ชีวิตคิดบวก...เล่นแบบมีสติ...มาเด้อจ้าจะพาถอน

บน...บน...บน


ทดลองได้จ้าอาทิย์ละ 100.-
เอเอฟเข้าฟรีจ้า..มียอดแทงด้วยเด้อ..จุ๊บๆๆ
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Aiem12345

โชคบน
10.45=2/3=460-43/-
11.00=1/2=197-60//บร
11.15=4/5=183-25/-
11.30=3/4=420-44//บร
11.45=6/7=463-49//บบ
12.00=3/4=194-35//บบ
12.15=4/5=786-53/-
12.30=1/2=657-17/-
12.45=8/9=ปรับก่อน
Aiem12345

โชคบน
10.45=2/3=460-43/-
11.00=1/2=197-60//บร
11.15=4/5=183-25/-
11.30=3/4=420-44//บร
11.45=6/7=463-49//บบ
12.00=3/4=194-35//บบ
12.15=4/5=786-53/-
12.30=1/2=657-17/-
12.45=8/9=761-26/-
13.00=3/4=เบิ้ล
Aiem12345

โชคบน
10.45=2/3=460-43/-
11.00=1/2=197-60//บร
11.15=4/5=183-25/-
11.30=3/4=420-44//บร
11.45=6/7=463-49//บบ
12.00=3/4=194-35//บบ
12.15=4/5=786-53/-
12.30=1/2=657-17/-
12.45=8/9=761-26/-
13.00=3/4=455-62//บเบิ้ล
13.15=9/0=744-13/-
13.30=5/6=642-42//บร
13.45=3/4=233-14//บบ
14.00=7/8=822-66//บร
14.15=2/3=
Aiem12345

โชคบน
10.45=2/3=460-43/-
11.00=1/2=197-60//บร
11.15=4/5=183-25/-
11.30=3/4=420-44//บร
11.45=6/7=463-49//บบ
12.00=3/4=194-35//บบ
12.15=4/5=786-53/-
12.30=1/2=657-17/-
12.45=8/9=761-26/-
13.00=3/4=455-62//บเบิ้ล
13.15=9/0=744-13/-
13.30=5/6=642-42//บร
13.45=3/4=233-14//บบ
14.00=7/8=822-66//บร
14.15=2/3=972-24//บบ
14.30=8/9=027-39/-
14.45=6/7=
Aiem12345

โชคบน
10.45=2/3=460-43/-
11.00=1/2=197-60//บร
11.15=4/5=183-25/-
11.30=3/4=420-44//บร
11.45=6/7=463-49//บบ
12.00=3/4=194-35//บบ
12.15=4/5=786-53/-
12.30=1/2=657-17/-
12.45=8/9=761-26/-
13.00=3/4=455-62//บเบิ้ล
13.15=9/0=744-13/-
13.30=5/6=642-42//บร
13.45=3/4=233-14//บบ
14.00=7/8=822-66//บร
14.15=2/3=972-24//บบ
14.30=8/9=027-39/-.
14.45=6/7=954-81/-
15.00=8/9=462-44//เบิ้ล
15.15=3/4
Aiem12345

โชคบน
10.45=2/3=460-43/-
11.00=1/2=197-60//บร
11.15=4/5=183-25/-
11.30=3/4=420-44//บร
11.45=6/7=463-49//บบ
12.00=3/4=194-35//บบ
12.15=4/5=786-53/-
12.30=1/2=657-17/-
12.45=8/9=761-26/-
13.00=3/4=455-62//บเบิ้ล
13.15=9/0=744-13/-
13.30=5/6=642-42//บร
13.45=3/4=233-14//บบ
14.00=7/8=822-66//บร
14.15=2/3=972-24//บบ
14.30=8/9=027-39/-.
14.45=6/7=954-81/-
15.00=8/9=462-44//เบิ้ล
15.15=3/4=005-55/-
15.30=0/7=แหกสูตร
Aiem12345
วิ่งบนเด้อ
16.00=0/1=165-25//บร
16.15=8/9=587-49//บบ
16.30=4/5=959-09//บบ
16.45=0/1=เตือนเบิ้ล...เรียง
Aiem12345
วิ่งบนเด้อ
16.00=0/1=165-25//บร
16.15=8/9=587-49//บบ
16.30=4/5=959-09//บบ
16.45=0/1=387-47/-
17.00=2/3=เตือนเบิ้ล...เรียง
Aiem12345
วิ่งบนเด้อ
16.00=0/1=165-25//บร
16.15=8/9=587-49//บบ
16.30=4/5=959-09//บบ
16.45=0/1=387-47/-
17.00=2/3=811-71//เบิ้ล
17.15=9/0=688-93//เบิ้ล
17.30=0/9=082-04//บร
17.45=8/9=079-79//บบ
18.00=6/7=

เบิ้ล...เรียง
Aiem12345
วิ่งบนเด้อ
16.00=0/1=165-25//บร
16.15=8/9=587-49//บบ
16.30=4/5=959-09//บบ
16.45=0/1=387-47/-
17.00=2/3=811-71//เบิ้ล
17.15=9/0=688-93//เบิ้ล
17.30=0/9=082-04//บร
17.45=8/9=079-79//บบ
18.00=6/7=254-05/-
18.15=8/9=

เบิ้ล...เรียง
Aiem12345
วิ่งบนเด้อ
16.00=0/1=165-25//บร
16.15=8/9=587-49//บบ
16.30=4/5=959-09//บบ
16.45=0/1=387-47/-
17.00=2/3=811-71//เบิ้ล
17.15=9/0=688-93//เบิ้ล
17.30=0/9=082-04//บร
17.45=8/9=079-79//บบ
18.00=6/7=254-05/-
18.15=8/9=341-04/-
18.30=0/9=292-30//บบ
18.45=5/6=450-73//บบ
19.00=8/9=หนักเบิ่ล

เบิ้ล...เรียง
Aiem12345
วิ่งบนเด้อ
16.00=0/1=165-25//บร
16.15=8/9=587-49//บบ
16.30=4/5=959-09//บบ
16.45=0/1=387-47/-
17.00=2/3=811-71//เบิ้ล
17.15=9/0=688-93//เบิ้ล
17.30=0/9=082-04//บร
17.45=8/9=079-79//บบ
18.00=6/7=254-05/-
18.15=8/9=341-04/-
18.30=0/9=292-30//บบ
18.45=5/6=450-73//บบ
19.00=8/9=669-21//บบ
19.15=6/7=


เบิ้ล...
Aiem12345
วิ่งบนเด้อ
16.00=0/1=165-25//บร
16.15=8/9=587-49//บบ
16.30=4/5=959-09//บบ
16.45=0/1=387-47/-
17.00=2/3=811-71//เบิ้ล
17.15=9/0=688-93//เบิ้ล
17.30=0/9=082-04//บร
17.45=8/9=079-79//บบ
18.00=6/7=254-05/-
18.15=8/9=341-04/-
18.30=0/9=292-30//บบ
18.45=5/6=450-73//บบ
19.00=8/9=669-21//บบ
19.15=6/7=047-24//บบ
19.30=9/0=
Aiem12345
เมื่อ  5 เดือนที่ผ่านมา  โดย Aiem12345  
นอกบ้านรอบสุดท้ายเด้งเด้อ
Aiem12345
วิ่งบนเด้อ
16.00=0/1=165-25//บร
16.15=8/9=587-49//บบ
16.30=4/5=959-09//บบ
16.45=0/1=387-47/-
17.00=2/3=811-71//เบิ้ล
17.15=9/0=688-93//เบิ้ล
17.30=0/9=082-04//บร
17.45=8/9=079-79//บบ
18.00=6/7=254-05/-
18.15=8/9=341-04/-
18.30=0/9=292-30//บบ
18.45=5/6=450-73//บบ
19.00=8/9=669-21//บบ
19.15=6/7=047-24//บบ
19.30=9/0=740-46//บบ

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Pattim
Pattim เมื่อ  14 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Tewatabtim
Tewatabtim เมื่อ  30 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Pooand
Pooand เมื่อ  52 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
TTT888
TTT888 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kannika2526
Kannika2526 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Suchada28
Suchada28 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Konong
Konong เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ramkhamhaeng_01
Ramkhamhaeng_01 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
achirayal2527
achirayal2527 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Songpang
Songpang เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง