❤ Boom77 ❤ ◾ ID(line) : boom-501 @ 0655050016 ◾ วาง 06:00 - 23:30 น. ◾ เปลี่ยน aff : Boom77 ◾ มีรายวัน เดือน สัปดาห์ คนที่ (เปลี่ยนAffไม่ได้) ◾ แอดวางคนเดียว วางทั้งวัน พร้อมสอนแทง

♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==????
♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==742/04 // บฟจ.
==07:30==(22-33)==????
♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==742/04 // บฟจ.
==07:30==(22-33)==889/16 // ฟันรอง6.
==07:45==(77-88)==????
♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==742/04 // บฟจ.
==07:30==(22-33)==889/16 // ฟันรอง6.
==07:45==(77-88)==455/37 // ลฟจ.
==08:00==(77-88)==??
♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==742/04 // บฟจ.
==07:30==(22-33)==889/16 // ฟันรอง6.
==07:45==(77-88)==455/37 // ลฟจ.
==08:00==(77-88)==157/43 // บฟจ.
==08:15==(88-77)==???
♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==742/04 // บฟจ.
==07:30==(22-33)==889/16 // ฟันรอง6.
==07:45==(77-88)==455/37 // ลฟจ.
==08:00==(77-88)==157/43 // บฟจ.
==08:15==(88-77)==319/31 // **
==08:30==(33-44)==190/92 // **
==08:45==(11-22)==165/46 // บฟจ ฟันรอง65+6เด้งแตก.
==09:00==(11-22)==929/62 // บลฟจ 22เด้ง ฟันรอง6.
==09:15==(22-11)==681/13 // ลฟจ 1+13อเด้งแตก ฟันรอง6.
==09:30==(22-11)==498/29 // ลฟจ.
==09:45==(77-88)==141/34 // **
==10:00==(44-55)==849/51 // บลฟจ 4+51เด้งแตก.
==10:15==(44-55)==502/29 // บฟจ.
==10:30==(44-55)==252/74 // บลฟจ 45เด้ง.
==10:45==(44-55)==612/00 // ฟันรอง6.
==11:00==(44-55)==437/47 // บลฟจ 44เด้ง.
==11:15==(44-55)==983/95 // ลฟจ.
==11:30==(44-55)==???♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==742/04 // บฟจ.
==07:30==(22-33)==889/16 // ฟันรอง6.
==07:45==(77-88)==455/37 // ลฟจ.
==08:00==(77-88)==157/43 // บฟจ.
==08:15==(88-77)==319/31 // **
==08:30==(33-44)==190/92 // **
==08:45==(11-22)==165/46 // บฟจ ฟันรอง65+6เด้งแตก.
==09:00==(11-22)==929/62 // บลฟจ 22เด้ง ฟันรอง6.
==09:15==(22-11)==681/13 // ลฟจ 1+13อเด้งแตก ฟันรอง6.
==09:30==(22-11)==498/29 // ลฟจ.
==09:45==(77-88)==141/34 // **
==10:00==(44-55)==849/51 // บลฟจ 4+51เด้งแตก.
==10:15==(44-55)==502/29 // บฟจ.
==10:30==(44-55)==252/74 // บลฟจ 45เด้ง.
==10:45==(44-55)==612/00 // ฟันรอง6.
==11:00==(44-55)==437/47 // บลฟจ 44เด้ง.
==11:15==(44-55)==983/95 // ลฟจ.
==11:30==(44-55)==010/74 // ลฟจ.
==11:45==(44-55)==???♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==742/04 // บฟจ.
==07:30==(22-33)==889/16 // ฟันรอง6.
==07:45==(77-88)==455/37 // ลฟจ.
==08:00==(77-88)==157/43 // บฟจ.
==08:15==(88-77)==319/31 // **
==08:30==(33-44)==190/92 // **
==08:45==(11-22)==165/46 // บฟจ ฟันรอง65+6เด้งแตก.
==09:00==(11-22)==929/62 // บลฟจ 22เด้ง ฟันรอง6.
==09:15==(22-11)==681/13 // ลฟจ 1+13อเด้งแตก ฟันรอง6.
==09:30==(22-11)==498/29 // ลฟจ.
==09:45==(77-88)==141/34 // **
==10:00==(44-55)==849/51 // บลฟจ 4+51เด้งแตก.
==10:15==(44-55)==502/29 // บฟจ.
==10:30==(44-55)==252/74 // บลฟจ 45เด้ง.
==10:45==(44-55)==612/00 // ฟันรอง6.
==11:00==(44-55)==437/47 // บลฟจ 44เด้ง.
==11:15==(44-55)==983/95 // ลฟจ.
==11:30==(44-55)==010/74 // ลฟจ.
==11:45==(44-55)==838/50 // ลฟจ.
==12:15==(44-55)==198/35 // ลฟจ.
==12:30==(44-55)==366/66 // ฟันรอง 66เด้งแตก.
==12:45==(44-55)==018/35 // ลฟจ.
==13:00==(44-55)==994/59 // บลฟจ 45เด้ง.
==13:15==(44-55)==???♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==742/04 // บฟจ.
==07:30==(22-33)==889/16 // ฟันรอง6.
==07:45==(77-88)==455/37 // ลฟจ.
==08:00==(77-88)==157/43 // บฟจ.
==08:15==(88-77)==319/31 // **
==08:30==(33-44)==190/92 // **
==08:45==(11-22)==165/46 // บฟจ ฟันรอง65+6เด้งแตก.
==09:00==(11-22)==929/62 // บลฟจ 22เด้ง ฟันรอง6.
==09:15==(22-11)==681/13 // ลฟจ 1+13อเด้งแตก ฟันรอง6.
==09:30==(22-11)==498/29 // ลฟจ.
==09:45==(77-88)==141/34 // **
==10:00==(44-55)==849/51 // บลฟจ 4+51เด้งแตก.
==10:15==(44-55)==502/29 // บฟจ.
==10:30==(44-55)==252/74 // บลฟจ 45เด้ง.
==10:45==(44-55)==612/00 // **
==11:00==(44-55)==437/47 // บลฟจ 44เด้ง.
==11:15==(44-55)==983/95 // ลฟจ.
==11:30==(44-55)==010/74 // ลฟจ.
==11:45==(44-55)==838/50 // ลฟจ.
==12:15==(44-55)==198/35 // ลฟจ.
==12:30==(44-55)==366/66 // ฟันรอง 66เด้งแตก.
==12:45==(44-55)==018/35 // ลฟจ.
==13:00==(44-55)==994/59 // บลฟจ 45เด้ง.
==13:15==(44-55)==747/07 // บฟจ.
==13:30==(44-55)==???

♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==742/04 // บฟจ.
==07:30==(22-33)==889/16 // ฟันรอง6.
==07:45==(77-88)==455/37 // ลฟจ.
==08:00==(77-88)==157/43 // บฟจ.
==08:15==(88-77)==319/31 // **
==08:30==(33-44)==190/92 // **
==08:45==(11-22)==165/46 // บฟจ ฟันรอง65+6เด้งแตก.
==09:00==(11-22)==929/62 // บลฟจ 22เด้ง ฟันรอง6.
==09:15==(22-11)==681/13 // ลฟจ 1+13อเด้งแตก ฟันรอง6.
==09:30==(22-11)==498/29 // ลฟจ.
==09:45==(77-88)==141/34 // **
==10:00==(44-55)==849/51 // บลฟจ 4+51เด้งแตก.
==10:15==(44-55)==502/29 // บฟจ.
==10:30==(44-55)==252/74 // บลฟจ 45เด้ง.
==10:45==(44-55)==612/00 // **
==11:00==(44-55)==437/47 // บลฟจ 44เด้ง.
==11:15==(44-55)==983/95 // ลฟจ.
==11:30==(44-55)==010/74 // ลฟจ.
==11:45==(44-55)==838/50 // ลฟจ.
==12:15==(44-55)==198/35 // ลฟจ.
==12:30==(44-55)==366/66 // ฟันรอง 66เด้งแตก.
==12:45==(44-55)==018/35 // ลฟจ.
==13:00==(44-55)==994/59 // บลฟจ 45เด้ง.
==13:15==(44-55)==747/07 // บฟจ.
==13:30==(44-55)==148/37 // บฟจ.
==13:45==(44-55)==448/21 // บบฟจ 44เด้ง.
==14:00==(44-55)==757/79 // บฟจ.
==14:15==(44-55)==???

♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==742/04 // บฟจ.
==07:30==(22-33)==889/16 // ฟันรอง6.
==07:45==(77-88)==455/37 // ลฟจ.
==08:00==(77-88)==157/43 // บฟจ.
==08:15==(88-77)==319/31 // **
==08:30==(33-44)==190/92 // **
==08:45==(11-22)==165/46 // บฟจ ฟันรอง65+6เด้งแตก.
==09:00==(11-22)==929/62 // บลฟจ 22เด้ง ฟันรอง6.
==09:15==(22-11)==681/13 // ลฟจ 1+13อเด้งแตก ฟันรอง6.
==09:30==(22-11)==498/29 // ลฟจ.
==09:45==(77-88)==141/34 // **
==10:00==(44-55)==849/51 // บลฟจ 4+51เด้งแตก.
==10:15==(44-55)==502/29 // บฟจ.
==10:30==(44-55)==252/74 // บลฟจ 45เด้ง.
==10:45==(44-55)==612/00 // **
==11:00==(44-55)==437/47 // บลฟจ 44เด้ง.
==11:15==(44-55)==983/95 // ลฟจ.
==11:30==(44-55)==010/74 // ลฟจ.
==11:45==(44-55)==838/50 // ลฟจ.
==12:15==(44-55)==198/35 // ลฟจ.
==12:30==(44-55)==366/66 // ฟันรอง 66เด้งแตก.
==12:45==(44-55)==018/35 // ลฟจ.
==13:00==(44-55)==994/59 // บลฟจ 45เด้ง.
==13:15==(44-55)==747/07 // บฟจ.
==13:30==(44-55)==148/37 // บฟจ.
==13:45==(44-55)==448/21 // บบฟจ 44เด้ง.
==14:00==(44-55)==757/79 // บฟจ.
==14:15==(44-55)==618/59 // ลฟจ ฟันรอง6.
==14:30==(44-55)==022/10 // **
==14:45==(44-55)==457/59 // บบลฟจ 45+5เด้ง.
==15:00==(44-55)==725/43 // บลฟจ 5+43เด้งแตก.
==15:15==(44-55)==????
♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐
Guitar77
♥วินเจาะแตกในห้อง vip♥
⭐id(line) : boom-501
⭐id (line) : 0655050016

⭐ วาง 06:00 - 23:30 น.
⭐ เปลี่ยน aff : boom77
⭐ ใครที่เปลี่ยนaffไม่ได้
⭐ มีรายวัน เดือน สัปดาห์
⭐ วางทั้ง ไม่พัก ไม่โกง


05:30==(777-8)==879/89 // ฟ. บบลฟจ 89/89เด้งแตก.
05:45==(777-8)==082/89 // ฟ. บลฟจ 8/89เด้งแตก.
06:00==(777-8)==957/45 // ฟ. บฟจ.
06:15==(333-4)==173/00 // ฟ. บฟจ ฟันเด่น7.
06:30==(444-5)==222/25 // ฟ. ลฟจ.
06:45==(444-5)==204/73 // ฟ. บฟจ.
07:00==(444-5)==260/06 // **
07:15==(555-6)==743/04 // ฟ. ฟันเด่น7.
07:30==(555-6)==889/16 // ฟ. ลฟจ.
07:45==(555-6)==455/37 // ฟ. บบฟจ 55เด้งแตก ฟันเด่น7.
08:00==(555-6)==157/43 // ฟ. บฟจ ฟันเด่น7.
08:15==(555-6)==319/31 // **
08:30==(222-3)==190/92 // ฟ. ลฟจ.
09:15==(888-9)==681/13 // ฟ. บฟจ.
09:30==(888-9)==498/29 // ฟ. บบลฟจ 98/9เด้งแตก.
10:00==(333-4)==849/51 // ฟ. บฟจ.
10:30==(333-4)==252/74 // ฟ. ลฟจ ฟันเด่น7.
10:45==(444-5)==612/00 // **
11:00==(555-6)==437/47 // ฟ. ฟันเด่น7.
11:15==(555-6)==983/95 // ฟ. ลฟจ.
11:30==(555-6)==010/74 // **
11:45==(555-6)==838/50 // ฟ. ลฟจ.
12:15==(555-6)==198/35 // ฟ. ลฟจ.
12:30==(555-6)==366/66 // ฟ. บบลลฟจ 66*66เด้งแตก.
12:45==(555-6)==018/35 // ฟ. ลฟจ.
13:00==(555-6)==994/59 // ฟ. ลฟจ.
13:15==(555-6)==747/07 // ฟ. ฟันเด่น 77เด้ง.
13:30==(777-8)==148/37 // ฟ. บลฟจ 78เด้ง.
13:45==(777-8)==448/21 // ฟ. บฟจ.
14:00==(777-8)==757/79 // ฟ. บบลฟจ 77*79เด้งแตก.
14:15==(777-8)==618/59 // ฟ. บฟจ.
14:15==(222-3)==457/59 // **
14:30==(444-5)==725/43 // ฟ. บลฟจ 5*43เด้งแตก.
14:45==(444-5)==539/89 // ฟ. บฟจ.
15:45==(888-9)==231/69 // ฟ. ลฟจ ฟันเด่น6.
16:00==(888-9)==702/72 // **
16:15==(888-9)==901/11 // ฟ. บฟจ.
16:30==(888-9)==475/76 // ฟ. ฟันเด่น6.
16:45==(888-9)==000/07 // **
17:00==(777-8)==229/61 // ฟ. ฟันเด่น 61แตก.
17:15==(777-8)==499/67 // ฟ. ลฟจ ฟันเด่น6.
17:30==(777-8)==333/05 // **
17:45==(333-4)==793/85 // ฟ. บฟจ.
18:00==(333-4)==743/25 // ฟ. บบฟจ 43เด้งแตก.
18:30==(333-4)==366/63 // ฟ. บลฟจ 33เด้ง ฟันเด่น63แตก.
18:45==(333-4)==542/67 // ฟ. บฟจ 42แตก ฟันเด่น6.
19:00==(333-4)==???

♻❤ทักมาได้เลยพร้อมสอนแทง❤♻
Guitar77
⚠รับสมาชิกเข้า vip พาถอน⚠


==05:45==(88-99)==879/89 // บลฟจ 99เด้ง.
==06:00==(88-99)==957/45 // บฟจ.
==06:15==(77-88)==173/00 // บฟจ.
==06:30==(22-33)==222/25 // บบบลฟจ 222+25เด้งแตก.
==06:45==(22-33)==204/73 // บลฟจ 23เด้ง.
==07:00==(22-33)==260/06 // บฟจ 66เด้ง.
==07:15==(22-33)==742/04 // บฟจ.
==07:30==(22-33)==889/16 // ฟันรอง6.
==07:45==(77-88)==455/37 // ลฟจ.
==08:00==(77-88)==157/43 // บฟจ.
==08:15==(88-77)==319/31 // **
==08:30==(33-44)==190/92 // **
==08:45==(11-22)==165/46 // บฟจ ฟันรอง65+6เด้งแตก.
==09:00==(11-22)==929/62 // บลฟจ 22เด้ง ฟันรอง6.
==09:15==(22-11)==681/13 // ลฟจ 1+13อเด้งแตก ฟันรอง6.
==09:30==(22-11)==498/29 // ลฟจ.
==09:45==(77-88)==141/34 // **
==10:00==(44-55)==849/51 // บลฟจ 4+51เด้งแตก.
==10:15==(44-55)==502/29 // บฟจ.
==10:30==(44-55)==252/74 // บลฟจ 45เด้ง.
==10:45==(44-55)==612/00 // **
==11:00==(44-55)==437/47 // บลฟจ 44เด้ง.
==11:15==(44-55)==983/95 // ลฟจ.
==11:30==(44-55)==010/74 // ลฟจ.
==11:45==(44-55)==838/50 // ลฟจ.
==12:15==(44-55)==198/35 // ลฟจ.
==12:30==(44-55)==366/66 // ฟันรอง 66เด้งแตก.
==12:45==(44-55)==018/35 // ลฟจ.
==13:00==(44-55)==994/59 // บลฟจ 45เด้ง.
==13:15==(44-55)==747/07 // บฟจ.
==13:30==(44-55)==148/37 // บฟจ.
==13:45==(44-55)==448/21 // บบฟจ 44เด้ง.
==14:00==(44-55)==757/79 // บฟจ.
==14:15==(44-55)==618/59 // ลฟจ ฟันรอง6.
==14:30==(44-55)==022/10 // **
==14:45==(44-55)==457/59 // บบลฟจ 45+5เด้ง.
==15:00==(44-55)==725/43 // บลฟจ 5+43เด้งแตก.
==15:15==(44-55)==894/77 // บฟจ.
==15:45==(44-55)==231/69 // ฟันรอง6.
==16:00==(55-66)==702/72 // ฟันรอง 77เด้ง.
==16:30==(11-22)==475/76 // ฟันรอง 76+75เด้งแตก.
==16:45==(44-55)==000/07 // **
==17:00==(44-55)==229/61 // ฟันรอง6.
==17:15==(44-55)==499/67 // บฟจ ฟันเด่น67แตก.
==17:30==(44-55)==333/05 // ลฟจ.
==17:45==(44-55)==793/85 // ลฟจ.
==18:00==(44-55)==743/25 // บฟจ 43แตก.
==18:30==(44-55)==363/63 // ฟันรอง 66เด้ง.
==18:45==(44-55)==542/57 // บบลฟจ 54+5เด้ง.
==19:00==(44-55)==???
♻(line) : sunisaguitar
♻(line) : 0655055516
♻หวยปิงปอง วางทุก15นาที
♻เปลี่ยน af : guitar77
♻เข้าฟรีมียอดแทง
♻⭐รับรายวัน ⭐ รายสัปดาห์ ⭐รายเดือน⭐
♻ 06:00 - 00:00 น. วางทุกรอบ⭐

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

somjitphotibut
somjitphotibut เมื่อ  13 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
IamBeau
IamBeau เมื่อ  22 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Dum21
Dum21 เมื่อ  35 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
aaww2534
aaww2534 เมื่อ  41 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Picha1503
Picha1503 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
mamdee
mamdee เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
mamchokedee
mamchokedee เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ziyat03697
Ziyat03697 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
JoyCH
JoyCH เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Wanwan3101
Wanwan3101 เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง