ยากไหม...คิดเองแทงเองน่ะ

วิ่งบน.รูดบน
===========
05.00=909-27
===========
05.15=89=945-65////9
05.30=67=272-66////7
05.45=78=457-18////7
06.00=90=075-41////0
06.15=23=450-26
06.30=78=808-91////8
06.45=23=679-19
07.00=89=027-69
07.15=67=900-84
07.30=78=797-97////7
07.45=89=โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Aiem12345
วิ่งบน.รูดบน
===========
05.00=909-27
===========
05.15=89=945-65////9
05.30=67=272-66////7
05.45=78=457-18////7
06.00=90=075-41////0
06.15=23=450-26
06.30=78=808-91////8
06.45=23=679-19
07.00=89=027-69
07.15=67=900-84
07.30=78=797-97////7
07.45=89=112-81
08.00=90=

Aiem12345
⛧โชค..บน⛧
==========
08:15==10==เบิ่ล 2 รอบ


Aiem12345
⛧โชค..บน⛧
==========
08:15==10==708-39////0
08:30==89==

Aiem12345
⛧โชค..บน⛧
==========
08:15==10==708-39////0
08:30==89==716-69
08:45==78==
Aiem12345
⛧โชค..บน⛧
==========
08:15==10==708-39////0
08:30==89==716-69
08:45==78==246-84
09:00==01==551-60////1
09.15==12==395-00
09.30==34==736-62////3
09.45==34==750-43
10.00==10==910-88////0-1
10.15==78==311-17///+เบิ้ล
10.30==10==
Aiem12345
⛧โชค..บน⛧
==========
08:15==10==708-39////0
08:30==89==716-69
08:45==78==246-84
09:00==01==551-60////1
09.15==12==395-00
09.30==34==736-62////3
09.45==34==750-43
10.00==10==910-88////0-1
10.15==78==311-17///+เบิ้ล
10.30==10==140-81////1-0
10.45==12==610-52////1
11.00==01==558-03
11.15==89=
Aiem12345
⛧โชค..บน⛧
==========
08:15==10==708-39////0
08:30==89==716-69
08:45==78==246-84
09:00==01==551-60////1
09.15==12==395-00
09.30==34==736-62////3
09.45==34==750-43
10.00==10==910-88////0-1
10.15==78==311-17///+เบิ้ล
10.30==10==140-81////1-0
10.45==12==610-52////1
11.00==01==558-03
11.15==89==745-20
11.30==34==530-58////3
11.45==45=
Aiem12345
⛧โชค..บน⛧
==========
08:15==10==708-39////0
08:30==89==716-69
08:45==78==246-84
09:00==01==551-60////1
09.15==12==395-00
09.30==34==736-62////3
09.45==34==750-43
10.00==10==910-88////0-1
10.15==78==311-17///+เบิ้ล
10.30==10==140-81////1-0
10.45==12==610-52////1
11.00==01==558-03
11.15==89==745-20
11.30==34==530-58////3
11.45==45==071-86
12.00==56==
Aiem12345
เมื่อ  7 เดือนที่ผ่านมา  โดย Aiem12345  
ถ้าไม่เบิ้ลนะ
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==756-20
13.30==78==
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==756-20
13.30==78==398-21////8
13.45==01==717-03////1
14.00==56==627-79////6
14.15==56==
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==756-20
13.30==78==398-21////8
13.45==01==717-03////1
14.00==56==627-79////6
14.15==56==329-72
14.30==45==985-95////5
14.45==23==เบิ้ลๆ
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==756-20
13.30==78==398-21////8
13.45==01==717-03////1
14.00==56==627-79////6
14.15==56==329-72
14.30==45==985-95////5
14.45==23==749-08
15.00==10==
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==756-20
13.30==78==398-21////8
13.45==01==717-03////1
14.00==56==627-79////6
14.15==56==329-72
14.30==45==985-95////5
14.45==23==749-08
15.00==10==951-51////1
15.15==56==
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==756-20
13.30==78==398-21////8
13.45==01==717-03////1
14.00==56==627-79////6
14.15==56==329-72
14.30==45==985-95////5
14.45==23==749-08
15.00==10==951-51////1
15.15==56==175-62////5
15.30==34==
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==756-20
13.30==78==398-21////8
13.45==01==717-03////1
14.00==56==627-79////6
14.15==56==329-72
14.30==45==985-95////5
14.45==23==749-08
15.00==10==951-51////1
15.15==56==175-62////5
15.30==34==666-21
15.45==67==
Aiem12345
สูตรบน..วิ่ง

12.30=67=771-41//
12.45=78=588-71//
13.00=56=612-17//
13.15=67=756-20//
13.30=78=398-21//
13.45=34=717-03
14.00=78=627-79//
14.15=67=329-72
14.30=34=985-95
14.45=78=749-08//
15.00=45=951-51//
15.15=01=175-62//
15.30=34=666-21
15.45=89=428-94//
16.00=12=115-43//
16.15=56=สูตรนี้เน้นวิ่ง
Aiem12345
เมื่อ  7 เดือนที่ผ่านมา  โดย Aiem12345  
วาง 2 สูตร
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==756-20
13.30==78==398-21////8
13.45==01==717-03////1
14.00==56==627-79////6
14.15==56==329-72
14.30==45==985-95////5
14.45==23==749-08
15.00==10==951-51////1
15.15==56==175-62////5
15.30==34==666-21
15.45==67==428-94
16.00==45==115-43////5
16.15==78==713-27////7
16.30==12==117-73////1
16.45==09==
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==756-20
13.30==78==398-21////8
13.45==01==717-03////1
14.00==56==627-79////6
14.15==56==329-72
14.30==45==985-95////5
14.45==23==749-08
15.00==10==951-51////1
15.15==56==175-62////5
15.30==34==666-21
15.45==67==428-94
16.00==45==115-43////5
16.15==78==713-27////7
16.30==12==117-73////1
16.45==09==021-54////0
17.00==34==
Aiem12345
เมื่อ  7 เดือนที่ผ่านมา  โดย Aiem12345  
เสียวๆๆตัวเดียวบนล่าง6666666
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==756-20
13.30==78==398-21////8
13.45==01==717-03////1
14.00==56==627-79////6
14.15==56==329-72
14.30==45==985-95////5
14.45==23==749-08
15.00==10==951-51////1
15.15==56==175-62////5
15.30==34==666-21
15.45==67==428-94
16.00==45==115-43////5
16.15==78==713-27////7
16.30==12==117-73////1
16.45==09==021-54////0
17.00==34==527-84
17.15==45==595-96////5
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
โชคดีค่ะนอกห้อง
Aiem12345
บน.บน.บน.บน.บน
=============
12.30==67==771-41////7
12.45==12==588-71
13.00==56==612-17////6
13.15==90==756-20
13.30==78==398-21////8
13.45==01==717-03////1
14.00==56==627-79////6
14.15==56==329-72
14.30==45==985-95////5
14.45==23==749-08
15.00==10==951-51////1
15.15==56==175-62////5
15.30==34==666-21
15.45==67==428-94
16.00==45==115-43////5
16.15==78==713-27////7
16.30==12==117-73////1
16.45==09==021-54////0
17.00==34==527-84
17.15==45==595-96////5
17.30==09==186-41
17.45==56==364-28////6
18.00==34==206-85
18.15==67==716-58////6-7
18.30==90==595-93////9
18.45==45==008-22
19.00==90==042-31////0
19.15==23==525-28////2
19.30==12==107-48////1
19.45==34==767-91
20.00==89==410-07
20.15==67==197-42////7
20.30==12==925-64////2
20.45==34==873-85////3
21.00==45==184-36////4
21.15==56==788-85
21.30==45==504-62////4-5
21.45==12==

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Nooelf
Nooelf เมื่อ  4 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kungkring
Kungkring เมื่อ  23 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
NVSN
NVSN เมื่อ  42 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
Nid1602
Nid1602 เมื่อ  51 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sakda1985
Sakda1985 เมื่อ  57 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Porpai1978
Porpai1978 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pang2539
Pang2539 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Chotchanit
Chotchanit เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Waswas11
Waswas11 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Seungyong
Seungyong เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง