==02468==877-24
12:15==78901==313-85
12:30==12345==203-00//
12:45==01234==879-44
13:00==13579==821-75//
13:15==13579==991-56//
13:30==13579==859-42//
13:45==13579==044-24
14:00==13579==605-05//
14:15==13579==852-25
14:30==45678==302-67
14:45==02468==146-96//
15:00==13579==417-60//
15:15==13579==347-69//
15:30==13579==373-44//
15:45==13579==221-72//
16:00==13579==171-27//
16:15==02468==787-76
16:30==13579==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

28-11-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==199-53//ฟบ
07:30==9==702-27
07:45==9==592-37//ฟบ
08:00==9==152-56
08:15==9==272-14
08:30==9==948-63//ฟบ
08:45==9==605-40
09:00==9==779-74//ฟบ
09:15==9==014-80
09:30==0==507-37//ฟบ
09:45==9==938-57//ฟบ
10:00==0==679-11
10:15==9==635-94//ฟล
10:30==9==608-76
10:45==6==568-39//ฟบ
11:00==6==257-61//ฟล
11:15==6==200-14
11:30==6==496-78//ฟล
11:45==5==860-30
12:00==2==877-24//ฟล
12:15==3==313-85//ฟบ
12:30==7==203-00
@@@@พัก@@@@
15:30==7==373-44//ฟบ
15:45==3==221-72
16:00==7==171-27////ฟฟบล
16;15==2==787-76
16:30==7==007-12//ฟบ
16:45==7==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==199-53//บบ
07:30==79==702-27//บบ
07:45==79==592-37//บบ
08:00==79==152-56
08:15==29==272-14//บบ
08:30==29==948-63//บบ
08:45==92==605-40
09:00==92==779-74//บบ
09:15==92==014-80
09:30==90==507-37//บบ
09:45==09==938-57//บบ
10:00==90==679-11//บบ
10:15==09==635-94
10;30==93==608-76
10:45==86==568-39////////บบบบบบ+วินบน
11:00==68==257-61
11:15==76==200-14
11:30==67==496-28//บบ
11:45==56==860-30//บบ
12:00==23==877-24
12:15==34==313-85//บบ
12:30==78==203-00
12:45==67==879-44//บบ
@@@@พัก@@@@
15:30==78==373-44//บบ
15:45==34==221-72
16:00==78==171-27//บบ
16:15==23==787-76
16:30==17==007-12//บบ
16:45==71==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

09;15==2==014-80//
09:30==2==507-37
09:45==2==938-57//
10:00==1==679-11//
10:15==1==635-94//
10:30==1==608-76
10:45==2==568-39//
11:00==2==257-61
11:15==1==200-14
11:30==2==496-28//
11:45==2==860-30//
@@@@พัก@@@@
13:00==1==821-75//
13:15==1==991-56//
13:30==1==859-42//
13:45==1==044-24
14:00==1==605-05//
14:15==1==852-25
14:30==2==302-67//
14:45==2==146-96//
15:00==1==417-60//
15:15==1==347-69//
15:30==1==373-44//
15:45==1==221-72//
16:00==1==171-27//
16:15==2==787-76
16;30==1==007-12//
16:45==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==90123==152-56//
08:15==56789==272-14
08:30==56789==948-63//
08:45==45678==605-40//
09:00==90123==779-74//
09:15==67890==014-80
09:30==12345==507-37
09:45==67890==938-57//
10:00==01234==679-11
10:15==13579==635-94//
@@@@พัก@@@@
11:30==02468==496-28//
11:45==02468==860-30//
12:00==02468==877-24
12:15==78901==313-85
12:30==12345==203-00//
12:45==01234==879-44
13:00==13579==821-75//
13:15==13579==991-56//
13:30==13579==859-42//
13:45==13579==044-24
14:00==13579==605-05//
14:15==13579==852-25
14:30==45678==302-67
14:45==02468==146-96//
15:00==13579==417-60//
15:15==13579==347-69//
15:30==13579==373-44//
15:45==13579==221-72//
16:00==13579==171-27//
16:15==02468==787-76
16:30==13579==007-12//
16:45==13579==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

28-11-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==199-53//ฟบ
07:30==9==702-27
07:45==9==592-37//ฟบ
08:00==9==152-56
08:15==9==272-14
08:30==9==948-63//ฟบ
08:45==9==605-40
09:00==9==779-74//ฟบ
09:15==9==014-80
09:30==0==507-37//ฟบ
09:45==9==938-57//ฟบ
10:00==0==679-11
10:15==9==635-94//ฟล
10:30==9==608-76
10:45==6==568-39//ฟบ
11:00==6==257-61//ฟล
11:15==6==200-14
11:30==6==496-78//ฟล
11:45==5==860-30
12:00==2==877-24//ฟล
12:15==3==313-85//ฟบ
12:30==7==203-00
@@@@พัก@@@@
15:30==7==373-44//ฟบ
15:45==3==221-72
16:00==7==171-27////ฟฟบล
16;15==2==787-76
16:30==7==007-12//ฟบ
16:45==7==192-92
17:00==5==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==199-53//บบ
07:30==79==702-27//บบ
07:45==79==592-37//บบ
08:00==79==152-56
08:15==29==272-14//บบ
08:30==29==948-63//บบ
08:45==92==605-40
09:00==92==779-74//บบ
09:15==92==014-80
09:30==90==507-37//บบ
09:45==09==938-57//บบ
10:00==90==679-11//บบ
10:15==09==635-94
10;30==93==608-76
10:45==86==568-39////////บบบบบบ+วินบน
11:00==68==257-61
11:15==76==200-14
11:30==67==496-28//บบ
11:45==56==860-30//บบ
12:00==23==877-24
12:15==34==313-85//บบ
12:30==78==203-00
12:45==67==879-44//บบ
@@@@พัก@@@@
15:30==78==373-44//บบ
15:45==34==221-72
16:00==78==171-27//บบ
16:15==23==787-76
16:30==17==007-12//บบ
16:45==71==192-92
17;00==56==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

09;15==2==014-80//
09:30==2==507-37
09:45==2==938-57//
10:00==1==679-11//
10:15==1==635-94//
10:30==1==608-76
10:45==2==568-39//
11:00==2==257-61
11:15==1==200-14
11:30==2==496-28//
11:45==2==860-30//
@@@@พัก@@@@
13:00==1==821-75//
13:15==1==991-56//
13:30==1==859-42//
13:45==1==044-24
14:00==1==605-05//
14:15==1==852-25
14:30==2==302-67//
14:45==2==146-96//
15:00==1==417-60//
15:15==1==347-69//
15:30==1==373-44//
15:45==1==221-72//
16:00==1==171-27//
16:15==2==787-76
16;30==1==007-12//
16:45==1==192-92
17:00==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==90123==152-56//
08:15==56789==272-14
08:30==56789==948-63//
08:45==45678==605-40//
09:00==90123==779-74//
09:15==67890==014-80
09:30==12345==507-37
09:45==67890==938-57//
10:00==01234==679-11
10:15==13579==635-94//
@@@@พัก@@@@
11:30==02468==496-28//
11:45==02468==860-30//
12:00==02468==877-24
12:15==78901==313-85
12:30==12345==203-00//
12:45==01234==879-44
13:00==13579==821-75//
13:15==13579==991-56//
13:30==13579==859-42//
13:45==13579==044-24
14:00==13579==605-05//
14:15==13579==852-25
14:30==45678==302-67
14:45==02468==146-96//
15:00==13579==417-60//
15:15==13579==347-69//
15:30==13579==373-44//
15:45==13579==221-72//
16:00==13579==171-27//
16:15==02468==787-76
16:30==13579==007-12//
16:45==13579==394-92
17:00==23456==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo

28-11-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==199-53//ฟบ
07:30==9==702-27
07:45==9==592-37//ฟบ
08:00==9==152-56
08:15==9==272-14
08:30==9==948-63//ฟบ
08:45==9==605-40
09:00==9==779-74//ฟบ
09:15==9==014-80
09:30==0==507-37//ฟบ
09:45==9==938-57//ฟบ
10:00==0==679-11
10:15==9==635-94//ฟล
10:30==9==608-76
10:45==6==568-39//ฟบ
11:00==6==257-61//ฟล
11:15==6==200-14
11:30==6==496-78//ฟล
11:45==5==860-30
12:00==2==877-24//ฟล
12:15==3==313-85//ฟบ
12:30==7==203-00
@@@@พัก@@@@
15:30==7==373-44//ฟบ
15:45==3==221-72
16:00==7==171-27////ฟฟบล
16;15==2==787-76
16:30==7==007-12//ฟบ
16:45==7==394-92
17:00==5==192-05//ฟล
17:15==9==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==199-53//บบ
07:30==79==702-27//บบ
07:45==79==592-37//บบ
08:00==79==152-56
08:15==29==272-14//บบ
08:30==29==948-63//บบ
08:45==92==605-40
09:00==92==779-74//บบ
09:15==92==014-80
09:30==90==507-37//บบ
09:45==09==938-57//บบ
10:00==90==679-11//บบ
10:15==09==635-94
10;30==93==608-76
10:45==86==568-39////////บบบบบบ+วินบน
11:00==68==257-61
11:15==76==200-14
11:30==67==496-28//บบ
11:45==56==860-30//บบ
12:00==23==877-24
12:15==34==313-85//บบ
12:30==78==203-00
12:45==67==879-44//บบ
@@@@พัก@@@@
15:30==78==373-44//บบ
15:45==34==221-72
16:00==78==171-27//บบ
16:15==23==787-76
16:30==17==007-12//บบ
16:45==71==394-92
17;00==56==192-05
17:15==29==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

09;15==2==014-80//
09:30==2==507-37
09:45==2==938-57//
10:00==1==679-11//
10:15==1==635-94//
10:30==1==608-76
10:45==2==568-39//
11:00==2==257-61
11:15==1==200-14
11:30==2==496-28//
11:45==2==860-30//
@@@@พัก@@@@
13:00==1==821-75//
13:15==1==991-56//
13:30==1==859-42//
13:45==1==044-24
14:00==1==605-05//
14:15==1==852-25
14:30==2==302-67//
14:45==2==146-96//
15:00==1==417-60//
15:15==1==347-69//
15:30==1==373-44//
15:45==1==221-72//
16:00==1==171-27//
16:15==2==787-76
16;30==1==007-12//
16:45==1==394-92
17:00==1==192-05
17:15==2==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==90123==152-56//
08:15==56789==272-14
08:30==56789==948-63//
08:45==45678==605-40//
09:00==90123==779-74//
09:15==67890==014-80
09:30==12345==507-37
09:45==67890==938-57//
10:00==01234==679-11
10:15==13579==635-94//
@@@@พัก@@@@
11:30==02468==496-28//
11:45==02468==860-30//
12:00==02468==877-24
12:15==78901==313-85
12:30==12345==203-00//
12:45==01234==879-44
13:00==13579==821-75//
13:15==13579==991-56//
13:30==13579==859-42//
13:45==13579==044-24
14:00==13579==605-05//
14:15==13579==852-25
14:30==45678==302-67
14:45==02468==146-96//
15:00==13579==417-60//
15:15==13579==347-69//
15:30==13579==373-44//
15:45==13579==221-72//
16:00==13579==171-27//
16:15==02468==787-76
16:30==13579==007-12//
16:45==13579==394-92
17:00==23456==192-05//
17:15==12345==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo


28-11-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==199-53//ฟบ
07:30==9==702-27
07:45==9==592-37//ฟบ
08:00==9==152-56
08:15==9==272-14
08:30==9==948-63//ฟบ
08:45==9==605-40
09:00==9==779-74//ฟบ
09:15==9==014-80
09:30==0==507-37//ฟบ
09:45==9==938-57//ฟบ
10:00==0==679-11
10:15==9==635-94//ฟล
10:30==9==608-76
10:45==6==568-39//ฟบ
11:00==6==257-61//ฟล
11:15==6==200-14
11:30==6==496-78//ฟล
11:45==5==860-30
12:00==2==877-24//ฟล
12:15==3==313-85//ฟบ
12:30==7==203-00
@@@@พัก@@@@
15:30==7==373-44//ฟบ
15:45==3==221-72
16:00==7==171-27////ฟฟบล
16;15==2==787-76
16:30==7==007-12//ฟบ
16:45==7==394-92
17:00==5==192-05//ฟล
@@@@พีก@@@@


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==199-53//บบ
07:30==79==702-27//บบ
07:45==79==592-37//บบ
08:00==79==152-56
08:15==29==272-14//บบ
08:30==29==948-63//บบ
08:45==92==605-40
09:00==92==779-74//บบ
09:15==92==014-80
09:30==90==507-37//บบ
09:45==09==938-57//บบ
10:00==90==679-11//บบ
10:15==09==635-94
10;30==93==608-76
10:45==86==568-39////////บบบบบบ+วินบน
11:00==68==257-61
11:15==76==200-14
11:30==67==496-28//บบ
11:45==56==860-30//บบ
12:00==23==877-24
12:15==34==313-85//บบ
12:30==78==203-00
12:45==67==879-44//บบ
@@@@พัก@@@@
15:30==78==373-44//บบ
15:45==34==221-72
16:00==78==171-27//บบ
16:15==23==787-76
16:30==17==007-12//บบ
16:45==71==394-92
17;00==56==192-05
@@@@พีก@@@@
19:00==60==208-35//บบ
19;15==06==896-89//บบ
19:30==86==679-91//บบ
19:45==68==986-38////////บบบบบบ+วินบน
20;00==68==936-65//บบ
20:15==86==391-79
20;30==96==814-85
20:45==89==807-84//บบ
21:00==98==025-96
@@@@พัก@@@@


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

09;15==2==014-80//
09:30==2==507-37
09:45==2==938-57//
10:00==1==679-11//
10:15==1==635-94//
10:30==1==608-76
10:45==2==568-39//
11:00==2==257-61
11:15==1==200-14
11:30==2==496-28//
11:45==2==860-30//
@@@@พัก@@@@
13:00==1==821-75//
13:15==1==991-56//
13:30==1==859-42//
13:45==1==044-24
14:00==1==605-05//
14:15==1==852-25
14:30==2==302-67//
14:45==2==146-96//
15:00==1==417-60//
15:15==1==347-69//
15:30==1==373-44//
15:45==1==221-72//
16:00==1==171-27//
16:15==2==787-76
16;30==1==007-12//
16:45==1==394-92
17:00==1==192-05
@@@@พัก@@@@
19:00==2==208-35//
19:15==2==896-89//
19:30==2==679-91
19:45==2==986-38//
20:00==2==936-65//
20:15==2==391-79
20:30==2==814-85//
20:45==1==807-84//
21:00==1==025-96//
21:15==2==106-79//
21:30==2==734-86//
21:45==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==90123==152-56//
08:15==56789==272-14
08:30==56789==948-63//
08:45==45678==605-40//
09:00==90123==779-74//
09:15==67890==014-80
09:30==12345==507-37
09:45==67890==938-57//
10:00==01234==679-11
10:15==13579==635-94//
@@@@พัก@@@@
11:30==02468==496-28//
11:45==02468==860-30//
12:00==02468==877-24
12:15==78901==313-85
12:30==12345==203-00//
12:45==01234==879-44
13:00==13579==821-75//
13:15==13579==991-56//
13:30==13579==859-42//
13:45==13579==044-24
14:00==13579==605-05//
14:15==13579==852-25
14:30==45678==302-67
14:45==02468==146-96//
15:00==13579==417-60//
15:15==13579==347-69//
15:30==13579==373-44//
15:45==13579==221-72//
16:00==13579==171-27//
16:15==02468==787-76
16:30==13579==007-12//
16:45==13579==394-92
17:00==23456==192-05//
17:15==12345==181-73//
17:30==89012==623-53
@@@@พัก@@@@
19:00==02468==208-35//
19:15==02468==896-89//
19:30==02468==679-91
19:45==02468==986-38//
20;00==02468==936-65//
20:15==02468==391-79
20:30==13689==814-85
20:45==13579==807-84//
21:00==13579==025-96//
21:15==02468==106-79//
21:30==02468==734-86//
21:45==13579==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo


28-11-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:15==9==199-53//ฟบ
07:30==9==702-27
07:45==9==592-37//ฟบ
08:00==9==152-56
08:15==9==272-14
08:30==9==948-63//ฟบ
08:45==9==605-40
09:00==9==779-74//ฟบ
09:15==9==014-80
09:30==0==507-37//ฟบ
09:45==9==938-57//ฟบ
10:00==0==679-11
10:15==9==635-94//ฟล
10:30==9==608-76
10:45==6==568-39//ฟบ
11:00==6==257-61//ฟล
11:15==6==200-14
11:30==6==496-78//ฟล
11:45==5==860-30
12:00==2==877-24//ฟล
12:15==3==313-85//ฟบ
12:30==7==203-00
@@@@พัก@@@@
15:30==7==373-44//ฟบ
15:45==3==221-72
16:00==7==171-27////ฟฟบล
16;15==2==787-76
16:30==7==007-12//ฟบ
16:45==7==394-92
17:00==5==192-05//ฟล
@@@@พีก@@@@
22:00==6==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:15==79==199-53//บบ
07:30==79==702-27//บบ
07:45==79==592-37//บบ
08:00==79==152-56
08:15==29==272-14//บบ
08:30==29==948-63//บบ
08:45==92==605-40
09:00==92==779-74//บบ
09:15==92==014-80
09:30==90==507-37//บบ
09:45==09==938-57//บบ
10:00==90==679-11//บบ
10:15==09==635-94
10;30==93==608-76
10:45==86==568-39////////บบบบบบ+วินบน
11:00==68==257-61
11:15==76==200-14
11:30==67==496-28//บบ
11:45==56==860-30//บบ
12:00==23==877-24
12:15==34==313-85//บบ
12:30==78==203-00
12:45==67==879-44//บบ
@@@@พัก@@@@
15:30==78==373-44//บบ
15:45==34==221-72
16:00==78==171-27//บบ
16:15==23==787-76
16:30==17==007-12//บบ
16:45==71==394-92
17;00==56==192-05
@@@@พีก@@@@
19:00==60==208-35//บบ
19;15==06==896-89//บบ
19:30==86==679-91//บบ
19:45==68==986-38////////บบบบบบ+วินบน
20;00==68==936-65//บบ
20:15==86==391-79
20;30==96==814-85
20:45==89==807-84//บบ
21:00==98==025-96
@@@@พัก@@@@
22:00==60==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

09;15==2==014-80//
09:30==2==507-37
09:45==2==938-57//
10:00==1==679-11//
10:15==1==635-94//
10:30==1==608-76
10:45==2==568-39//
11:00==2==257-61
11:15==1==200-14
11:30==2==496-28//
11:45==2==860-30//
@@@@พัก@@@@
13:00==1==821-75//
13:15==1==991-56//
13:30==1==859-42//
13:45==1==044-24
14:00==1==605-05//
14:15==1==852-25
14:30==2==302-67//
14:45==2==146-96//
15:00==1==417-60//
15:15==1==347-69//
15:30==1==373-44//
15:45==1==221-72//
16:00==1==171-27//
16:15==2==787-76
16;30==1==007-12//
16:45==1==394-92
17:00==1==192-05
@@@@พัก@@@@
19:00==2==208-35//
19:15==2==896-89//
19:30==2==679-91
19:45==2==986-38//
20:00==2==936-65//
20:15==2==391-79
20:30==2==814-85//
20:45==1==807-84//
21:00==1==025-96//
21:15==2==106-79//
21:30==2==734-86//
21:45==1==602-58
22:00==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==90123==152-56//
08:15==56789==272-14
08:30==56789==948-63//
08:45==45678==605-40//
09:00==90123==779-74//
09:15==67890==014-80
09:30==12345==507-37
09:45==67890==938-57//
10:00==01234==679-11
10:15==13579==635-94//
@@@@พัก@@@@
11:30==02468==496-28//
11:45==02468==860-30//
12:00==02468==877-24
12:15==78901==313-85
12:30==12345==203-00//
12:45==01234==879-44
13:00==13579==821-75//
13:15==13579==991-56//
13:30==13579==859-42//
13:45==13579==044-24
14:00==13579==605-05//
14:15==13579==852-25
14:30==45678==302-67
14:45==02468==146-96//
15:00==13579==417-60//
15:15==13579==347-69//
15:30==13579==373-44//
15:45==13579==221-72//
16:00==13579==171-27//
16:15==02468==787-76
16:30==13579==007-12//
16:45==13579==394-92
17:00==23456==192-05//
17:15==12345==181-73//
17:30==89012==623-53
@@@@พัก@@@@
19:00==02468==208-35//
19:15==02468==896-89//
19:30==02468==679-91
19:45==02468==986-38//
20;00==02468==936-65//
20:15==02468==391-79
20:30==13689==814-85
20:45==13579==807-84//
21:00==13579==025-96//
21:15==02468==106-79//
21:30==02468==734-86//
21:45==13579==602-58
22:00==02468==


ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

lekfiesta
lekfiesta เมื่อ  2 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Yai2511
Yai2511 เมื่อ  17 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Serheng34
Serheng34 เมื่อ  20 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Sunisa1
Sunisa1 เมื่อ  43 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
somtee301
somtee301 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Maynutsara
Maynutsara เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aon2538
Aon2538 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nutvara21
Nutvara21 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Phupang2523
Phupang2523 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chay2504
Chay2504 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง