มาหารายได้เสริมวันละ1000/10000ด้วยกันค่ะ

☢♻วีไอพีนางฟ้าพาราย♻☢
↪⤵⤵รอบดึกถอนเช้า⤵↪⤵

"""ปักหน่วยล่างรวยจ๊อบ2""

938-08
22.15=90123=001-43✔✔40/400
22.30=45678=627-96✔✔40/400
22.45=56789=216-64-
23.00=01234=479-00✔✔40/400
23.15=90123=589-41✔✔40/400
23.30=01234=392-43✔✔แตก43 90/400
23.45=56789=934-49✔✔40/400
24.00=34567=935-36✔✔แตก36 90/400
♥♥♥♥♥จ๊อบใหม่♥♥♥♥
24.15=23456=426-83✔✔40/400
24.30=67890=593-20✔✔40/400
24.45=45678=?ปักตัวที่6=9
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
เสียวรอบดึก➡วิ่งบนรูดล่าง

001-43
22.30==2==627-96✔ฟบ
22.45==4==216-64✔ฟล
23.00==2==479-00-
23.15==9==589-41✔✔ฟบแตก89
23.30==9==392-43✔ฟบ
23.45==1==934-49-
24.00==5==935-36✔ฟบ
24.15==9==426-83✔ฟร8ล
24.30==8==593-20✔ฟร9บ
24.45==3==?รองเสียว=2
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
☑เปลี่ยนเอเอฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปักวางเสียวเจาะ
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
tubtim2527
☢♻วีไอพีนางฟ้าพาราย♻☢
↪⤵⤵รอบดึกถอนเช้า⤵↪⤵

"""ปักหน่วยล่างรวยจ๊อบ2""

938-08
22.15=90123=001-43✔✔40/400
22.30=45678=627-96✔✔40/400
22.45=56789=216-64-
23.00=01234=479-00✔✔40/400
23.15=90123=589-41✔✔40/400
23.30=01234=392-43✔✔แตก43 90/400
23.45=56789=934-49✔✔40/400
24.00=34567=935-36✔✔แตก36 90/400
♥♥♥♥♥จ๊อบใหม่♥♥♥♥
24.15=23456=426-83✔✔40/400
24.30=67890=593-20✔✔40/400
24.45=45678=370-55✔✔40/400
01.00=012345=?ปักตัวที่6=5
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
เสียวรอบดึก➡วิ่งบนรูดล่าง

001-43
22.30==2==627-96✔ฟบ
22.45==4==216-64✔ฟล
23.00==2==479-00-
23.15==9==589-41✔✔ฟบแตก89
23.30==9==392-43✔ฟบ
23.45==1==934-49-
24.00==5==935-36✔ฟบ
24.15==9==426-83✔ฟร8ล
24.30==8==593-20✔ฟร9บ
24.45==3==370-55✔ฟบ
01.00==8==?รองเสียว=7
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
☑เปลี่ยนเอเอฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปักวางเสียวเจาะ
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง
tubtim2527
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย tubtim2527  
ปักสิบล่าง

00.15=89012=426-83✔✔40/400
00.30=89012=593-20✔✔40/400
00.45=23456=370-55✔✔40/40
01.00=78901=?ปักตัวที่6=2
tubtim2527
☢♻วีไอพีนางฟ้าพาราย♻☢
↪⤵⤵รอบดึกถอนเช้า⤵↪⤵

"""ปักหน่วยล่างรวยจ๊อบ2""

938-08
22.15=90123=001-43✔✔40/400
22.30=45678=627-96✔✔40/400
22.45=56789=216-64-
23.00=01234=479-00✔✔40/400
23.15=90123=589-41✔✔40/400
23.30=01234=392-43✔✔แตก43 90/400
23.45=56789=934-49✔✔40/400
24.00=34567=935-36✔✔แตก36 90/400
♥♥♥♥♥จ๊อบใหม่♥♥♥♥
24.15=23456=426-83✔✔40/400
24.30=67890=593-20✔✔40/400
24.45=45678=370-55✔✔40/400
01.00=012345=308-31✔✔แตก31 90/400
01.15=43567=?ปักตัวที่6=8
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
เสียวรอบดึก➡วิ่งบนรูดล่าง

001-43
22.30==2==627-96✔ฟบ
22.45==4==216-64✔ฟล
23.00==2==479-00-
23.15==9==589-41✔✔ฟบแตก89
23.30==9==392-43✔ฟบ
23.45==1==934-49-
24.00==5==935-36✔ฟบ
24.15==9==426-83✔ฟร8ล
24.30==8==593-20✔ฟร9บ
24.45==3==370-55✔ฟบ
01.00==8==308-31✔ฟบ
01.15==9==?รองเสียว=8
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
☑เปลี่ยนเอเอฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปักวางเสียวเจาะ
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง
tubtim2527
☢♻วีไอพีนางฟ้าพาราย♻☢
↪⤵⤵รอบดึกถอนเช้า⤵↪⤵

"""ปักหน่วยล่างรวยจ๊อบ2""

938-08
22.15=90123=001-43✔✔40/400
22.30=45678=627-96✔✔40/400
22.45=56789=216-64-
23.00=01234=479-00✔✔40/400
23.15=90123=589-41✔✔40/400
23.30=01234=392-43✔✔แตก43 90/400
23.45=56789=934-49✔✔40/400
24.00=34567=935-36✔✔แตก36 90/400
♥♥♥♥♥จ๊อบใหม่♥♥♥♥
24.15=23456=426-83✔✔40/400
24.30=67890=593-20✔✔40/400
24.45=45678=370-55✔✔40/400
01.00=012345=308-31✔✔แตก31 90/400
01.15=43567=773-27✔✔40/400
01.30=65478=?ปักตัวที่6=9
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
เสียวรอบดึก➡วิ่งบนรูดล่าง

001-43
22.30==2==627-96✔ฟบ
22.45==4==216-64✔ฟล
23.00==2==479-00-
23.15==9==589-41✔✔ฟบแตก89
23.30==9==392-43✔ฟบ
23.45==1==934-49-
24.00==5==935-36✔ฟบ
24.15==9==426-83✔ฟร8ล
24.30==8==593-20✔ฟร9บ
24.45==3==370-55✔ฟบ
01.00==8==308-31✔ฟบ
01.15==9==773-27-
01.30==0==?
รองเสียว=1
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
☑เปลี่ยนเอเอฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปักวางเสียวเจาะ
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง
tubtim2527
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย tubtim2527  
ปักสิบล่าง

00.15=89012=426-83✔✔40/400
00.30=89012=593-20✔✔40/400
00.45=23456=370-55✔✔40/40
01.00=78901=308-31-
01.15=89012=773-27✔✔40/400
01.30=21304=?ปักตัวที่6=5
tubtim2527
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย tubtim2527  
รวยควบ2ปักพร้อมเสียวค่ะ
Aern1234
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Aern1234  
สุดยอด
tubtim2527
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย tubtim2527  
ขอบคุณค่ะ
tubtim2527
.☢♻วีไอพีนางฟ้าพาราย♻☢
↪⤵⤵รอบดึกถอนเช้า⤵↪⤵

"""ปักหน่วยล่างรวยจ๊อบ2""

938-08
22.15=90123=001-43✔✔40/400
22.30=45678=627-96✔✔40/400
22.45=56789=216-64-
23.00=01234=479-00✔✔40/400
23.15=90123=589-41✔✔40/400
23.30=01234=392-43✔✔แตก43 90/400
23.45=56789=934-49✔✔40/400
24.00=34567=935-36✔✔แตก36 90/400
♥♥♥♥♥จ๊อบใหม่♥♥♥♥
24.15=23456=426-83✔✔40/400
24.30=67890=593-20✔✔40/400
24.45=45678=370-55✔✔40/400
01.00=012345=308-31✔✔แตก31 90/400
01.15=43567=773-27✔✔40/400
01.30=65478=736-44✔✔40/400
01.45=10234=?ปักตัวที่6=5
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
เสียวรอบดึก➡วิ่งบนรูดล่าง

001-43
22.30==2==627-96✔ฟบ
22.45==4==216-64✔ฟล
23.00==2==479-00-
23.15==9==589-41✔✔ฟบแตก89
23.30==9==392-43✔ฟบ
23.45==1==934-49-
24.00==5==935-36✔ฟบ
24.15==9==426-83✔ฟร8ล
24.30==8==593-20✔ฟร9บ
24.45==3==370-55✔ฟบ
01.00==8==308-31✔ฟบ
01.15==9==773-27-
01.30==0==736-44-
-----ปรับ---
01.45==0==?
รองเสียว=1
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
☑เปลี่ยนเอเอฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปักวางเสียวเจาะ
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง
tubtim2527
ปักสิบล่าง

00.15=89012=426-83✔✔40/400
00.30=89012=593-20✔✔40/400
00.45=23456=370-55✔✔40/40
01.00=78901=308-31-
01.15=89012=773-27✔✔40/400
01.30=21304=736-44✔✔40/400
01.45=09123=?ปักตัวที่6=4
tubtim2527
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย tubtim2527  
รอบต่อไปวางที่วีไอพีนะค่ะราตรีสวัสดิ์คะ
Aern1234
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย Aern1234  
ตอบไลน์ด้วยนะคะ
tubtim2527
.☢♻วีไอพีนางฟ้าพาราย♻☢
↪⤵⤵รอบดึกถอนเช้า⤵↪⤵

"""ปักหน่วยล่างรวยจ๊อบ2""

938-08
22.15=90123=001-43✔✔40/400
22.30=45678=627-96✔✔40/400
22.45=56789=216-64-
23.00=01234=479-00✔✔40/400
23.15=90123=589-41✔✔40/400
23.30=01234=392-43✔✔แตก43 90/400
23.45=56789=934-49✔✔40/400
24.00=34567=935-36✔✔แตก36 90/400
♥♥♥♥♥จ๊อบใหม่♥♥♥♥
24.15=23456=426-83✔✔40/400
24.30=67890=593-20✔✔40/400
24.45=45678=370-55✔✔40/400
01.00=012345=308-31✔✔แตก31 90/400
01.15=43567=773-27✔✔40/400
01.30=65478=736-44✔✔40/400
01.45=10234=710-21✔✔แตก21 40/400
02.00=98012=?ปักตัวที่6=3
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
เสียวรอบดึก➡วิ่งบนรูดล่าง

001-43
22.30==2==627-96✔ฟบ
22.45==4==216-64✔ฟล
23.00==2==479-00-
23.15==9==589-41✔✔ฟบแตก89
23.30==9==392-43✔ฟบ
23.45==1==934-49-
24.00==5==935-36✔ฟบ
24.15==9==426-83✔ฟร8ล
24.30==8==593-20✔ฟร9บ
24.45==3==370-55✔ฟบ
01.00==8==308-31✔ฟบ
01.15==9==773-27-
01.30==0==736-44-
-----ปรับ---
01.45==0==710-21✔✔✔ฟฟบบล
02.00==9==?
รองเสียว=8
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
☑เปลี่ยนเอเอฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปักวางเสียวเจาะ
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง
tubtim2527
ปักสิบล่าง

00.15=89012=426-83✔✔40/400
00.30=89012=593-20✔✔40/400
00.45=23456=370-55✔✔40/40
01.00=78901=308-31-
01.15=89012=773-27✔✔40/400
01.30=21304=736-44✔✔40/400
01.45=09123=710-21✔✔แตก21 40/400
02.00=54321=?ปักตัวที่6=6
tubtim2527
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย tubtim2527  
แอสพักนะค่ะ
tubtim2527
♻☆วีไอพีนางฟ้าพารวย♻☆
↪⤵↪⤵↪⤵↪↪

""""ทางสายปัก""""
"""""""""""
☑ปัก5ตัวกำไรต่อรอบ40/400
☑ปัก6ตัวกำไรต่อรอบ30/300

♻♻ปักสิบบน♻♻

120-73
10.00=78901=476-01✔✔40/400
10.15=01234=444-90✔✔40/400
10.30=901234=เทส

ปักตัวที่6=
☢☢☢☢☢☢☢☢
เสียวนางฟ้า""วิ่งบนรูดล่าง""
""""""""""""
800-24
8.30==8==628-48✔✔ฟล
8.45==6==446-92✔✔ฟบ
9.00==4==499-39✔ฟบ
9.15==4==074-68✔ฟบ
9.30==0==106-80✔✔ฟฟบบล
9.45==1==102-73✔✔ฟฟบบ ถอนนรอบที่1
10.00==1==476-01✔ฟล
10.15==4==444-90✔✔ฟฟฟบบ
10.30==4==?
รองเสียว=5
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtiong5419
☑ไอดีtimtim2527
☑เปลี่ยนเอเอฟฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปัก/เสียว/เจาะ
☑เริ่มวาง8.45ถึงตี2วางทั้งวันกลุ่มไม่เงียบไม่ทิ้งกลุ่ม
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง

"""ด่วนเปลี่ยนเอเอฟกับเราฟรี2ปิงหุ้น"'''

tubtim2527
มื้อนี้เสียวฟันขาดค่ะรวยๆถอนๆ
tubtim2527
♻☆วีไอพีนางฟ้าพารวย♻☆
↪⤵↪⤵↪⤵

""""ทางสายปัก""""
"""""""""""
☑ปัก5ตัวกำไรต่อรอบ40/400
☑ปัก6ตัวกำไรต่อรอบ30/300

♻♻ปักสิบบน♻♻

120-73
10.00=78901=476-01✔✔40/400
10.15=01234=444-90✔✔40/400
10.30=901234=948-04✔30/300
10.45=01234=?

ปักตัวที่6=5
☢☢☢☢☢☢☢☢
เสียวนางฟ้า""วิ่งบนรูดล่าง""
""""""""""""
800-24
8.30==8==628-48✔✔ฟล
8.45==6==446-92✔✔ฟบ
9.00==4==499-39✔ฟบ
9.15==4==074-68✔ฟบ
9.30==0==106-80✔✔ฟฟบบล
9.45==1==102-73✔✔ฟฟบบ ถอนนรอบที่1
10.00==1==476-01✔ฟล
10.15==4==444-90✔✔ฟฟฟบบ
10.30==4==948-05✔✔ฟฟบลเด้งงกะจาย
10.45==9==?
รองเสียว=0
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtiong5419
☑ไอดีtimtim2527
☑เปลี่ยนเอเอฟฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปัก/เสียว/เจาะ
☑เริ่มวาง8.45ถึงตี2วางทั้งวันกลุ่มไม่เงียบไม่ทิ้งกลุ่ม
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง

"""ด่วนเปลี่ยนเอเอฟกับเราฟรี2ปิงหุ้น"'''

tubtim2527
♻☆วีไอพีนางฟ้าพารวย♻☆

☢☢☢☢☢☢☢☢
เสียวนางฟ้า""วิ่งบนรูดล่าง""
""""""""""""
800-24
8.30==8==628-48✔✔ฟล
8.45==6==446-92✔✔ฟบ
9.00==4==499-39✔ฟบ
9.15==4==074-68✔ฟบ
9.30==0==106-80✔✔ฟฟบบล
9.45==1==102-73✔✔ฟฟบบ ถอนนรอบที่1
10.00==1==476-01✔ฟล
10.15==4==444-90✔✔ฟฟฟบบ
10.30==4==948-05✔✔ฟฟบลเด้งงกะจาย
10.45==9==990-51✔✔✔แตก990
11.00==9==756-48-
11.15==7==138-62✔ฟร8บ
11.30==1==046-32✔ฟร2ล
11.45==0==644-22-
12.00==6==645-19✔ฟบ
-----พัก-----
12.45==5==520-48✔ฟบ
13.00==2==126-27✔✔ฟฟบล
13.15==9==980-41✔✔ฟแตก890
13.30==8==?รองเสียว=9
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtiong5419
☑ไอดีtimtim2527
☑เปลี่ยนเอเอฟฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปัก/เสียว/เจาะ
☑เริ่มวาง8.45ถึงตี2วางทั้งวันกลุ่มไม่เงียบไม่ทิ้งกลุ่ม
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง

"""ด่วนเปลี่ยนเอเอฟกับเราฟรี2ปิงหุ้น"'''

tubtim2527
♻♥วีไอพีนางฟ้าพารวย♻♥
☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢

===ทางสายปัก===

☑ปัก5ตัวกำไรต่อรอบ40/400
☑ปัก6ตัวกำไรต่อรอบ30/300

☑ปักสิบบน☑

138-68
11.30=23456=046-32✔✔40/400
11.45=23456=644-22✔✔40/400
12.00=89012=645-19-
12.15=90123=500-04✔✔40/400
12.30=45678=723-20-
12.45=01234=520-48✔✔40/400
13.00=89012=126-27✔✔40/400
13.15=789012=980-41✔✔แตก980
13.30=12345=?
ปักตัวที่6=6
♥♥♥♥♥♻♻♻♻♥♥♥♥♥♥

☑ปักหน่วยล่าง☑

500-04
12.30=01234=723-20✔✔40/409
12.45=56789=520-48✔✔40/400
13.00=23456=126-27✔7 30/300
13.15=89012=980-41✔✔40/400
13.30=908012=?ปักตัวที่6=3
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
tubtim2527
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย tubtim2527  
แก้ไขปักล่างนะค่ะ89012
tubtim2527
♻☆วีไอพีนางฟ้าพารวย♻☆

☢☢☢☢☢☢☢☢
เสียวนางฟ้า""วิ่งบนรูดล่าง""
""""""""""""
800-24
8.30==8==628-48✔✔ฟล
8.45==6==446-92✔✔ฟบ
9.00==4==499-39✔ฟบ
9.15==4==074-68✔ฟบ
9.30==0==106-80✔✔ฟฟบบล
9.45==1==102-73✔✔ฟฟบบ ถอนนรอบที่1
10.00==1==476-01✔ฟล
10.15==4==444-90✔✔ฟฟฟบบ
10.30==4==948-05✔✔ฟฟบลเด้งงกะจาย
10.45==9==990-51✔✔✔แตก990
11.00==9==756-48-
11.15==7==138-62✔ฟร8บ
11.30==1==046-32✔ฟร2ล
11.45==0==644-22-
12.00==6==645-19✔ฟบ
-----พัก-----
12.45==5==520-48✔ฟบ
13.00==2==126-27✔✔ฟฟบล
13.15==9==980-41✔✔ฟแตก890
13.30==8==054-96✔ฟร9ล
13.45==9==?รองเสียว=0
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtiong5419
☑ไอดีtimtim2527
☑เปลี่ยนเอเอฟฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปัก/เสียว/เจาะ
☑เริ่มวาง8.45ถึงตี2วางทั้งวันกลุ่มไม่เงียบไม่ทิ้งกลุ่ม
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง

"""ด่วนเปลี่ยนเอเอฟกับเราฟรี2ปิงหุ้น"'''

tubtim2527
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย tubtim2527  
♻♥วีไอพีนางฟ้าพารวย♻♥
☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢

===ทางสายปัก===

☑ปัก5ตัวกำไรต่อรอบ40/400
☑ปัก6ตัวกำไรต่อรอบ30/300

☑ปักสิบบน☑

138-68
11.30=23456=046-32✔✔40/400
11.45=23456=644-22✔✔40/400
12.00=89012=645-19-
12.15=90123=500-04✔✔40/400
12.30=45678=723-20-
12.45=01234=520-48✔✔40/400
13.00=89012=126-27✔✔40/400
13.15=789012=980-41✔✔แตก980
13.30=12345=054-96✔✔แตก54 90/400
13.45=67890=?
ปักตัวที่6=1
♥♥♥♥♥♻♻♻♻♥♥♥♥♥♥

☑ปักหน่วยล่าง☑

500-04
12.30=01234=723-20✔✔40/409
12.45=56789=520-48✔✔40/400
13.00=23456=126-27✔7 30/300
13.15=89012=980-41✔✔40/400
13.30=89012=054-96-
13.45=90123=?ปักตัวที่6=4
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
tubtim2527
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย tubtim2527  
รวยเสียวรวยปักพร้อม
tubtim2527
♻♥วีไอพีนางฟ้าพารวย♻♥
☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢

===ทางสายปัก===

☑ปัก5ตัวกำไรต่อรอบ40/400
☑ปัก6ตัวกำไรต่อรอบ30/300

☑ปักสิบบน☑

138-68
11.30=23456=046-32✔✔40/400
11.45=23456=644-22✔✔40/400
12.00=89012=645-19-
12.15=90123=500-04✔✔40/400
12.30=45678=723-20-
12.45=01234=520-48✔✔40/400
13.00=89012=126-27✔✔40/400
13.15=789012=980-41✔✔แตก980
13.30=12345=054-96✔✔แตก54 90/400
13.45=67890=610-54✔1 30/300
14.00=45678=352-54✔✔40/400
14.15=45678=?
ปักตัวที่6=9
♥♥♥♥♥♻♻♻♻♥♥♥♥♥♥

☑ปักหน่วยล่าง☑

500-04
12.30=01234=723-20✔✔40/409
12.45=56789=520-48✔✔40/400
13.00=23456=126-27✔7 30/300
13.15=89012=980-41✔✔40/400
13.30=89012=054-96-
13.45=90123=610-54✔4 30/300
14.00=32145=352-54✔✔แตก54 90/400
14.15=98701=?ปักตัวที่6=2
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
tubtim2527
♻♥วีไอพีนางฟ้าพารวย♻♥
☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢

===ทางสายปัก===

☑ปัก5ตัวกำไรต่อรอบ40/400
☑ปัก6ตัวกำไรต่อรอบ30/300

☑ปักสิบบน☑

138-68
11.30=23456=046-32✔✔40/400
11.45=23456=644-22✔✔40/400
12.00=89012=645-19-
12.15=90123=500-04✔✔40/400
12.30=45678=723-20-
12.45=01234=520-48✔✔40/400
13.00=89012=126-27✔✔40/400
13.15=789012=980-41✔✔แตก980
13.30=12345=054-96✔✔แตก54 90/400
13.45=67890=610-54✔1 30/300
14.00=45678=352-54✔✔40/400
14.15=45678=798-68✔✔แตก798
14.30=89012=262-50-
14.45=01234=152-82✔5 30/300
15.00=23456=?
ปักตัวที่6=7
♥♥♥♥♥♻♻♻♻♥♥♥♥♥♥

☑ปักหน่วยล่าง☑

500-04
12.30=01234=723-20✔✔40/409
12.45=56789=520-48✔✔40/400
13.00=23456=126-27✔7 30/300
13.15=89012=980-41✔✔40/400
13.30=89012=054-96-
13.45=90123=610-54✔4 30/300
14.00=32145=352-54✔✔แตก54 90/400
14.15=98701=798-68✔✔40/400
14.30=98701=262-50✔✔40/400
14.45=89012=152-82✔✔แตก82 90/400
15.00=98701=?ปักตัวที่6=2
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
tubtim2527
เมื่อ  9 เดือนที่ผ่านมา  โดย tubtim2527  
♻☆วีไอพีนางฟ้าพารวย♻☆

☢☢☢☢☢☢☢☢
เสียวนางฟ้า""วิ่งบนรูดล่าง""
""""""""""""
800-24
8.30==8==628-48✔✔ฟล
8.45==6==446-92✔✔ฟบ
9.00==4==499-39✔ฟบ
9.15==4==074-68✔ฟบ
9.30==0==106-80✔✔ฟฟบบล
9.45==1==102-73✔✔ฟฟบบ ถอนนรอบที่1
10.00==1==476-01✔ฟล
10.15==4==444-90✔✔ฟฟฟบบ
10.30==4==948-05✔✔ฟฟบลเด้งงกะจาย
10.45==9==990-51✔✔✔แตก990
11.00==9==756-48-
11.15==7==138-62✔ฟร8บ
11.30==1==046-32✔ฟร2ล
11.45==0==644-22-
12.00==6==645-19✔ฟบ
-----พัก-----
12.45==5==520-48✔ฟบ
13.00==2==126-27✔✔ฟฟบล
13.15==9==980-41✔✔ฟแตก890
13.30==8==054-96✔ฟร9ล
13.45==9==610-54✔ฟร0บ
14.00==1==352-54✔ฟร2บ
14.15==8==798-68✔✔✔ฟฟบบลแตก798
14.30==8==262-50-
14.30==8==152-82✔ฟล
14.45==8==?รองเสียว=7
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtiong5419
☑ไอดีtimtim2527
☑เปลี่ยนเอเอฟฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปัก/เสียว/เจาะ
☑เริ่มวาง8.45ถึงตี2วางทั้งวันกลุ่มไม่เงียบไม่ทิ้งกลุ่ม
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง

"""ด่วนเปลี่ยนเอเอฟกับเราฟรี2ปิงหุ้น"'''

tubtim2527
♻♥วีไอพีนางฟ้าพารวย♻♥
☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢

===ทางสายปัก===

☑ปัก5ตัวกำไรต่อรอบ40/400
☑ปัก6ตัวกำไรต่อรอบ30/300

☑ปักสิบบน☑

138-68
11.30=23456=046-32✔✔40/400
11.45=23456=644-22✔✔40/400
12.00=89012=645-19-
12.15=90123=500-04✔✔40/400
12.30=45678=723-20-
12.45=01234=520-48✔✔40/400
13.00=89012=126-27✔✔40/400
13.15=789012=980-41✔✔แตก980
13.30=12345=054-96✔✔แตก54 90/400
13.45=67890=610-54✔1 30/300
14.00=45678=352-54✔✔40/400
14.15=45678=798-68✔✔แตก798
14.30=89012=262-50-
14.45=01234=152-82✔5 30/300
15.00=23456=335-57✔✔แตก35 90/400
15.15=78901=?
ปักตัวที่6=2
♥♥♥♥♥♻♻♻♻♥♥♥♥♥♥

☑ปักหน่วยล่าง☑

500-04
12.30=01234=723-20✔✔40/409
12.45=56789=520-48✔✔40/400
13.00=23456=126-27✔7 30/300
13.15=89012=980-41✔✔40/400
13.30=89012=054-96-
13.45=90123=610-54✔4 30/300
14.00=32145=352-54✔✔แตก54 90/400
14.15=98701=798-68✔✔40/400
14.30=98701=262-50✔✔40/400
14.45=89012=152-82✔✔แตก82 90/400
15.00=98701=335-57✔✔40/400
15.15=09812=?ปักตัวที่6=3
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
tubtim2527
♻♥วีไอพีนางฟ้าพารวย♻♥
☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢

===ทางสายปัก===

☑ปัก5ตัวกำไรต่อรอบ40/400
☑ปัก6ตัวกำไรต่อรอบ30/300

☑ปักสิบบน☑

138-68
11.30=23456=046-32✔✔40/400
11.45=23456=644-22✔✔40/400
12.00=89012=645-19-
12.15=90123=500-04✔✔40/400
12.30=45678=723-20-
12.45=01234=520-48✔✔40/400
13.00=89012=126-27✔✔40/400
13.15=789012=980-41✔✔แตก980
13.30=12345=054-96✔✔แตก54 90/400
13.45=67890=610-54✔1 30/300
14.00=45678=352-54✔✔40/400
14.15=45678=798-68✔✔แตก798
14.30=89012=262-50-
14.45=01234=152-82✔5 30/300
15.00=23456=335-57✔✔แตก35 90/400
15.15=78901=418-13✔✔แตก18 90/400
15.30=76543=077-42✔✔40/400
15.45=43256=781-55-
16.00=56789=?ปักตัวที่6=0
♥♥♥♥♥♻♻♻♻♥♥♥♥♥♥

☑ปักหน่วยล่าง☑

500-04
12.30=01234=723-20✔✔40/409
12.45=56789=520-48✔✔40/400
13.00=23456=126-27✔7 30/300
13.15=89012=980-41✔✔40/400
13.30=89012=054-96-
13.45=90123=610-54✔4 30/300
14.00=32145=352-54✔✔แตก54 90/400
14.15=98701=798-68✔✔40/400
14.30=98701=262-50✔✔40/400
14.45=89012=152-82✔✔แตก82 90/400
15.00=98701=335-57✔✔40/400
15.15=09812=418-13✔3 30/300
15.30=09123=077-42✔✔40/400
15.45=65487=781-55✔✔40/400
16.00=09123=?ปักตัวที่6=4
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
tubtim2527
♻☆วีไอพีนางฟ้าพารวย♻☆

☢☢☢☢☢☢☢☢
เสียวนางฟ้า""วิ่งบนรูดล่าง""
""""""""""""
800-24
8.30==8==628-48✔✔ฟล
8.45==6==446-92✔✔ฟบ
9.00==4==499-39✔ฟบ
9.15==4==074-68✔ฟบ
9.30==0==106-80✔✔ฟฟบบล
9.45==1==102-73✔✔ฟฟบบ ถอนนรอบที่1
10.00==1==476-01✔ฟล
10.15==4==444-90✔✔ฟฟฟบบ
10.30==4==948-05✔✔ฟฟบลเด้งงกะจาย
10.45==9==990-51✔✔✔แตก990
11.00==9==756-48-
11.15==7==138-62✔ฟร8บ
11.30==1==046-32✔ฟร2ล
11.45==0==644-22-
12.00==6==645-19✔ฟบ
-----พัก-----
12.45==5==520-48✔ฟบ
13.00==2==126-27✔✔ฟฟบล
13.15==9==980-41✔✔ฟแตก890
13.30==8==054-96✔ฟร9ล
13.45==9==610-54✔ฟร0บ
14.00==1==352-54✔ฟร2บ
14.15==8==798-68✔✔✔ฟฟบบลแตก798
14.30==8==262-50-
14.45==8==152-82✔ฟล
15.00==8==335-57✔ฟร7ล
15.15==8==418-13✔ฟบ
15.30==9==077-42✔ฟร0บ
15.45==4==781-55✔✔ฟร5ลล
16.00==0==941-64✔ฟร9บ
16.15==5==225-04✔ฟบ
16.30==8==840-51✔ฟบ
16.45==5==005-56✔✔ฟฟบล
17.00==5==?รองเสียว=6
☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimthong5419
☑ไอดีtimtim2527
☑เปลี่ยนเอเอฟฟรี/รายเดือน
☑เน้นวางปัก/เสียว/เจาะ
☑เริ่มวาง8.45ถึงตี2วางทั้งวันกลุ่มไม่เงียบไม่ทิ้งกลุ่ม
❎❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง

"""ด่วนเปลี่ยนเอเอฟกับเราฟรี2ปิงหุ้น"'''

tubtim2527
♻♥วีไอพีนางฟ้าพารวย♻♥
☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢☢

===ทางสายปัก===

☑ปัก5ตัวกำไรต่อรอบ40/400
☑ปัก6ตัวกำไรต่อรอบ30/300

☑ปักสิบบน☑

138-68
11.30=23456=046-32✔✔40/400
11.45=23456=644-22✔✔40/400
12.00=89012=645-19-
12.15=90123=500-04✔✔40/400
12.30=45678=723-20-
12.45=01234=520-48✔✔40/400
13.00=89012=126-27✔✔40/400
13.15=789012=980-41✔✔แตก980
13.30=12345=054-96✔✔แตก54 90/400
13.45=67890=610-54✔1 30/300
14.00=45678=352-54✔✔40/400
14.15=45678=798-68✔✔แตก798
14.30=89012=262-50-
14.45=01234=152-82✔5 30/300
15.00=23456=335-57✔✔แตก35 90/400
15.15=78901=418-13✔✔แตก18 90/400
15.30=76543=077-42✔✔40/400
15.45=43256=781-55-
------ปรับ-----
16.30=45678=840-51✔✔40/400
16.45=67890=005-56✔✔40/400
17.00=12345=?เบาๆปักตัวที่6=6
♥♥♥♥♥♻♻♻♻♥♥♥♥♥♥

☑ปักหน่วยล่าง☑

500-04
12.30=01234=723-20✔✔40/409
12.45=56789=520-48✔✔40/400
13.00=23456=126-27✔7 30/300
13.15=89012=980-41✔✔40/400
13.30=89012=054-96-
13.45=90123=610-54✔4 30/300
14.00=32145=352-54✔✔แตก54 90/400
14.15=98701=798-68✔✔40/400
14.30=98701=262-50✔✔40/400
14.45=89012=152-82✔✔แตก82 90/400
15.00=98701=335-57✔✔40/400
15.15=09812=418-13✔3 30/300
15.30=09123=077-42✔✔40/400
15.45=65487=781-55✔✔40/400
16.00=09123=941-64✔4 30/300
16.15=56789=225-04-
16.30=78901=840-51✔✔40/400
16.45=65478=005-56✔✔แตก56 90/400
17.00=98765=?ปักตัวที่6=0
☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
tubtim2527
ถอนๆๆๆค่ะ
tubtim2527

▶▶วีไอพีนางฟ้าพารวย◀

"""{รวยรอบดึกถอนเช้า}""

☢☢▶{ทางสายปัก}◀☢▶

☑ปัก5ตัวกำไรต่อรอบ40/400
☑ปัก6ตัวกำไรต่อรอบ30/300

☑☑ปักหน่วยล่าง☑☑

602-06
20.45=67890=351-39✔✔40/400
21.00=67890=933-76✔✔แตก76 90/400
21.15=67890=553-57✔✔40/400
21.30=01234=747-30✔✔แตก30 90/400
21.45=01234=040-32✔✔แตก32 90/400
22.00=34567=400-52-
22.15=90123=?

ปักตัวที่6=4
☑☑☑☑☑☑☑☑☑

""เสียวรอบดึก&วิ่งบนรูดล่าง

602-06
20.45==3==351-39✔✔ฟฟบล
21.00==3==933-76✔✔ฟฟบบ
21.15==4==553-57✔✔ฟร5บบล
21.30==5==747-30✔ฟร4บ
21.45==9==040-32-
22.00==2==400-52✔ฟล
22.15==2==?
รองเสียว=1
☑☑☑☑☑☑☑☑
☑ไอดีtimtim2527
☑ไอดีtimthong5419
☑เปลี่ยนเอเอฟฟรี/มีรายเดือน
☑เน้นวางปัก/วางเสียว/เจาะ
☑เริ่มวาง8.45ถึงตี2
❎งดรับเอเอฟผี&เอเอฟไม่มียอดแทง

""รวยๆเฮงๆถอนเช้าทุกคน""
tubtim2527
ถอนเช้าทักค่ะ

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Non1974
Non1974 เมื่อ  1 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
PatcharinIn
PatcharinIn เมื่อ  1 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
amam3433
amam3433 เมื่อ  2 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nongjom
Nongjom เมื่อ  6 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
porchem33
porchem33 เมื่อ  8 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
uramontree
uramontree เมื่อ  10 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Rinya
Rinya เมื่อ  13 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Rayakittiya
Rayakittiya เมื่อ  15 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chatreetammi
Chatreetammi เมื่อ  16 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
a505971
a505971 เมื่อ  16 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง