30-12-60 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน + คู่คี้บน + ปักหน่วยบน

29-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==1==531-62//ฟบ
08:00==1==085-31//ฟล
08:15==1==490-26
08:30==1==814-74//ฟบ
08:45==1==156-53//ฟบ
09:00==1==607-89
09:15==1==281-97//ฟบ
09:30==1==587-51//ฟล
09:45==1==430-92
10:00==1==716-13////ฟฟบล
10:15==0==098-39//ฟบ
10:30==1==835-66
@@@@พัก@@@@
15:30==4==655-45//ฟล
15:45==4==983-59
16:00==2==910-58
16:15==2==293-54//ฟบ
16:30==4==749-26//ฟบ
16:45==9==967-18//ฟบ
17:00==9==957-61//ฟบ
17:15==9==419-50//ฟบ
17:30==1==081-36//ฟบ
17:45==1==203-18//ฟล
18:00==1==011-59//ฟบ
18:15==1==637-58
18:30==1==162-91////ฟฟบล
18:45==1==775-74
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13////ฟฟบล
19:30==1==591-82//ฟบ
19:45==1==143-58//ฟบ
20:00==1==185-14////ฟฟบล
20:15==1==693-62
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==4==842-73//ฟบ
23:45==4==659-41//ฟล
24:00==4==728-64//ฟล
24:15==4==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==10==531-62//บบ
08:00==10==085-31//บบ
08:15==01==490-26//บบ
08:30==10==814-74//บบ
08:45==10==156-53//บบ
09:00==14==607-89
09:15==01==281-97//บบ
09:30==10==587-51
09:45==17==430-92
10:00==10==716-13//บบ
10:15==10==098-39//บบ
10:30==10==835-66
@@@@พัก@@@@
12:15==80==838-57//บบ
12:30==08==362-69
12:45==86==666-06//บบ
13:00==68==407-70
13:15==60==590-24//บบ
13:30==06==179-34
13:46==78==537-41//บบ
14:00==34==316-66//บบ
14:15==12==932-43//บบ
14:30==34==689-08
14:45==89==364-54
@@@@พัก@@@@
15:30==64==655-45//บบ
15:45==46==983-59
16:00==12==910-58//บบ
16:15==12==293-36//บบ
16:30==34==749-36//บบ
16:45==90==967-18//บบ
17:00==67==957-61//บบ
17:15==97==419-50//บบ
17:30==19==081-36//บบ
17:45==19==203-18
18:00==91==011-59//บบ
18:15==19==637-58
18:30==19==162-91/////บบ+แพคล่าง
18:45==19==775-74
19:00==17==266-63
19:15==17==881-13//บบ
19:30==17==591-82//บบ
19:45==17==143-58//บบ
20:00==71==185-14//บบ
20:15==15==693-62
20:30==13==970-34
@@@@พัก@@@@
23;30==14==842-73//บบ
23:45==41==659-41//แพคล่าง
24:00==45==728-64
24:15==45==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:45==1==531-62//
08:00==1==085-31//
08:15==2==490-26//
08:30==1==814-74
08:45==2==156-53//
09:00==1==607-89//
09:15==2==281-97
09:30==1==587-51//
09:45==1==430-92
10:00==2==716-13//
10:15==2==098-39//
10:30==2==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==2==910-77//
12:15==2==838-57//
12:30==2==362-69//
12:45==2==666-06//
13:00==2==407-70
13:15==2==590-24//
13;30==2==179-34
13:45==2==537-41
14:00==2==316-66//
@@@@พัก@@@@
16:45==1==967-18//
17:00==1==957-61//
17:15==1==419-50//
17:30==1==081-36//
17:45==1==203-18//
18:00==1==011-59//
18:15==1==637-58//
18:30==1==162-91
18:45==1==775-74//
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13//
19:30==1==591-82//
19:45==1==143-58//
20:00==1==185-14//
20:15==1==693-62//
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==2==842-73//
23:45==1==659-41//
24:00==2==728-64//
24:15==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==13579==531-62//
08:00==13579==085-31//
08:15==02468==490-26//
08:30==13579==814-74
08:45==02468==156-53//
09:00==13579==607-89//
09:15==02468==281-97
09:30==13579==587-51//
09:45==13579==430-92
10:00==02468==716-13//
10:15==02468==098-39//
10:30==02468==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==89012==910-77//
12:15==78901==838-57//
12:30==02468==362-69//
12:45==02468==666-06//
13:00==02468==407-70
13:15==02468==590-24//
13:30==02468==179-34
13:45==78901==537-41//
14:00==34567==316-66//
14:15==12345==932-43//
14:30==34567==689-08
14:45==89012==364-54
15:00==67890==169-54//
@@@@พัก@@@@
15:30==23456==655-45//
15:45==90123==983-59//
16:00==89012==910-58//
16:15==56789==263-54
16:30==89012==749-36//
16:45==23456==967-18
17:00==13579==957-61//
17:15==13579==419-50//
17:30==13579==081-36//
17:45==13579==203-18//
18:00==13579==011-59//
18:15==13579==637-58//
18:30==13579==162-91
18:45==13579==775-74//
19:00==13579==266-63
19:15==13579==881-13//
19:30==13579==591-82//
19:45==13579==143-58//
20:00==13579==185-14//
20:15==13579==693-62//
20:30==13579==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==01234==842-73//
23:45==67890==659-41//
24:00==12345==728-64
24:15==34567==


ปัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo
29-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==1==531-62//ฟบ
08:00==1==085-31//ฟล
08:15==1==490-26
08:30==1==814-74//ฟบ
08:45==1==156-53//ฟบ
09:00==1==607-89
09:15==1==281-97//ฟบ
09:30==1==587-51//ฟล
09:45==1==430-92
10:00==1==716-13////ฟฟบล
10:15==0==098-39//ฟบ
10:30==1==835-66
@@@@พัก@@@@
15:30==4==655-45//ฟล
15:45==4==983-59
16:00==2==910-58
16:15==2==293-54//ฟบ
16:30==4==749-26//ฟบ
16:45==9==967-18//ฟบ
17:00==9==957-61//ฟบ
17:15==9==419-50//ฟบ
17:30==1==081-36//ฟบ
17:45==1==203-18//ฟล
18:00==1==011-59//ฟบ
18:15==1==637-58
18:30==1==162-91////ฟฟบล
18:45==1==775-74
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13////ฟฟบล
19:30==1==591-82//ฟบ
19:45==1==143-58//ฟบ
20:00==1==185-14////ฟฟบล
20:15==1==693-62
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==4==842-73//ฟบ
23:45==4==659-41//ฟล
24:00==4==728-64//ฟล
24:15==4==938-87
24:30==8==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==10==531-62//บบ
08:00==10==085-31//บบ
08:15==01==490-26//บบ
08:30==10==814-74//บบ
08:45==10==156-53//บบ
09:00==14==607-89
09:15==01==281-97//บบ
09:30==10==587-51
09:45==17==430-92
10:00==10==716-13//บบ
10:15==10==098-39//บบ
10:30==10==835-66
@@@@พัก@@@@
12:15==80==838-57//บบ
12:30==08==362-69
12:45==86==666-06//บบ
13:00==68==407-70
13:15==60==590-24//บบ
13:30==06==179-34
13:46==78==537-41//บบ
14:00==34==316-66//บบ
14:15==12==932-43//บบ
14:30==34==689-08
14:45==89==364-54
@@@@พัก@@@@
15:30==64==655-45//บบ
15:45==46==983-59
16:00==12==910-58//บบ
16:15==12==293-36//บบ
16:30==34==749-36//บบ
16:45==90==967-18//บบ
17:00==67==957-61//บบ
17:15==97==419-50//บบ
17:30==19==081-36//บบ
17:45==19==203-18
18:00==91==011-59//บบ
18:15==19==637-58
18:30==19==162-91/////บบ+แพคล่าง
18:45==19==775-74
19:00==17==266-63
19:15==17==881-13//บบ
19:30==17==591-82//บบ
19:45==17==143-58//บบ
20:00==71==185-14//บบ
20:15==15==693-62
20:30==13==970-34
@@@@พัก@@@@
23;30==14==842-73//บบ
23:45==41==659-41//แพคล่าง
24:00==45==728-64
24:15==45==938-87
24;30==89==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:45==1==531-62//
08:00==1==085-31//
08:15==2==490-26//
08:30==1==814-74
08:45==2==156-53//
09:00==1==607-89//
09:15==2==281-97
09:30==1==587-51//
09:45==1==430-92
10:00==2==716-13//
10:15==2==098-39//
10:30==2==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==2==910-77//
12:15==2==838-57//
12:30==2==362-69//
12:45==2==666-06//
13:00==2==407-70
13:15==2==590-24//
13;30==2==179-34
13:45==2==537-41
14:00==2==316-66//
@@@@พัก@@@@
16:45==1==967-18//
17:00==1==957-61//
17:15==1==419-50//
17:30==1==081-36//
17:45==1==203-18//
18:00==1==011-59//
18:15==1==637-58//
18:30==1==162-91
18:45==1==775-74//
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13//
19:30==1==591-82//
19:45==1==143-58//
20:00==1==185-14//
20:15==1==693-62//
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==2==842-73//
23:45==1==659-41//
24:00==2==728-64//
24:15==1==938-87
24:30==2==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==13579==531-62//
08:00==13579==085-31//
08:15==02468==490-26//
08:30==13579==814-74
08:45==02468==156-53//
09:00==13579==607-89//
09:15==02468==281-97
09:30==13579==587-51//
09:45==13579==430-92
10:00==02468==716-13//
10:15==02468==098-39//
10:30==02468==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==89012==910-77//
12:15==78901==838-57//
12:30==02468==362-69//
12:45==02468==666-06//
13:00==02468==407-70
13:15==02468==590-24//
13:30==02468==179-34
13:45==78901==537-41//
14:00==34567==316-66//
14:15==12345==932-43//
14:30==34567==689-08
14:45==89012==364-54
15:00==67890==169-54//
@@@@พัก@@@@
15:30==23456==655-45//
15:45==90123==983-59//
16:00==89012==910-58//
16:15==56789==263-54
16:30==89012==749-36//
16:45==23456==967-18
17:00==13579==957-61//
17:15==13579==419-50//
17:30==13579==081-36//
17:45==13579==203-18//
18:00==13579==011-59//
18:15==13579==637-58//
18:30==13579==162-91
18:45==13579==775-74//
19:00==13579==266-63
19:15==13579==881-13//
19:30==13579==591-82//
19:45==13579==143-58//
20:00==13579==185-14//
20:15==13579==693-62//
20:30==13579==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==01234==842-73//
23:45==67890==659-41//
24:00==12345==728-64
24:15==34567==938-87
24:30==02489==

ปัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
29-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==1==531-62//ฟบ
08:00==1==085-31//ฟล
08:15==1==490-26
08:30==1==814-74//ฟบ
08:45==1==156-53//ฟบ
09:00==1==607-89
09:15==1==281-97//ฟบ
09:30==1==587-51//ฟล
09:45==1==430-92
10:00==1==716-13////ฟฟบล
10:15==0==098-39//ฟบ
10:30==1==835-66
@@@@พัก@@@@
15:30==4==655-45//ฟล
15:45==4==983-59
16:00==2==910-58
16:15==2==293-54//ฟบ
16:30==4==749-26//ฟบ
16:45==9==967-18//ฟบ
17:00==9==957-61//ฟบ
17:15==9==419-50//ฟบ
17:30==1==081-36//ฟบ
17:45==1==203-18//ฟล
18:00==1==011-59//ฟบ
18:15==1==637-58
18:30==1==162-91////ฟฟบล
18:45==1==775-74
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13////ฟฟบล
19:30==1==591-82//ฟบ
19:45==1==143-58//ฟบ
20:00==1==185-14////ฟฟบล
20:15==1==693-62
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==4==842-73//ฟบ
23:45==4==659-41//ฟล
24:00==4==728-64//ฟล
24:15==4==938-87
24:30==8==444-44
24:45==4==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==10==531-62//บบ
08:00==10==085-31//บบ
08:15==01==490-26//บบ
08:30==10==814-74//บบ
08:45==10==156-53//บบ
09:00==14==607-89
09:15==01==281-97//บบ
09:30==10==587-51
09:45==17==430-92
10:00==10==716-13//บบ
10:15==10==098-39//บบ
10:30==10==835-66
@@@@พัก@@@@
12:15==80==838-57//บบ
12:30==08==362-69
12:45==86==666-06//บบ
13:00==68==407-70
13:15==60==590-24//บบ
13:30==06==179-34
13:46==78==537-41//บบ
14:00==34==316-66//บบ
14:15==12==932-43//บบ
14:30==34==689-08
14:45==89==364-54
@@@@พัก@@@@
15:30==64==655-45//บบ
15:45==46==983-59
16:00==12==910-58//บบ
16:15==12==293-36//บบ
16:30==34==749-36//บบ
16:45==90==967-18//บบ
17:00==67==957-61//บบ
17:15==97==419-50//บบ
17:30==19==081-36//บบ
17:45==19==203-18
18:00==91==011-59//บบ
18:15==19==637-58
18:30==19==162-91/////บบ+แพคล่าง
18:45==19==775-74
19:00==17==266-63
19:15==17==881-13//บบ
19:30==17==591-82//บบ
19:45==17==143-58//บบ
20:00==71==185-14//บบ
20:15==15==693-62
20:30==13==970-34
@@@@พัก@@@@
23;30==14==842-73//บบ
23:45==41==659-41//แพคล่าง
24:00==45==728-64
24:15==45==938-87
24;30==89==444-44
24:45==48==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:45==1==531-62//
08:00==1==085-31//
08:15==2==490-26//
08:30==1==814-74
08:45==2==156-53//
09:00==1==607-89//
09:15==2==281-97
09:30==1==587-51//
09:45==1==430-92
10:00==2==716-13//
10:15==2==098-39//
10:30==2==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==2==910-77//
12:15==2==838-57//
12:30==2==362-69//
12:45==2==666-06//
13:00==2==407-70
13:15==2==590-24//
13;30==2==179-34
13:45==2==537-41
14:00==2==316-66//
@@@@พัก@@@@
16:45==1==967-18//
17:00==1==957-61//
17:15==1==419-50//
17:30==1==081-36//
17:45==1==203-18//
18:00==1==011-59//
18:15==1==637-58//
18:30==1==162-91
18:45==1==775-74//
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13//
19:30==1==591-82//
19:45==1==143-58//
20:00==1==185-14//
20:15==1==693-62//
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==2==842-73//
23:45==1==659-41//
24:00==2==728-64//
24:15==1==938-87
24:30==2==444-44//
24:45==2==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==13579==531-62//
08:00==13579==085-31//
08:15==02468==490-26//
08:30==13579==814-74
08:45==02468==156-53//
09:00==13579==607-89//
09:15==02468==281-97
09:30==13579==587-51//
09:45==13579==430-92
10:00==02468==716-13//
10:15==02468==098-39//
10:30==02468==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==89012==910-77//
12:15==78901==838-57//
12:30==02468==362-69//
12:45==02468==666-06//
13:00==02468==407-70
13:15==02468==590-24//
13:30==02468==179-34
13:45==78901==537-41//
14:00==34567==316-66//
14:15==12345==932-43//
14:30==34567==689-08
14:45==89012==364-54
15:00==67890==169-54//
@@@@พัก@@@@
15:30==23456==655-45//
15:45==90123==983-59//
16:00==89012==910-58//
16:15==56789==263-54
16:30==89012==749-36//
16:45==23456==967-18
17:00==13579==957-61//
17:15==13579==419-50//
17:30==13579==081-36//
17:45==13579==203-18//
18:00==13579==011-59//
18:15==13579==637-58//
18:30==13579==162-91
18:45==13579==775-74//
19:00==13579==266-63
19:15==13579==881-13//
19:30==13579==591-82//
19:45==13579==143-58//
20:00==13579==185-14//
20:15==13579==693-62//
20:30==13579==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==01234==842-73//
23:45==67890==659-41//
24:00==12345==728-64
24:15==34567==938-87
24:30==02489==444-44//
24:45==02489==

ปัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
29-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==1==531-62//ฟบ
08:00==1==085-31//ฟล
08:15==1==490-26
08:30==1==814-74//ฟบ
08:45==1==156-53//ฟบ
09:00==1==607-89
09:15==1==281-97//ฟบ
09:30==1==587-51//ฟล
09:45==1==430-92
10:00==1==716-13////ฟฟบล
10:15==0==098-39//ฟบ
10:30==1==835-66
@@@@พัก@@@@
15:30==4==655-45//ฟล
15:45==4==983-59
16:00==2==910-58
16:15==2==293-54//ฟบ
16:30==4==749-26//ฟบ
16:45==9==967-18//ฟบ
17:00==9==957-61//ฟบ
17:15==9==419-50//ฟบ
17:30==1==081-36//ฟบ
17:45==1==203-18//ฟล
18:00==1==011-59//ฟบ
18:15==1==637-58
18:30==1==162-91////ฟฟบล
18:45==1==775-74
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13////ฟฟบล
19:30==1==591-82//ฟบ
19:45==1==143-58//ฟบ
20:00==1==185-14////ฟฟบล
20:15==1==693-62
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==4==842-73//ฟบ
23:45==4==659-41//ฟล
24:00==4==728-64//ฟล
24:15==4==938-87
24:30==8==444-44
24:45==4==798-11
01:00==8==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==10==531-62//บบ
08:00==10==085-31//บบ
08:15==01==490-26//บบ
08:30==10==814-74//บบ
08:45==10==156-53//บบ
09:00==14==607-89
09:15==01==281-97//บบ
09:30==10==587-51
09:45==17==430-92
10:00==10==716-13//บบ
10:15==10==098-39//บบ
10:30==10==835-66
@@@@พัก@@@@
12:15==80==838-57//บบ
12:30==08==362-69
12:45==86==666-06//บบ
13:00==68==407-70
13:15==60==590-24//บบ
13:30==06==179-34
13:46==78==537-41//บบ
14:00==34==316-66//บบ
14:15==12==932-43//บบ
14:30==34==689-08
14:45==89==364-54
@@@@พัก@@@@
15:30==64==655-45//บบ
15:45==46==983-59
16:00==12==910-58//บบ
16:15==12==293-36//บบ
16:30==34==749-36//บบ
16:45==90==967-18//บบ
17:00==67==957-61//บบ
17:15==97==419-50//บบ
17:30==19==081-36//บบ
17:45==19==203-18
18:00==91==011-59//บบ
18:15==19==637-58
18:30==19==162-91/////บบ+แพคล่าง
18:45==19==775-74
19:00==17==266-63
19:15==17==881-13//บบ
19:30==17==591-82//บบ
19:45==17==143-58//บบ
20:00==71==185-14//บบ
20:15==15==693-62
20:30==13==970-34
@@@@พัก@@@@
23;30==14==842-73//บบ
23:45==41==659-41//แพคล่าง
24:00==45==728-64
24:15==45==938-87
24;30==89==444-44
24:45==48==798-11//บบ
01;00==84==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:45==1==531-62//
08:00==1==085-31//
08:15==2==490-26//
08:30==1==814-74
08:45==2==156-53//
09:00==1==607-89//
09:15==2==281-97
09:30==1==587-51//
09:45==1==430-92
10:00==2==716-13//
10:15==2==098-39//
10:30==2==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==2==910-77//
12:15==2==838-57//
12:30==2==362-69//
12:45==2==666-06//
13:00==2==407-70
13:15==2==590-24//
13;30==2==179-34
13:45==2==537-41
14:00==2==316-66//
@@@@พัก@@@@
16:45==1==967-18//
17:00==1==957-61//
17:15==1==419-50//
17:30==1==081-36//
17:45==1==203-18//
18:00==1==011-59//
18:15==1==637-58//
18:30==1==162-91
18:45==1==775-74//
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13//
19:30==1==591-82//
19:45==1==143-58//
20:00==1==185-14//
20:15==1==693-62//
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==2==842-73//
23:45==1==659-41//
24:00==2==728-64//
24:15==1==938-87
24:30==2==444-44//
24:45==2==798-11//
01:00==2==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==13579==531-62//
08:00==13579==085-31//
08:15==02468==490-26//
08:30==13579==814-74
08:45==02468==156-53//
09:00==13579==607-89//
09:15==02468==281-97
09:30==13579==587-51//
09:45==13579==430-92
10:00==02468==716-13//
10:15==02468==098-39//
10:30==02468==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==89012==910-77//
12:15==78901==838-57//
12:30==02468==362-69//
12:45==02468==666-06//
13:00==02468==407-70
13:15==02468==590-24//
13:30==02468==179-34
13:45==78901==537-41//
14:00==34567==316-66//
14:15==12345==932-43//
14:30==34567==689-08
14:45==89012==364-54
15:00==67890==169-54//
@@@@พัก@@@@
15:30==23456==655-45//
15:45==90123==983-59//
16:00==89012==910-58//
16:15==56789==263-54
16:30==89012==749-36//
16:45==23456==967-18
17:00==13579==957-61//
17:15==13579==419-50//
17:30==13579==081-36//
17:45==13579==203-18//
18:00==13579==011-59//
18:15==13579==637-58//
18:30==13579==162-91
18:45==13579==775-74//
19:00==13579==266-63
19:15==13579==881-13//
19:30==13579==591-82//
19:45==13579==143-58//
20:00==13579==185-14//
20:15==13579==693-62//
20:30==13579==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==01234==842-73//
23:45==67890==659-41//
24:00==12345==728-64
24:15==34567==938-87
24:30==02489==444-44//
24:45==02489==798-11//
01:00==02489==

ปัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
29-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==1==531-62//ฟบ
08:00==1==085-31//ฟล
08:15==1==490-26
08:30==1==814-74//ฟบ
08:45==1==156-53//ฟบ
09:00==1==607-89
09:15==1==281-97//ฟบ
09:30==1==587-51//ฟล
09:45==1==430-92
10:00==1==716-13////ฟฟบล
10:15==0==098-39//ฟบ
10:30==1==835-66
@@@@พัก@@@@
15:30==4==655-45//ฟล
15:45==4==983-59
16:00==2==910-58
16:15==2==293-54//ฟบ
16:30==4==749-26//ฟบ
16:45==9==967-18//ฟบ
17:00==9==957-61//ฟบ
17:15==9==419-50//ฟบ
17:30==1==081-36//ฟบ
17:45==1==203-18//ฟล
18:00==1==011-59//ฟบ
18:15==1==637-58
18:30==1==162-91////ฟฟบล
18:45==1==775-74
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13////ฟฟบล
19:30==1==591-82//ฟบ
19:45==1==143-58//ฟบ
20:00==1==185-14////ฟฟบล
20:15==1==693-62
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==4==842-73//ฟบ
23:45==4==659-41//ฟล
24:00==4==728-64//ฟล
24:15==4==938-87
24:30==8==444-44
24:45==4==798-11
01:00==8==338-15//ฟบ
01:15==8==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==10==531-62//บบ
08:00==10==085-31//บบ
08:15==01==490-26//บบ
08:30==10==814-74//บบ
08:45==10==156-53//บบ
09:00==14==607-89
09:15==01==281-97//บบ
09:30==10==587-51
09:45==17==430-92
10:00==10==716-13//บบ
10:15==10==098-39//บบ
10:30==10==835-66
@@@@พัก@@@@
12:15==80==838-57//บบ
12:30==08==362-69
12:45==86==666-06//บบ
13:00==68==407-70
13:15==60==590-24//บบ
13:30==06==179-34
13:46==78==537-41//บบ
14:00==34==316-66//บบ
14:15==12==932-43//บบ
14:30==34==689-08
14:45==89==364-54
@@@@พัก@@@@
15:30==64==655-45//บบ
15:45==46==983-59
16:00==12==910-58//บบ
16:15==12==293-36//บบ
16:30==34==749-36//บบ
16:45==90==967-18//บบ
17:00==67==957-61//บบ
17:15==97==419-50//บบ
17:30==19==081-36//บบ
17:45==19==203-18
18:00==91==011-59//บบ
18:15==19==637-58
18:30==19==162-91/////บบ+แพคล่าง
18:45==19==775-74
19:00==17==266-63
19:15==17==881-13//บบ
19:30==17==591-82//บบ
19:45==17==143-58//บบ
20:00==71==185-14//บบ
20:15==15==693-62
20:30==13==970-34
@@@@พัก@@@@
23;30==14==842-73//บบ
23:45==41==659-41//แพคล่าง
24:00==45==728-64
24:15==45==938-87
24;30==89==444-44
24:45==48==798-11//บบ
01;00==84==338-15//บบ
01:15==48==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:45==1==531-62//
08:00==1==085-31//
08:15==2==490-26//
08:30==1==814-74
08:45==2==156-53//
09:00==1==607-89//
09:15==2==281-97
09:30==1==587-51//
09:45==1==430-92
10:00==2==716-13//
10:15==2==098-39//
10:30==2==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==2==910-77//
12:15==2==838-57//
12:30==2==362-69//
12:45==2==666-06//
13:00==2==407-70
13:15==2==590-24//
13;30==2==179-34
13:45==2==537-41
14:00==2==316-66//
@@@@พัก@@@@
16:45==1==967-18//
17:00==1==957-61//
17:15==1==419-50//
17:30==1==081-36//
17:45==1==203-18//
18:00==1==011-59//
18:15==1==637-58//
18:30==1==162-91
18:45==1==775-74//
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13//
19:30==1==591-82//
19:45==1==143-58//
20:00==1==185-14//
20:15==1==693-62//
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==2==842-73//
23:45==1==659-41//
24:00==2==728-64//
24:15==1==938-87
24:30==2==444-44//
24:45==2==798-11//
01:00==2==338-15//
01:15==2==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==13579==531-62//
08:00==13579==085-31//
08:15==02468==490-26//
08:30==13579==814-74
08:45==02468==156-53//
09:00==13579==607-89//
09:15==02468==281-97
09:30==13579==587-51//
09:45==13579==430-92
10:00==02468==716-13//
10:15==02468==098-39//
10:30==02468==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==89012==910-77//
12:15==78901==838-57//
12:30==02468==362-69//
12:45==02468==666-06//
13:00==02468==407-70
13:15==02468==590-24//
13:30==02468==179-34
13:45==78901==537-41//
14:00==34567==316-66//
14:15==12345==932-43//
14:30==34567==689-08
14:45==89012==364-54
15:00==67890==169-54//
@@@@พัก@@@@
15:30==23456==655-45//
15:45==90123==983-59//
16:00==89012==910-58//
16:15==56789==263-54
16:30==89012==749-36//
16:45==23456==967-18
17:00==13579==957-61//
17:15==13579==419-50//
17:30==13579==081-36//
17:45==13579==203-18//
18:00==13579==011-59//
18:15==13579==637-58//
18:30==13579==162-91
18:45==13579==775-74//
19:00==13579==266-63
19:15==13579==881-13//
19:30==13579==591-82//
19:45==13579==143-58//
20:00==13579==185-14//
20:15==13579==693-62//
20:30==13579==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==01234==842-73//
23:45==67890==659-41//
24:00==12345==728-64
24:15==34567==938-87
24:30==02489==444-44//
24:45==02489==798-11//
01:00==02489==338-15//
01:15==02489==

ปัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
29-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

07:45==1==531-62//ฟบ
08:00==1==085-31//ฟล
08:15==1==490-26
08:30==1==814-74//ฟบ
08:45==1==156-53//ฟบ
09:00==1==607-89
09:15==1==281-97//ฟบ
09:30==1==587-51//ฟล
09:45==1==430-92
10:00==1==716-13////ฟฟบล
10:15==0==098-39//ฟบ
10:30==1==835-66
@@@@พัก@@@@
15:30==4==655-45//ฟล
15:45==4==983-59
16:00==2==910-58
16:15==2==293-54//ฟบ
16:30==4==749-26//ฟบ
16:45==9==967-18//ฟบ
17:00==9==957-61//ฟบ
17:15==9==419-50//ฟบ
17:30==1==081-36//ฟบ
17:45==1==203-18//ฟล
18:00==1==011-59//ฟบ
18:15==1==637-58
18:30==1==162-91////ฟฟบล
18:45==1==775-74
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13////ฟฟบล
19:30==1==591-82//ฟบ
19:45==1==143-58//ฟบ
20:00==1==185-14////ฟฟบล
20:15==1==693-62
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==4==842-73//ฟบ
23:45==4==659-41//ฟล
24:00==4==728-64//ฟล
24:15==4==938-87
24:30==8==444-44
24:45==4==798-11
01:00==8==338-15//ฟบ
01:15==8==858-12//ฟบ
01:30==8==861-74//ฟบ
01:45==8==091-45
02:00==8==431-80//ฟล
02:15==1==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07:45==10==531-62//บบ
08:00==10==085-31//บบ
08:15==01==490-26//บบ
08:30==10==814-74//บบ
08:45==10==156-53//บบ
09:00==14==607-89
09:15==01==281-97//บบ
09:30==10==587-51
09:45==17==430-92
10:00==10==716-13//บบ
10:15==10==098-39//บบ
10:30==10==835-66
@@@@พัก@@@@
12:15==80==838-57//บบ
12:30==08==362-69
12:45==86==666-06//บบ
13:00==68==407-70
13:15==60==590-24//บบ
13:30==06==179-34
13:46==78==537-41//บบ
14:00==34==316-66//บบ
14:15==12==932-43//บบ
14:30==34==689-08
14:45==89==364-54
@@@@พัก@@@@
15:30==64==655-45//บบ
15:45==46==983-59
16:00==12==910-58//บบ
16:15==12==293-36//บบ
16:30==34==749-36//บบ
16:45==90==967-18//บบ
17:00==67==957-61//บบ
17:15==97==419-50//บบ
17:30==19==081-36//บบ
17:45==19==203-18
18:00==91==011-59//บบ
18:15==19==637-58
18:30==19==162-91/////บบ+แพคล่าง
18:45==19==775-74
19:00==17==266-63
19:15==17==881-13//บบ
19:30==17==591-82//บบ
19:45==17==143-58//บบ
20:00==71==185-14//บบ
20:15==15==693-62
20:30==13==970-34
@@@@พัก@@@@
23;30==14==842-73//บบ
23:45==41==659-41//แพคล่าง
24:00==45==728-64
24:15==45==938-87
24;30==89==444-44
24:45==48==798-11//บบ
01;00==84==338-15//บบ
01:15==48==858-12//บบ
01:30==84==861-74//บบ
01:45==48==091-45
02:00==18==431-80//บบ
02:15==81==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:45==1==531-62//
08:00==1==085-31//
08:15==2==490-26//
08:30==1==814-74
08:45==2==156-53//
09:00==1==607-89//
09:15==2==281-97
09:30==1==587-51//
09:45==1==430-92
10:00==2==716-13//
10:15==2==098-39//
10:30==2==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==2==910-77//
12:15==2==838-57//
12:30==2==362-69//
12:45==2==666-06//
13:00==2==407-70
13:15==2==590-24//
13;30==2==179-34
13:45==2==537-41
14:00==2==316-66//
@@@@พัก@@@@
16:45==1==967-18//
17:00==1==957-61//
17:15==1==419-50//
17:30==1==081-36//
17:45==1==203-18//
18:00==1==011-59//
18:15==1==637-58//
18:30==1==162-91
18:45==1==775-74//
19:00==1==266-63
19:15==1==881-13//
19:30==1==591-82//
19:45==1==143-58//
20:00==1==185-14//
20:15==1==693-62//
20:30==1==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==2==842-73//
23:45==1==659-41//
24:00==2==728-64//
24:15==1==938-87
24:30==2==444-44//
24:45==2==798-11//
01:00==2==338-15//
01:15==2==858-12//
01:30==2==861-74
01:45==1==091-45//
02:00==1==431-80//
02:15==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:45==13579==531-62//
08:00==13579==085-31//
08:15==02468==490-26//
08:30==13579==814-74
08:45==02468==156-53//
09:00==13579==607-89//
09:15==02468==281-97
09:30==13579==587-51//
09:45==13579==430-92
10:00==02468==716-13//
10:15==02468==098-39//
10:30==02468==835-66
@@@@พัก@@@@
12:00==89012==910-77//
12:15==78901==838-57//
12:30==02468==362-69//
12:45==02468==666-06//
13:00==02468==407-70
13:15==02468==590-24//
13:30==02468==179-34
13:45==78901==537-41//
14:00==34567==316-66//
14:15==12345==932-43//
14:30==34567==689-08
14:45==89012==364-54
15:00==67890==169-54//
@@@@พัก@@@@
15:30==23456==655-45//
15:45==90123==983-59//
16:00==89012==910-58//
16:15==56789==263-54
16:30==89012==749-36//
16:45==23456==967-18
17:00==13579==957-61//
17:15==13579==419-50//
17:30==13579==081-36//
17:45==13579==203-18//
18:00==13579==011-59//
18:15==13579==637-58//
18:30==13579==162-91
18:45==13579==775-74//
19:00==13579==266-63
19:15==13579==881-13//
19:30==13579==591-82//
19:45==13579==143-58//
20:00==13579==185-14//
20:15==13579==693-62//
20:30==13579==970-34
@@@@พัก@@@@
23:30==01234==842-73//
23:45==67890==659-41//
24:00==12345==728-64
24:15==34567==938-87
24:30==02489==444-44//
24:45==02489==798-11//
01:00==02489==338-15//
01:15==02489==858-12//
01:30==02589==861-74
01:45==12589==091-45//
02:00==12589==431-80//
02:15==12589==

ปัก หน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
30-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09;45==7==723-69//ฟบ
10:00==7==570-92//ฟบ
10:15==7==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:45==78==723-69//บบ
10:00==27==570-92//บบ
10:15==72==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==1==519-97//
09:00==1==271-61//
09:15==2==704-64//
09:30==1==382-15
09:45==1==723-69//
10:00==2==570-92//
10:15==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:45==13579==519-97//
09:00==13579==271-61//
09:15==02468==704-64//
09:30==13579==382-15
09:45==23456==723-69//
10:00==01234==570-92//
10:15==34567==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
30-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09;45==7==723-69//ฟบ
10:00==7==570-92//ฟบ
10:15==7==666-37//ฟล
10:30==7==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:45==78==723-69//บบ
10:00==27==570-92//บบ
10:15==72==666-37
10:30==67==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==1==519-97//
09:00==1==271-61//
09:15==2==704-64//
09:30==1==382-15
09:45==1==723-69//
10:00==2==570-92//
10:15==1==666-37
10:30==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:45==13579==519-97//
09:00==13579==271-61//
09:15==02468==704-64//
09:30==13579==382-15
09:45==23456==723-69//
10:00==01234==570-92//
10:15==34567==666-37//
10:30==34567==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
30-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09;45==7==723-69//ฟบ
10:00==7==570-92//ฟบ
10:15==7==666-37//ฟล
10:30==7==962-19
10;45==2==182-46//ฟบ
11:00==7==027-41//ฟบ
11:15==2==378-24//ฟล
11:30==2==095-29//ฟล
11:45==2==907-19
@@@@พีก@@@@
15:15==7==697-70////ฟฟบล
15:30==7==639-57//ฟล
15:45==7==809-62
16:00==9==223-37
16:15==3==393-30////ฟฟบล
16:30==3==184-93//ฟล
16:45==3=


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:45==78==723-69//บบ
10:00==27==570-92//บบ
10:15==72==666-37
10:30==67==962-19//บบ
10;45==28==182-46//บบ
11:00==27==027-41////////บบบบบบ+แพคบน
11:15==27==378-24//บบ
11:30==27==095-29
11:45==27==907-19//บบ
@@@@พีก@@@@
14:15==75==272-85//บบ
14:30==75==455-98//บบ
14:45==57==613-08
15:00==57==231-08
15:15==37==697-70//บบ
15:30==37==639-57//บบ
15;45==37==809-62
16:00==93==223-37//บบ
16:15==39==393-30////////บบบบบบ+แพคบน
16:30==93==184-93///แพคล่าง
16:45==93==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==1==519-97//
09:00==1==271-61//
09:15==2==704-64//
09:30==1==382-15
09:45==1==723-69//
10:00==2==570-92//
10:15==1==666-37
10:30==1==962-19
10;45==2==182-46//
11:00==1==027-41//
11:15==1==378-24
11:30==1==095-29//
11:45==1==907-19//
12:00==1==813-43//
@@@@พีก@@@@
14:45==1==613-08//
15:00==1==231-08//
15:15==1==697-70//
15:30==1==639-57//
15:45==1==809-62//
16:00==1==223-37//
16:15==1==393-30//
16:30==1==184-93
16:45==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:45==13579==519-97//
09:00==13579==271-61//
09:15==02468==704-64//
09:30==13579==382-15
09:45==23456==723-69//
10:00==01234==570-92//
10:15==34567==666-37//
10:30==34567==962-19
10;45==12345==182-46//
11:00==13579==027-41//
11:15==13579==378-24
11:30==13579==095-29//
11:45==56789==907-19//
12:00==12345==813-43//
@@@@พีก@@@@
14:30==34567==455-98//
14:45==78901==613-08
15:00==13579==231-08//
15:15==13579==697-70//
15:30==13579==639-57//
15:45==13579==809-62//
16:00==13579==223-37//
16:15==13579==393-30//
16:30==13579==184-93
16:45==13579==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
30-12-60

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

09;45==7==723-69//ฟบ
10:00==7==570-92//ฟบ
10:15==7==666-37//ฟล
10:30==7==962-19
10;45==2==182-46//ฟบ
11:00==7==027-41//ฟบ
11:15==2==378-24//ฟล
11:30==2==095-29//ฟล
11:45==2==907-19
@@@@พีก@@@@
15:15==7==697-70////ฟฟบล
15:30==7==639-57//ฟล
15:45==7==809-62
16:00==9==223-37
16:15==3==393-30////ฟฟบล
16:30==3==184-93//ฟล
16:45==3==753-19//ฟล
17:00==3==


+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

09:45==78==723-69//บบ
10:00==27==570-92//บบ
10:15==72==666-37
10:30==67==962-19//บบ
10;45==28==182-46//บบ
11:00==27==027-41////////บบบบบบ+แพคบน
11:15==27==378-24//บบ
11:30==27==095-29
11:45==27==907-19//บบ
@@@@พีก@@@@
14:15==75==272-85//บบ
14:30==75==455-98//บบ
14:45==57==613-08
15:00==57==231-08
15:15==37==697-70//บบ
15:30==37==639-57//บบ
15;45==37==809-62
16:00==93==223-37//บบ
16:15==39==393-30////////บบบบบบ+แพคบน
16:30==93==184-93///แพคล่าง
16:45==93==753-19//บบ
17:00==39==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:45==1==519-97//
09:00==1==271-61//
09:15==2==704-64//
09:30==1==382-15
09:45==1==723-69//
10:00==2==570-92//
10:15==1==666-37
10:30==1==962-19
10;45==2==182-46//
11:00==1==027-41//
11:15==1==378-24
11:30==1==095-29//
11:45==1==907-19//
12:00==1==813-43//
@@@@พีก@@@@
14:45==1==613-08//
15:00==1==231-08//
15:15==1==697-70//
15:30==1==639-57//
15:45==1==809-62//
16:00==1==223-37//
16:15==1==393-30//
16:30==1==184-93
16:45==1==753-19//
17:00==1==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:45==13579==519-97//
09:00==13579==271-61//
09:15==02468==704-64//
09:30==13579==382-15
09:45==23456==723-69//
10:00==01234==570-92//
10:15==34567==666-37//
10:30==34567==962-19
10;45==12345==182-46//
11:00==13579==027-41//
11:15==13579==378-24
11:30==13579==095-29//
11:45==56789==907-19//
12:00==12345==813-43//
@@@@พีก@@@@
14:30==34567==455-98//
14:45==78901==613-08
15:00==13579==231-08//
15:15==13579==697-70//
15:30==13579==639-57//
15:45==13579==809-62//
16:00==13579==223-37//
16:15==13579==393-30//
16:30==13579==184-93
16:45==13579==753-19//
17:00==13579==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Yai2511
Yai2511 เมื่อ  14 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Serheng34
Serheng34 เมื่อ  17 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Sunisa1
Sunisa1 เมื่อ  39 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
somtee301
somtee301 เมื่อ  58 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Maynutsara
Maynutsara เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aon2538
Aon2538 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nutvara21
Nutvara21 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Phupang2523
Phupang2523 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chay2504
Chay2504 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
SUWATAKE
SUWATAKE เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง