วางสดทุกวัน เน้นจริงใจ เน้นดูแล เน้นให้คำปรึกษา โชคบน @หมี ติดต่อ LineID: Thezipox1 สนใจห้อง v เข้าฟรีเพียงเปลี่ยนระบบแนะนำ

Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา 567 38
เทส ($)รูดวิ่งบน($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=


76 79 72 75 78
86 89 82 85 88

@หมี
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=


37 30 33 36 39
47 40 43 46 49

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=


10 13 16 19 12
20 23 26 29 22

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=


77 70 73 76 79
87 80 83 86 89

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=


77 70 73 76 79
87 80 83 86 89

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=


77 70 73 76 79
87 80 83 86 89

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=


77 70 73 76 79
87 80 83 86 89

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=


15 18 19 12 14
25 28 29 22 24

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=


94 97 90 98 93
04 07 00 08 03

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=


94 97 90 98 93
04 07 00 08 03

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=


79 78 71 76 70
89 88 81 86 80

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=


14 17 10 13 16
24 27 20 23 26

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=516-39 บ 16
16.45=2-3=


25 28 21 24 23
35 38 31 34 33

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=516-39 บ 16
16.45=2-3=802-07 บ
17.00=4-5=


47 40 43 46 45
57 50 53 56 55

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=516-39 บ 16
16.45=2-3=802-07 บ
17.00=4-5=


47 40 43 46 45
57 50 53 56 55

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=516-39 บ 16
16.45=2-3=802-07 บ
17.00=4-5=828-00
17.15=2-3=919-90
17.30=9-0=366-99 ลล 99
17.45=8-9=


86 89 82 85 87
96 99 92 95 97

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=516-39 บ 16
16.45=2-3=802-07 บ
17.00=4-5=828-00
17.15=2-3=919-90
17.30=9-0=366-99 ลล 99
17.45=8-9=854-75 บ
18.00=4-5=


52 55 58 51 56
42 45 48 41 46

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=516-39 บ 16
16.45=2-3=802-07 บ
17.00=4-5=828-00
17.15=2-3=919-90
17.30=9-0=366-99 ลล 99
17.45=8-9=854-75 บ
18.00=4-5=405-71 บบเด้ง
18.15=4-5=124-03 บ 24
18.30=3-4=


32 35 38 31 36 34
42 45 48 41 46

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=516-39 บ 16
16.45=2-3=802-07 บ
17.00=4-5=828-00
17.15=2-3=919-90
17.30=9-0=366-99 ลล 99
17.45=8-9=854-75 บ
18.00=4-5=405-71 บบเด้ง
18.15=4-5=124-03 บ 24
18.30=3-4=091-38 ล 38
18.45=8-9=


85 88 81 84 87
95 98 91 94 97

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=516-39 บ 16
16.45=2-3=802-07 บ
17.00=4-5=828-00
17.15=2-3=919-90
17.30=9-0=366-99 ลล 99
17.45=8-9=854-75 บ
18.00=4-5=405-71 บบเด้ง
18.15=4-5=124-03 บ 24
18.30=3-4=091-38 ล 38
18.45=8-9=036-87 ล 87
19.00=7-8=


75 78 71 74 75
85 88 81 84 85


@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=516-39 บ 16
16.45=2-3=802-07 บ
17.00=4-5=828-00
17.15=2-3=919-90
17.30=9-0=366-99 ลล 99
17.45=8-9=854-75 บ
18.00=4-5=405-71 บบเด้ง
18.15=4-5=124-03 บ 24
18.30=3-4=091-38 ล 38
18.45=8-9=036-87 ล 87
19.00=7-8=


75 78 71 74 75
85 88 81 84 85


@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=516-39 บ 16
16.45=2-3=802-07 บ
17.00=4-5=828-00
17.15=2-3=919-90
17.30=9-0=366-99 ลล 99
17.45=8-9=854-75 บ
18.00=4-5=405-71 บบเด้ง
18.15=4-5=124-03 บ 24
18.30=3-4=091-38 ล 38
18.45=8-9=036-87 ล 87
19.00=7-8=567-08 บล
19.15=8-9=


87 83 86 89 82
97 93 96 99 92


@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)($)รูดวิ่งบน($)($)
(*)เจาะ บ + ล + ก (*)


13.15=8-9=297-64 บ
13.30=7-8=070-98 บล 98
13.45=3-4=765-37 ล 37
14.00=1-2=039-43
14.15=7-8=521-09
14.30=7-8=098-29 บ 98
14.45=7-8=839-48 บล
15.00=1-2=727-20 บล
15.15=3-4=707-48 ล
15.30=7-8=635-44
15.45=9-0=728-53
16.00=9-0=320-59 บล
16.15=7-8=464-38 ล
16.30=1-2=516-39 บ 16
16.45=2-3=802-07 บ
17.00=4-5=828-00
17.15=2-3=919-90
17.30=9-0=366-99 ลล 99
17.45=8-9=854-75 บ
18.00=4-5=405-71 บบเด้ง
18.15=4-5=124-03 บ 24
18.30=3-4=091-38 ล 38
18.45=8-9=036-87 ล 87
19.00=7-8=567-08 บล
19.15=8-9=751-27
19.30=8-9=


87 83 86 89 82
97 93 96 99 92


@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)⚔️($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)⚔️($)
(#)⚔️เจาะ บ+ล+ก⚔️(#)

421-30

21.15=3-4=536-65 บ
21.30=9-0=98 91 94 97 90
08 01 04 07 05(at)(หมี)
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)⚔️รูดบน วิ่งบนล่าง⚔️($)
(#)⚔️เจาะ บ+ล+ก⚔️(#)

421-30

21.15=3-4=536-65 บ
21.30=9-0=270-31 บ 70
21.45=7-8=79 72 75 78 71
89 82 85 88 81(at)(หมี)
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)⚔️รูดบน วิ่งบนล่าง⚔️($)
(#)⚔️เจาะ บ+ล+ก⚔️(#)

421-30

21.15=3-4=536-65 บ
21.30=9-0=270-31 บ 70
21.45=7-8=651-95
22.00=6-7=61 64 67 60 63
71 74 77 70 73(at)(หมี)
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=32 35 38 31 34
42 45 48 41 44


@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=62 65 68 61 64
72 75 78 71 74


@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=920-40
10.00=1-2=127-83 บบ
10.15=⚔️=750-18
10.30=8-9=


87 80 83 86 89
97 90 93 96 99

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=920-40
10.00=1-2=127-83 บบ
10.15=⚔️=750-18
10.30=8-9=631-48 ล
10.45=7-8=


77 70 73 76 79
87 80 83 86 89

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=920-40
10.00=1-2=127-83 บบ
10.15=⚔️=750-18
10.30=8-9=631-48 ล
10.45=7-8=774-16 บบ
11.00=7-8=364-09
11.15=0-1=01 04 07 00 03
11 14 17 12 13

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=920-40
10.00=1-2=127-83 บบ
10.15=⚔️=750-18
10.30=8-9=631-48 ล
10.45=7-8=774-16 บบ
11.00=7-8=364-09
11.15=0-1=876-08 ล
11.30=0-1=01 04 07 00 03
11 14 17 12 13

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=920-40
10.00=1-2=127-83 บบ
10.15=⚔️=750-18
10.30=8-9=631-48 ล
10.45=7-8=774-16 บบ
11.00=7-8=364-09
11.15=0-1=876-08 ล
11.30=0-1=440-14 บล 40-14
11.45=0-1=01 04 07 00 03
11 14 17 12 13

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=920-40
10.00=1-2=127-83 บบ
10.15=⚔️=750-18
10.30=8-9=631-48 ล
10.45=7-8=774-16 บบ
11.00=7-8=364-09
11.15=0-1=876-08 ล
11.30=0-1=440-14 บล 40-14
11.45=0-1=392-10 ล 10
12.00=1-2=14 17 10 13 16
24 27 20 23 26
21

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=920-40
10.00=1-2=127-83 บบ
10.15=⚔️=750-18
10.30=8-9=631-48 ล
10.45=7-8=774-16 บบ
11.00=7-8=364-09
11.15=0-1=876-08 ล
11.30=0-1=440-14 บล 40-14
11.45=0-1=392-10 ล 10
12.00=1-2=557-75
12.15=4-5=198-60

12.30=8-9=669-36 บ 69
12.45=7-8=


76 79 71 74 77
86 89 81 84 87

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=920-40
10.00=1-2=127-83 บบ
10.15=⚔️=750-18
10.30=8-9=631-48 ล
10.45=7-8=774-16 บบ
11.00=7-8=364-09
11.15=0-1=876-08 ล
11.30=0-1=440-14 บล 40-14
11.45=0-1=392-10 ล 10
12.00=1-2=557-75
12.15=4-5=198-60

12.30=8-9=669-36 บ 69
12.45=7-8=405-84 ล 84
13.00=9-0=


92 95 98 91 94
02 05 08 01 04 09

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=920-40
10.00=1-2=127-83 บบ
10.15=⚔️=750-18
10.30=8-9=631-48 ล
10.45=7-8=774-16 บบ
11.00=7-8=364-09
11.15=0-1=876-08 ล
11.30=0-1=440-14 บล 40-14
11.45=0-1=392-10 ล 10
12.00=1-2=557-75
12.15=4-5=198-60

12.30=8-9=669-36 บ 69
12.45=7-8=405-84 ล 84
13.00=9-0=792-79 บล 92
13.15=8-9=


82 85 88 81 84
92 95 98 91 94

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=920-40
10.00=1-2=127-83 บบ
10.15=⚔️=750-18
10.30=8-9=631-48 ล
10.45=7-8=774-16 บบ
11.00=7-8=364-09
11.15=0-1=876-08 ล
11.30=0-1=440-14 บล 40-14
11.45=0-1=392-10 ล 10
12.00=1-2=557-75
12.15=4-5=198-60

12.30=8-9=669-36 บ 69
12.45=7-8=405-84 ล 84
13.00=9-0=792-79 บล 92
13.15=8-9=484-87 บล 84
13.30=4-5=131-05 ล
13.45=5-6=


52 55 58 51 54
62 65 68 61 64

@หมี
Hitter
เมื่อ  1 ปีที่ผ่านมา  โดย Hitter
($)รูดบน วิ่งบนล่าง($)
⚔️เจาะ (บ/ล/ก)⚔️

8.30=7-8=381-95 บ
8.45=5-6=563-33 บบ 63
9.00=9-0=225-79 ล
9.15=2-3=317-76 บ
9.30=3-4=724-46 บล 24
9.45=6-7=920-40
10.00=1-2=127-83 บบ
10.15=⚔️=750-18
10.30=8-9=631-48 ล
10.45=7-8=774-16 บบ
11.00=7-8=364-09
11.15=0-1=876-08 ล
11.30=0-1=440-14 บล 40-14
11.45=0-1=392-10 ล 10
12.00=1-2=557-75
12.15=4-5=198-60

12.30=8-9=669-36 บ 69
12.45=7-8=405-84 ล 84
13.00=9-0=792-79 บล 92
13.15=8-9=484-87 บล 84
13.30=4-5=131-05 ล
13.45=5-6=840-72
14.00=4-5=


49 42 45 48 41
59 52 55 58 51

@หมี

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Cream1996
Cream1996 เมื่อ  23 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Naet0918834906
Naet0918834906 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Vatana
Vatana เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Neck162541
Neck162541 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Donut009
Donut009 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
khodpattama
khodpattama เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kittayaporn
Kittayaporn เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kaen2019
Kaen2019 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nanartnan
Nanartnan เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chadaaaaaaa
Chadaaaaaaa เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง