07-01-61 ปป ตัวเดียวเสียวเดียว + พิกัดบน + คู่คี้บน + ปักหน่วยบน06-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

10;00==9==905-08//ฟบ
10:15==9==423-72
10:30==7==666-53
10:45==7==058-47//ฟล
11:00==8==358-07//ฟบ
11:15==4==420-74////ฟฟบล
11:30==3==929-72
11;45==2==923-75//ฟบ
12:00==6==578-84
@@@@พีก@@@@
13:45==8==069-19//ฟบ
14:00==8==001-08//ฟล
14:15==8==245-60
14:30==2==413-69
14:46==0==362-76
15:00==2==240-85//ฟบ
@@@@พัก@@@@
18:00==5==155-14//ฟบ
18:15==9==499-73//ฟบ
18;30==9==944-57//ฟบ
18:45==2==673-21//ฟล
19:00==9==632-13
19:15==6==901-06//ฟล
19:30==9==622-38
19:45==6==365-93//ฟบ
20:00==0==007-58//ฟบ
20:15==8==355-49
@@@@พัก@@@@
21:45==6==496-20//ฟบ
22:00==6==960-21//ฟบ
22:15==6==501-49
22:30==0==733-63
22:45==6==125-79
23:00==5==285-99//ฟบ
23:15==1==876-16//ฟล
23;30==0==226-52
23:45==5==505-35////ฟฟบล
24:00==2==842-14//ฟบ
24:15==7==660-17//ฟล
24:30==8==725-28//ฟล
24:45==4==094-91//ฟล
01:00==1==


+++++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07;30==50==715-41//บบ
07:45==50==969-37
08:00==59==790-30//บบ
08:15==95==037-70
08:30==34==553-05//บบ
@@@@พัก@@@@
10:00==19==905-08//บบ
10:15==91==423-72
10:30==67==666-53//บบ
10:45==78==058-47//บบ
11:00==89==358-07//บบ
11:15==45==402-74//บบ
11:30==34==929-72
11:45==23==932-75////////บบบบบบ+แพคบน
12:00==67==578-84//บบ
@@@@พัก@@@@
13:45==89==068-19//บบ
14:00==83==001-08
14:15==80==245-60
14:30==23==413-69//บบ
14:45==01==362-76
15:00==12==240-85//บบ
@@@@พัก@@@@
16:45==40==812-04///แพคล่าง
17:00==12==181-09//บบ
17;15==01==157-98//บบ
17:30==56==839-64
17:45==58==689-38//บบ
18:00==58==155-14//บบ
18:15==90==499-73//บบ
18:30==90==944-57//บบ
18;45==23==673-21//บบ
19:00==89==632-13
19:15==67==901-06
19:30==89==622-89
19:45==67==365-93//บบ
20:00==90==007-58//บบ
20:15==78==355-49
@@@@พีก@@@@
21:45==68==496-20//บบ
22:00==86==960-21//บบ
22:15==68==501-49
22:30==60==733-63
22:45==67==125-79
23:00==45==285-99//บบ
23:15==01==876-16
23:30==90==226-52
23:45==56==505-35//บบ
24:00==23==842-14//บบ
@@@@พัก@@@@
24;45==34==094-91//บบ
01:00==01==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==715-41//
07:45==1==969-37//
08:00==1==790-30
08:15==1==037-70//
08:30==1==553-05//
08:45==1==095-96//
09:00==1==013-33//
09:15==1==441-42//
09:30==1==326-96
@@@@พัก@@@@
10:00==1==905-08//
10:15==1==423-72//
10:30==1==666-53
10:45==2==058-47//
11:00==2==358-07//
11:15==1==420-74
11:30==2==929-72
11:45==1==932-75
12:00==2==578-84//
12:15==2==581-56
12:30==1==337-61//
@@@@พัก@@@@
13:45==2==068-19//
14:00==2==001-08
14:15==2==245-60
14;30==1==413-69//
14:45==2==362-76//
15:00==1==240-85
15:15==1==546-07
15;30==2==620-26//
15:45==2==514-77//
16:00==1==051-47//
16:15==1==144-12
16:30==1==080-26
16:45==2==812-04//
@@@@พัก@@@@คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==34567==715-41//
07:45==56789==969-37//
08:00==89012==790-30//
08:15==90123==037-70
08:30==01234==553-05//
08:45==90123==095-96
09:00==23579==013-33//
09:15==34579==441-42
@@@@พัก@@@@
10:00==56789==905-08//
10:15==56789==423-72
10;30==67890==666-53//
10:45==78901==058-47//
11:00==89012==358-07//
11:15==45678==420-74
11:30==34567==929-72
11:45==67890==923-75
12:00==67890==578-84//
@@@@พัก@@@@
13:45==89012==068-19//
14:00==67890==001-08
14:15==23456==245-60//
14:30==23456==413-69//
14:45==01234==362-76//
15:00==01234==240-85//
15:15==90123==546-07
15:30==12345==620-26
15;45==34567==514-77//
16:00==23456==051-47
16:15==01234==144-12//
16:30==90123==080-26//
16:45==34567==812-04
17:00==89012==181-09//
17:15==78901==157-98//
@@@@พีก@@@@
18:00==23456==155-14//
18:15==67890==499-73//
18;30==67890==944-57
18:45==90123==673-21//
19:00==56789==632-13
19:15==89012==901-06//
19:30==67890==622-38
19:45==56789==365-93//
20:00==78901==007-58//
20:15==12345==355-49//
20:30==67890==621-50
@@@@พัก@@@@
21:45==45678==496-20//
22:00==45678==960-21
22:15==02468==501-49
22:30==12345==733-63//
22:45==45678==125-79//
23:00==34567==285-99//
23:15==90123==876-16
23:30==89012==226-52
23:45==34567==505-35//
24:00==12345==842-14//
24:15==56789==660-17
24:30==56789==725-28//
24:45==56789==094-91
01;00==56789==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
poptapo


06-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

10;00==9==905-08//ฟบ
10:15==9==423-72
10:30==7==666-53
10:45==7==058-47//ฟล
11:00==8==358-07//ฟบ
11:15==4==420-74////ฟฟบล
11:30==3==929-72
11;45==2==923-75//ฟบ
12:00==6==578-84
@@@@พีก@@@@
13:45==8==069-19//ฟบ
14:00==8==001-08//ฟล
14:15==8==245-60
14:30==2==413-69
14:46==0==362-76
15:00==2==240-85//ฟบ
@@@@พัก@@@@
18:00==5==155-14//ฟบ
18:15==9==499-73//ฟบ
18;30==9==944-57//ฟบ
18:45==2==673-21//ฟล
19:00==9==632-13
19:15==6==901-06//ฟล
19:30==9==622-38
19:45==6==365-93//ฟบ
20:00==0==007-58//ฟบ
20:15==8==355-49
@@@@พัก@@@@
21:45==6==496-20//ฟบ
22:00==6==960-21//ฟบ
22:15==6==501-49
22:30==0==733-63
22:45==6==125-79
23:00==5==285-99//ฟบ
23:15==1==876-16//ฟล
23;30==0==226-52
23:45==5==505-35////ฟฟบล
24:00==2==842-14//ฟบ
24:15==7==660-17//ฟล
24:30==8==725-28//ฟล
24:45==4==094-91//ฟล
01:00==1==914-06//ฟบ
01:15==3==


+++++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

07;30==50==715-41//บบ
07:45==50==969-37
08:00==59==790-30//บบ
08:15==95==037-70
08:30==34==553-05//บบ
@@@@พัก@@@@
10:00==19==905-08//บบ
10:15==91==423-72
10:30==67==666-53//บบ
10:45==78==058-47//บบ
11:00==89==358-07//บบ
11:15==45==402-74//บบ
11:30==34==929-72
11:45==23==932-75////////บบบบบบ+แพคบน
12:00==67==578-84//บบ
@@@@พัก@@@@
13:45==89==068-19//บบ
14:00==83==001-08
14:15==80==245-60
14:30==23==413-69//บบ
14:45==01==362-76
15:00==12==240-85//บบ
@@@@พัก@@@@
16:45==40==812-04///แพคล่าง
17:00==12==181-09//บบ
17;15==01==157-98//บบ
17:30==56==839-64
17:45==58==689-38//บบ
18:00==58==155-14//บบ
18:15==90==499-73//บบ
18:30==90==944-57//บบ
18;45==23==673-21//บบ
19:00==89==632-13
19:15==67==901-06
19:30==89==622-89
19:45==67==365-93//บบ
20:00==90==007-58//บบ
20:15==78==355-49
@@@@พีก@@@@
21:45==68==496-20//บบ
22:00==86==960-21//บบ
22:15==68==501-49
22:30==60==733-63
22:45==67==125-79
23:00==45==285-99//บบ
23:15==01==876-16
23:30==90==226-52
23:45==56==505-35//บบ
24:00==23==842-14//บบ
@@@@พัก@@@@
24;45==34==094-91//บบ
01:00==01==914-06//บบ
01:15==23==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

07:30==1==715-41//
07:45==1==969-37//
08:00==1==790-30
08:15==1==037-70//
08:30==1==553-05//
08:45==1==095-96//
09:00==1==013-33//
09:15==1==441-42//
09:30==1==326-96
@@@@พัก@@@@
10:00==1==905-08//
10:15==1==423-72//
10:30==1==666-53
10:45==2==058-47//
11:00==2==358-07//
11:15==1==420-74
11:30==2==929-72
11:45==1==932-75
12:00==2==578-84//
12:15==2==581-56
12:30==1==337-61//
@@@@พัก@@@@
13:45==2==068-19//
14:00==2==001-08
14:15==2==245-60
14;30==1==413-69//
14:45==2==362-76//
15:00==1==240-85
15:15==1==546-07
15;30==2==620-26//
15:45==2==514-77//
16:00==1==051-47//
16:15==1==144-12
16:30==1==080-26
16:45==2==812-04//
@@@@พัก@@@@คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

07:30==34567==715-41//
07:45==56789==969-37//
08:00==89012==790-30//
08:15==90123==037-70
08:30==01234==553-05//
08:45==90123==095-96
09:00==23579==013-33//
09:15==34579==441-42
@@@@พัก@@@@
10:00==56789==905-08//
10:15==56789==423-72
10;30==67890==666-53//
10:45==78901==058-47//
11:00==89012==358-07//
11:15==45678==420-74
11:30==34567==929-72
11:45==67890==923-75
12:00==67890==578-84//
@@@@พัก@@@@
13:45==89012==068-19//
14:00==67890==001-08
14:15==23456==245-60//
14:30==23456==413-69//
14:45==01234==362-76//
15:00==01234==240-85//
15:15==90123==546-07
15:30==12345==620-26
15;45==34567==514-77//
16:00==23456==051-47
16:15==01234==144-12//
16:30==90123==080-26//
16:45==34567==812-04
17:00==89012==181-09//
17:15==78901==157-98//
@@@@พีก@@@@
18:00==23456==155-14//
18:15==67890==499-73//
18;30==67890==944-57
18:45==90123==673-21//
19:00==56789==632-13
19:15==89012==901-06//
19:30==67890==622-38
19:45==56789==365-93//
20:00==78901==007-58//
20:15==12345==355-49//
20:30==67890==621-50
@@@@พัก@@@@
21:45==45678==496-20//
22:00==45678==960-21
22:15==02468==501-49
22:30==12345==733-63//
22:45==45678==125-79//
23:00==34567==285-99//
23:15==90123==876-16
23:30==89012==226-52
23:45==34567==505-35//
24:00==12345==842-14//
24:15==56789==660-17
24:30==56789==725-28//
24:45==56789==094-91
01;00==56789==914-06
01:15==78901==

ปัก หน่วย บน

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77


+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
07-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==073-13//ฟบ
08:15==7==247-58//ฟบ
08:30==5==425-15////ฟฟบล
08:45==9==837-01
09:00==7==882-14
09:15==4==629-23
09:30==5==423-55//ฟล
09:45==2==994-24//ฟล
@@@@พีก@@@@
10:45==3==432-33////ฟฟบล
11:00==9==418-80
11:15==0==976-97
11:30==0==065-12//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13;00==0==180-24//ฟบ
13:15==0==301-39//ฟบ
13:30==7==355-40
13:45==0==610-60////ฟฟบล
14:00==0==544-94
14;15==9==619-16//ฟบ
14:30==6==018-65//ฟล
14:45==8==078-02//ฟบ
15:00==4==635-61
15:15==1==916-27//ฟบ
15:30==7==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==073-13//บบ
08:15==76==247-58//บบ
08:30==56==425-15//บบ
08;45==90==837-01
09:00==78==882-14//บบ
09;15==34==629-23
09;30==56==423-55
09:45==34==994-24//บบ
@@@@พัก@@@
10:45==34==432-33//บบ
11;00==90==418-80
11:15==01==976-97
11:30==01==065-12//บบ
@@@@พัก@@@{@
13:00==02==180-24//บบ
13:15==20==301-39//บบ
13:30==07==355-40
13:45==03==610-60//บบ
14:00==01==544-94
14:15==89==619-16//บบ
14:30==56==018-65//แพคล่าง
14:45==89==078-02//บบ
15:00==34==635-61//บบ
15:15==01==916-27//บบ
15:30==78==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:00==1==073-13//
08:15==1==247-58//
08:30==1==425-15//
08:45==1==837-01//
09:00==1==882-14
09:15==1==629-23//
09:30==1==423-55//
09:45==1==994-24
10:00==2==797-00
10:15==1==303-82//
@@@@พัก@@@@
13:00==2==180-24//
13:15==1==301-39//
13:30==1==355-40//
13:45==1==610-60
14:00==2==544-94//
14:15==1==619-16//
14:30==2==018-65//
14:45==2==078-02//
15:00==2==635-61
15:15==2==916-27//
15:30==2==


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==01234==073-13//
08:15==45678==247-58//
08:30==23456==425-15//
08:45==67890==837-01//
09:00==78901==882-14
09:15==45678==629-23
09:30==67890==423-55
09:45==23456==994-24//
10:00==78901==797-00//
10:15==12345==303-82//
10:30==12345==490-65
10:45==12345==432-33//
11:00==67890==418-80//
@@@@พีก@@@@
13:00==89012==180-24//
13:15==12345==301-39//
13:30==78901==355-40
13:45==45678==610-60
14:00==12345==544-94//
14:15==89012==619-16//
14:30==23456==018-65
14:45==45678==078-02//
15:00==12345==635-61//
15;15==78901==916-27
15:30==45678==

ปักหน่วย บน
++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
07-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==073-13//ฟบ
08:15==7==247-58//ฟบ
08:30==5==425-15////ฟฟบล
08:45==9==837-01
09:00==7==882-14
09:15==4==629-23
09:30==5==423-55//ฟล
09:45==2==994-24//ฟล
@@@@พีก@@@@
10:45==3==432-33////ฟฟบล
11:00==9==418-80
11:15==0==976-97
11:30==0==065-12//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13;00==0==180-24//ฟบ
13:15==0==301-39//ฟบ
13:30==7==355-40
13:45==0==610-60////ฟฟบล
14:00==0==544-94
14;15==9==619-16//ฟบ
14:30==6==018-65//ฟล
14:45==8==078-02//ฟบ
15:00==4==635-61
15:15==1==916-27//ฟบ
15:30==7==817-79////ฟฟบล
15;45==7==320-36
16:00==1==473-87
16:15==0==175-08//ฟล
16:30==5==758-63//ฟบ
16:45==4==503-39
@@@@พัก@@@@
17:30==4==422-22//ฟบ
17:45==9==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==073-13//บบ
08:15==76==247-58//บบ
08:30==56==425-15//บบ
08;45==90==837-01
09:00==78==882-14//บบ
09;15==34==629-23
09;30==56==423-55
09:45==34==994-24//บบ
@@@@พัก@@@
10:45==34==432-33//บบ
11;00==90==418-80
11:15==01==976-97
11:30==01==065-12//บบ
@@@@พัก@@@@
13:00==02==180-24//บบ
13:15==20==301-39//บบ
13:30==07==355-40
13:45==03==610-60//บบ
14:00==01==544-94
14:15==89==619-16//บบ
14:30==56==018-65//แพคล่าง
14:45==89==078-02//บบ
15:00==34==635-61//บบ
15:15==01==916-27//บบ
15:30==78==817-79///บบบ
15:45==78==320-36
16:00==12==473-87
16:15==01==175-08//บบ
16;30==45==758-63//บบ
16:45==34==503-39//บบ
@@@@พีก@@@@
17:30==45==422-22//บบ
17:45==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:00==1==073-13//
08:15==1==247-58//
08:30==1==425-15//
08:45==1==837-01//
09:00==1==882-14
09:15==1==629-23//
09:30==1==423-55//
09:45==1==994-24
10:00==2==797-00
10:15==1==303-82//
@@@@พัก@@@@
13:00==2==180-24//
13:15==1==301-39//
13:30==1==355-40//
13:45==1==610-60
14:00==2==544-94//
14:15==1==619-16//
14:30==2==018-65//
14:45==2==078-02//
15:00==2==635-61
15:15==2==916-27//
15:30==2==817-79
15:45==2==320-36//
16:00==1==473-87//
@@@@พัก@@@@


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==01234==073-13//
08:15==45678==247-58//
08:30==23456==425-15//
08:45==67890==837-01//
09:00==78901==882-14
09:15==45678==629-23
09:30==67890==423-55
09:45==23456==994-24//
10:00==78901==797-00//
10:15==12345==303-82//
10:30==12345==490-65
10:45==12345==432-33//
11:00==67890==418-80//
@@@@พีก@@@@
13:00==89012==180-24//
13:15==12345==301-39//
13:30==78901==355-40
13:45==45678==610-60
14:00==12345==544-94//
14:15==89012==619-16//
14:30==23456==018-65
14:45==45678==078-02//
15:00==12345==635-61//
15;15==78901==916-27
15:30==45678==817-79//
@@@@พีก@@@@
14:00==สบ==23456 ==544-94//
14:15==สบ==89012==619-16//
14:30==สบ==56789==018-65
14:45==สบ==56789==078-02//
15:00==สบ==12345==635-61//
15:15==สบ==78901==916-27//
15:30==สบ==56789==817-70//
15:45==สบ==56789==320-36
16:00==สบ==67890==473-87//
16:15==สบ==12345==758-63//
16:30==สบ==90123==503-39//
16:45==สบ==45678==407-55
17:00==สบ==45678==073-23//
17;15==สบ==12345==422-22//
17:30==สบ==67890==

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
07-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==073-13//ฟบ
08:15==7==247-58//ฟบ
08:30==5==425-15////ฟฟบล
08:45==9==837-01
09:00==7==882-14
09:15==4==629-23
09:30==5==423-55//ฟล
09:45==2==994-24//ฟล
@@@@พีก@@@@
10:45==3==432-33////ฟฟบล
11:00==9==418-80
11:15==0==976-97
11:30==0==065-12//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13;00==0==180-24//ฟบ
13:15==0==301-39//ฟบ
13:30==7==355-40
13:45==0==610-60////ฟฟบล
14:00==0==544-94
14;15==9==619-16//ฟบ
14:30==6==018-65//ฟล
14:45==8==078-02//ฟบ
15:00==4==635-61
15:15==1==916-27//ฟบ
15:30==7==817-79////ฟฟบล
15;45==7==320-36
16:00==1==473-87
16:15==0==175-08//ฟล
16:30==5==758-63//ฟบ
16:45==4==503-39
@@@@พัก@@@@
17:30==4==422-22//ฟบ
17:45==9==438-95//ฟล
18:00==0==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==073-13//บบ
08:15==76==247-58//บบ
08:30==56==425-15//บบ
08;45==90==837-01
09:00==78==882-14//บบ
09;15==34==629-23
09;30==56==423-55
09:45==34==994-24//บบ
@@@@พัก@@@
10:45==34==432-33//บบ
11;00==90==418-80
11:15==01==976-97
11:30==01==065-12//บบ
@@@@พัก@@@@
13:00==02==180-24//บบ
13:15==20==301-39//บบ
13:30==07==355-40
13:45==03==610-60//บบ
14:00==01==544-94
14:15==89==619-16//บบ
14:30==56==018-65//แพคล่าง
14:45==89==078-02//บบ
15:00==34==635-61//บบ
15:15==01==916-27//บบ
15:30==78==817-79///บบบ
15:45==78==320-36
16:00==12==473-87
16:15==01==175-08//บบ
16;30==45==758-63//บบ
16:45==34==503-39//บบ
@@@@พีก@@@@
17:30==45==422-22//บบ
17:45==90==438-95
18:00==90==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:00==1==073-13//
08:15==1==247-58//
08:30==1==425-15//
08:45==1==837-01//
09:00==1==882-14
09:15==1==629-23//
09:30==1==423-55//
09:45==1==994-24
10:00==2==797-00
10:15==1==303-82//
@@@@พัก@@@@
13:00==2==180-24//
13:15==1==301-39//
13:30==1==355-40//
13:45==1==610-60
14:00==2==544-94//
14:15==1==619-16//
14:30==2==018-65//
14:45==2==078-02//
15:00==2==635-61
15:15==2==916-27//
15:30==2==817-79
15:45==2==320-36//
16:00==1==473-87//
@@@@พัก@@@@


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==01234==073-13//
08:15==45678==247-58//
08:30==23456==425-15//
08:45==67890==837-01//
09:00==78901==882-14
09:15==45678==629-23
09:30==67890==423-55
09:45==23456==994-24//
10:00==78901==797-00//
10:15==12345==303-82//
10:30==12345==490-65
10:45==12345==432-33//
11:00==67890==418-80//
@@@@พีก@@@@
13:00==89012==180-24//
13:15==12345==301-39//
13:30==78901==355-40
13:45==45678==610-60
14:00==12345==544-94//
14:15==89012==619-16//
14:30==23456==018-65
14:45==45678==078-02//
15:00==12345==635-61//
15;15==78901==916-27
15:30==45678==817-79//
@@@@พีก@@@@
14:00==สบ==23456 ==544-94//
14:15==สบ==89012==619-16//
14:30==สบ==56789==018-65
14:45==สบ==56789==078-02//
15:00==สบ==12345==635-61//
15:15==สบ==78901==916-27//
15:30==สบ==56789==817-70//
15:45==สบ==56789==320-36
16:00==สบ==67890==473-87//
16:15==สบ==12345==175-08
16:30==สบ==12345==758-63//
16:45==สบ==90123==503-39//
17:00==สบ==45678==407-55
17:15==สบ==45678==073-23//
17;30==สบ==12345==422-22//
17:45==สบ==67890==438-95
18:00==สบ==78901==

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
07-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==073-13//ฟบ
08:15==7==247-58//ฟบ
08:30==5==425-15////ฟฟบล
08:45==9==837-01
09:00==7==882-14
09:15==4==629-23
09:30==5==423-55//ฟล
09:45==2==994-24//ฟล
@@@@พีก@@@@
10:45==3==432-33////ฟฟบล
11:00==9==418-80
11:15==0==976-97
11:30==0==065-12//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13;00==0==180-24//ฟบ
13:15==0==301-39//ฟบ
13:30==7==355-40
13:45==0==610-60////ฟฟบล
14:00==0==544-94
14;15==9==619-16//ฟบ
14:30==6==018-65//ฟล
14:45==8==078-02//ฟบ
15:00==4==635-61
15:15==1==916-27//ฟบ
15:30==7==817-79////ฟฟบล
15;45==7==320-36
16:00==1==473-87
16:15==0==175-08//ฟล
16:30==5==758-63//ฟบ
16:45==4==503-39
@@@@พัก@@@@
17:30==4==422-22//ฟบ
17:45==9==438-95//ฟล
18:00==0==345-20//ฟล
18:15==2==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==073-13//บบ
08:15==76==247-58//บบ
08:30==56==425-15//บบ
08;45==90==837-01
09:00==78==882-14//บบ
09;15==34==629-23
09;30==56==423-55
09:45==34==994-24//บบ
@@@@พัก@@@
10:45==34==432-33//บบ
11;00==90==418-80
11:15==01==976-97
11:30==01==065-12//บบ
@@@@พัก@@@@
13:00==02==180-24//บบ
13:15==20==301-39//บบ
13:30==07==355-40
13:45==03==610-60//บบ
14:00==01==544-94
14:15==89==619-16//บบ
14:30==56==018-65//แพคล่าง
14:45==89==078-02//บบ
15:00==34==635-61//บบ
15:15==01==916-27//บบ
15:30==78==817-79///บบบ
15:45==78==320-36
16:00==12==473-87
16:15==01==175-08//บบ
16;30==45==758-63//บบ
16:45==34==503-39//บบ
@@@@พีก@@@@
17:30==45==422-22//บบ
17:45==90==438-95
18:00==90==345-20
18:00==12==

บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:00==1==073-13//
08:15==1==247-58//
08:30==1==425-15//
08:45==1==837-01//
09:00==1==882-14
09:15==1==629-23//
09:30==1==423-55//
09:45==1==994-24
10:00==2==797-00
10:15==1==303-82//
@@@@พัก@@@@
13:00==2==180-24//
13:15==1==301-39//
13:30==1==355-40//
13:45==1==610-60
14:00==2==544-94//
14:15==1==619-16//
14:30==2==018-65//
14:45==2==078-02//
15:00==2==635-61
15:15==2==916-27//
15:30==2==817-79
15:45==2==320-36//
16:00==1==473-87//
@@@@พัก@@@@


คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==01234==073-13//
08:15==45678==247-58//
08:30==23456==425-15//
08:45==67890==837-01//
09:00==78901==882-14
09:15==45678==629-23
09:30==67890==423-55
09:45==23456==994-24//
10:00==78901==797-00//
10:15==12345==303-82//
10:30==12345==490-65
10:45==12345==432-33//
11:00==67890==418-80//
@@@@พีก@@@@
13:00==89012==180-24//
13:15==12345==301-39//
13:30==78901==355-40
13:45==45678==610-60
14:00==12345==544-94//
14:15==89012==619-16//
14:30==23456==018-65
14:45==45678==078-02//
15:00==12345==635-61//
15;15==78901==916-27
15:30==45678==817-79//
@@@@พีก@@@@
14:00==สบ==23456 ==544-94//
14:15==สบ==89012==619-16//
14:30==สบ==56789==018-65
14:45==สบ==56789==078-02//
15:00==สบ==12345==635-61//
15:15==สบ==78901==916-27//
15:30==สบ==56789==817-70//
15:45==สบ==56789==320-36
16:00==สบ==67890==473-87//
16:15==สบ==12345==175-08
16:30==สบ==12345==758-63//
16:45==สบ==90123==503-39//
17:00==สบ==45678==407-55
17:15==สบ==45678==073-23//
17;30==สบ==12345==422-22//
17:45==สบ==67890==438-95
18:00==สบ==78901==345-20
18:15==นบ==23456==

++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++
poptapo
07-01-61

เสียว เสียว วิ่งบน รุดล่าง

08:00==7==073-13//ฟบ
08:15==7==247-58//ฟบ
08:30==5==425-15////ฟฟบล
08:45==9==837-01
09:00==7==882-14
09:15==4==629-23
09:30==5==423-55//ฟล
09:45==2==994-24//ฟล
@@@@พีก@@@@
10:45==3==432-33////ฟฟบล
11:00==9==418-80
11:15==0==976-97
11:30==0==065-12//ฟบ
@@@@พัก@@@@
13;00==0==180-24//ฟบ
13:15==0==301-39//ฟบ
13:30==7==355-40
13:45==0==610-60////ฟฟบล
14:00==0==544-94
14;15==9==619-16//ฟบ
14:30==6==018-65//ฟล
14:45==8==078-02//ฟบ
15:00==4==635-61
15:15==1==916-27//ฟบ
15:30==7==817-79////ฟฟบล
15;45==7==320-36
16:00==1==473-87
16:15==0==175-08//ฟล
16:30==5==758-63//ฟบ
16:45==4==503-39
@@@@พัก@@@@
17:30==4==422-22//ฟบ
17:45==9==438-95//ฟล
18:00==0==345-20//ฟล
18:15==2==221-55//ฟบ
18:30==0==150-46//ฟบ
18:45==0==931-78
@@@@พีก@@@@
21:00==5==539-68//ฟบ
21:15==4==405-64////ฟฟบล
21:30==0==691-22
21:45==3==

+++++++++++++
บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

08:00==67==073-13//บบ
08:15==76==247-58//บบ
08:30==56==425-15//บบ
08;45==90==837-01
09:00==78==882-14//บบ
09;15==34==629-23
09;30==56==423-55
09:45==34==994-24//บบ
@@@@พัก@@@
10:45==34==432-33//บบ
11;00==90==418-80
11:15==01==976-97
11:30==01==065-12//บบ
@@@@พัก@@@@
13:00==02==180-24//บบ
13:15==20==301-39//บบ
13:30==07==355-40
13:45==03==610-60//บบ
14:00==01==544-94
14:15==89==619-16//บบ
14:30==56==018-65//แพคล่าง
14:45==89==078-02//บบ
15:00==34==635-61//บบ
15:15==01==916-27//บบ
15:30==78==817-79///บบบ
15:45==78==320-36
16:00==12==473-87
16:15==01==175-08//บบ
16;30==45==758-63//บบ
16:45==34==503-39//บบ
@@@@พีก@@@@
17:30==45==422-22//บบ
17:45==90==438-95
18:00==90==345-20
18:00==12==221-55////////บบบบบบ+แพคยน
18:15==90==150-46//บบ
18:30==90==931-78//บบ
@@@@พีก@@@@
21:00==56==539-68//บบ
21:15==34==405-64//บบ
21:30==01==691-22//บบ
21:45==34==


บน บน วิ่ง รุด บน บน +วินล่าง
(+++มาล่าง ไม่นับ+++)

++++++++++++++

คู่ คี่ บน + ปักหน่วยบน

คี่ ===1===13579

คู่ ===2===02468

08:00==1==073-13//
08:15==1==247-58//
08:30==1==425-15//
08:45==1==837-01//
09:00==1==882-14
09:15==1==629-23//
09:30==1==423-55//
09:45==1==994-24
10:00==2==797-00
10:15==1==303-82//
@@@@พัก@@@@
13:00==2==180-24//
13:15==1==301-39//
13:30==1==355-40//
13:45==1==610-60
14:00==2==544-94//
14:15==1==619-16//
14:30==2==018-65//
14:45==2==078-02//
15:00==2==635-61
15:15==2==916-27//
15:30==2==817-79
15:45==2==320-36//
16:00==1==473-87//
@@@@พัก@@@@
20:45==1==297-27//
21:00==1==539-68//
21:15==1==405-64//
21:30==2==691-22
21:45==1==

คู่ / คี่ บน + ปีกหน่วยบน

===1=== คี่ == 13579

===2=== คุ่ == 02468

++++++++++++++++++

ปักหน่วน บน

08:00==01234==073-13//
08:15==45678==247-58//
08:30==23456==425-15//
08:45==67890==837-01//
09:00==78901==882-14
09:15==45678==629-23
09:30==67890==423-55
09:45==23456==994-24//
10:00==78901==797-00//
10:15==12345==303-82//
10:30==12345==490-65
10:45==12345==432-33//
11:00==67890==418-80//
@@@@พีก@@@@
13:00==89012==180-24//
13:15==12345==301-39//
13:30==78901==355-40
13:45==45678==610-60
14:00==12345==544-94//
14:15==89012==619-16//
14:30==23456==018-65
14:45==45678==078-02//
15:00==12345==635-61//
15;15==78901==916-27
15:30==45678==817-79//
ปีกหน่วยบน
@@@@พีก@@@@
14:00==สบ==23456 ==544-94//
14:15==สบ==89012==619-16//
14:30==สบ==56789==018-65
14:45==สบ==56789==078-02//
15:00==สบ==12345==635-61//
15:15==สบ==78901==916-27//
15:30==สบ==56789==817-70//
15:45==สบ==56789==320-36
16:00==สบ==67890==473-87//
16:15==สบ==12345==175-08
16:30==สบ==12345==758-63//
16:45==สบ==90123==503-39//
17:00==สบ==45678==407-55
17:15==สบ==45678==073-23//
17;30==สบ==12345==422-22//
17:45==สบ==67890==438-95
18:00==สบ==78901==345-20
18:15==นบ==23456==221-55
18:30==สบ==67890==150-46
18:45==นบ==90123==931-78//
@@@@พัก@@@@
20;45==นบ==34567==297-27//
21:00==นบ==56789==539-68//
21:15==นบ==01234==405-64
21:30==นบ==12345==691-22//
22:45==นบ==34567==


++++++++++++++++++
รหัสแนะนำ poptapo

id line skwat77

+++ลงกลุ่มเป้นหลักคับ +++

+++ ลงเร็วเฉพาะกลุ่มไลน์+++

สนใจเข้ากลุ่มทักไลน์คับ

+++ลง จริง ไม่มีปรับย้อนสุตร
ไม่มีแก้ไขที่ลง

เข้ากลุ่มเอเอฟมียอดเข้าฟรี และราย 5 วัน, 7 วัน ,15 วัน, 1 เดือน ทักไลน์คับ

ไม่รับเอเอฟผี และถ้าตรวจเจอดีดออกได้ทันที


สนใจเข้ากลุ่ม ทักไลน์

id line skwat77


+++ โชค++

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

lekfiesta
lekfiesta เมื่อ  1 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Yai2511
Yai2511 เมื่อ  15 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Serheng34
Serheng34 เมื่อ  18 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Sunisa1
Sunisa1 เมื่อ  41 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
somtee301
somtee301 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Maynutsara
Maynutsara เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Aon2538
Aon2538 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nutvara21
Nutvara21 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Phupang2523
Phupang2523 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chay2504
Chay2504 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง